Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 14. decembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Afganistane (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 (rozprava)
 4.Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (rozprava)
 5.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa
  5.2.Kambodža: zákaz opozície
  5.3.Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (hlasovanie)
  8.2.Kambodža: zákaz opozície (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (hlasovanie)
  8.3.Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (hlasovanie)
  8.4.Presadzovanie smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (hlasovanie)
  8.5.Situácia v Afganistane (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (hlasovanie)
  8.6.Situácia Rohingov (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (hlasovanie)
  8.7.Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (hlasovanie)
  8.8.Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (hlasovanie)
  8.9.Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (B8-0666/2017)
  9.2.Odporúčanie v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (B8-0660/2017)
  9.3.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Situácia v Afganistane (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Situácia Rohingov (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (596 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2652 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia