Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 14. joulukuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Afganistanin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2016 (keskustelu)
 4.Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (keskustelu)
 5.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus
  5.2.Kambodža: opposition kieltäminen
  5.3.El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (äänestys)
  8.2.Kambodža: opposition kieltäminen (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (äänestys)
  8.3.El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (äänestys)
  8.4.Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (äänestys)
  8.5.Afganistanin tilanne (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (äänestys)
  8.6.Rohingya-väestön tilanne (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (äänestys)
  8.7.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (äänestys)
  8.8.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (äänestys)
  8.9.Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (B8-0666/2017)
  9.2.Suositus: rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (B8-0660/2017)
  9.3.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Afganistanin tilanne (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Rohingya-väestön tilanne (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Poslanecký mandát
 13.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 16.Istunnon päättäminen
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (596 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2652 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö