Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Afganistanie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Prace Komisji Petycji w roku 2016 (debata)
 4.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (debata)
 5.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  5.1.Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa
  5.2.Kambodża: zakaz opozycji
  5.3.Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (głosowanie)
  8.2.Kambodża: zakaz opozycji (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (głosowanie)
  8.3.Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (głosowanie)
  8.4.Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określenie procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmiana dyrektywy 2006/123/WE i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (głosowanie)
  8.5.Sytuacja w Afganistanie (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja ludu Rohindża (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (głosowanie)
  8.7.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (głosowanie)
  8.8.Prace Komisji Petycji w roku 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (głosowanie)
  8.9.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (B8-0666/2017)
  9.2.Zalecenie w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (B8-0660/2017)
  9.3.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Sytuacja w Afganistanie (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Sytuacja ludu Rohindża (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Prace Komisji Petycji w roku 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Petycje: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (596 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2652 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności