Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 14. december 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Afganistanu (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (razprava)
 4.Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (razprava)
 5.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  5.1.Svoboda izražanja v Vietnamu, zlasti primer Nguyen Van Hoaja
  5.2.Kambodža: prepovedana opozicija
  5.3.Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi splava
 6.Nadaljevanje seje
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Svoboda izražanja v Vietnamu, zlasti primer Nguyen Van Hoaja (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (glasovanje)
  8.2.Kambodža: prepovedana opozicija (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (glasovanje)
  8.3.Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (glasovanje)
  8.4.Izvrševanje Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitev postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembe Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (glasovanje)
  8.5.Razmere v Afganistanu (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (glasovanje)
  8.6.Položaj Rohingejcev (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (glasovanje)
  8.7.Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (glasovanje)
  8.8.Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (glasovanje)
  8.9.Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (B8-0666/2017)
  9.2.Priporočilo: po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (B8-0660/2017)
  9.3.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hongkong, 20 let po predaji (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Razmere v Afganistanu (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Položaj Rohingejcev (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 13.Peticije: glej zapisnik
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 15.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (596 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2652 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov