Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg Reviderad upplaga

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
Protokoll
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy