Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2017 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Afganistane (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 3.Peticijų komiteto svarstymai 2016 m. (diskusijos)
 4.Europos mažataršio judumo strategija (diskusijos)
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  5.1.Žodžio laisvė Vietname, ypač Nguyen Van Hoa atveju
  5.2.Kambodža: opozicijos draudimas
  5.3.Salvadoras: moterų persekiojimo už abortus atvejai
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Žodžio laisvė Vietname, ypač Nguyen Van Hoa atveju (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (balsavimas)
  8.2.Kambodža: opozicijos draudimas (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (balsavimas)
  8.3.Salvadoras: moterų persekiojimo už abortus atvejai (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (balsavimas)
  8.4.Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, įgyvendinimo užtikrinimas (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (balsavimas)
  8.5.Padėtis Afganistane (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (balsavimas)
  8.6.Rohinjų padėtis (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (balsavimas)
  8.7.Direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimas (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (balsavimas)
  8.8.Peticijų komiteto svarstymai 2016 m. (A8-0387/2017 - Notis Marias) (balsavimas)
  8.9.Europos mažataršio judumo strategija (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: Fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (B8-0666/2017)
  9.2.Rekomendacija dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo (B8-0660/2017)
  9.3.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Honkongas – 20 metų po perdavimo (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Padėtis Afganistane (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Rohinjų padėtis (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimas (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Peticijų komiteto svarstymai 2016 m. (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Europos mažataršio judumo strategija (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 13.Peticijos (žr. protokolą)
 14.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 15.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 16.Posėdžio pabaiga
 17.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (596 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2652 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika