Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 14 december 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Afghanistan (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (debatt)
 4.En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (debatt)
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa
  5.2.Kambodja: oppositionen förbjuds
  5.3.El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (omröstning)
  8.2.Kambodja: oppositionen förbjuds (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (omröstning)
  8.3.El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (omröstning)
  8.4.Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (omröstning)
  8.5.Situationen i Afghanistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (omröstning)
  8.6.Situationen för rohingyafolket (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (omröstning)
  8.7.Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (omröstning)
  8.8.Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (omröstning)
  8.9.En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (B8-0666/2017)
  9.2.Rekommendation som uppföljning av undersökningen av penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (B8-0660/2017)
  9.3.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hongkong 20 år efter överlämnandet (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Situationen i Afghanistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Situationen för rohingyafolket (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (596 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2652 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy