Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Joi, 14 decembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Afganistan (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (dezbatere)
 4.O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (dezbatere)
 5.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  5.1.Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa
  5.2.Cambodgia: interzicerea opoziției
  5.3.El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii
 6.Reluarea şedinţei
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (vot)
  8.2.Cambodgia: interzicerea opoziției (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (vot)
  8.3.El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (vot)
  8.4.Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, de stabilire a unei proceduri de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (vot)
  8.5.Situația din Afganistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (vot)
  8.6.Situația populației Rohingya (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (vot)
  8.7.Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (vot)
  8.8.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (vot)
  8.9.O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: Utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (B8-0666/2017)
  9.2.Recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (B8-0660/2017)
  9.3.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Situația din Afganistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Situația populației Rohingya (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 13.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 15.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Ridicarea şedinţei
 17.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (596 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2652 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate