Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Afganistānā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā (debates)
 4.Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija (debates)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  5.1.Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta
  5.2.Kambodža: opozīcijas aizliegšana
  5.3.Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem
 6.Sēdes atsākšana
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (balsošana)
  8.2.Kambodža: opozīcijas aizliegšana (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (balsošana)
  8.3.Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (balsošana)
  8.4.Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (balsošana)
  8.5.Stāvoklis Afganistānā (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (balsošana)
  8.6.Rohingu stāvoklis (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (balsošana)
  8.7.Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (balsošana)
  8.8.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā (A8-0387/2017 - Notis Marias) (balsošana)
  8.9.Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (B8-0666/2017)
  9.2.Ieteikumu pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (B8-0660/2017)
  9.3.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Stāvoklis Afganistānā (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Rohingu stāvoklis (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 13.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (596 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2652 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika