Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa
  5.2.Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης
  5.3.Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (ψηφοφορία)
  8.2.Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (ψηφοφορία)
  8.3.Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (ψηφοφορία)
  8.4.Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (ψηφοφορία)
  8.5.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (ψηφοφορία)
  8.6.Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (ψηφοφορία)
  8.7.Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (ψηφοφορία)
  8.8.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (ψηφοφορία)
  8.9.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (B8-0666/2017)
  9.2.Σύσταση: εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (B8-0660/2017)
  9.3.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (596 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2652 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου