Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 14. detsember 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Olukord Afganistanis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (arutelu)
 4.Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum
  5.2.Kambodža: opositsiooni keelustamine
  5.3.El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest
 6.Istungi jätkamine
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (hääletus)
  8.2.Kambodža: opositsiooni keelustamine (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (hääletus)
  8.3.El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (hääletus)
  8.4.Direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamine, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (hääletus)
  8.5.Olukord Afganistanis (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (hääletus)
  8.6.Rohingjade olukord (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (hääletus)
  8.7.Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (hääletus)
  8.8.Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (A8-0387/2017 - Notis Marias) (hääletus)
  8.9.Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Vastuväide rakendusaktile: Fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (B8-0666/2017)
  9.2.Soovitus rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel (B8-0660/2017)
  9.3.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Olukord Afganistanis (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Rohingjade olukord (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Petitsioonid (vt protokoll)
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (596 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2652 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika