Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0376(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0391/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Vysvětlení hlasování
PV 13/11/2018 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 15. ledna 2018 - Štrasburk Revidované vydání

12. Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů – Energetická účinnost – Správa energetické unie (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest wspólna debata nad:

– sprawozdaniem sporządzonym przez José Blanco Lópeza w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) (A8-0392/2017),

– sprawozdaniem sporządzonym przez Miroslava Poche w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) (A8-0391/2017) oraz

– sprawozdaniem sporządzonym przez Michèle Rivasi i Claude'a Turmesa w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) (A8-0402/2017).

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López, ponente. – Señor presidente, señorías, seré claro: Europa se juega su credibilidad ante el mundo en las normas energéticas que hoy empezamos a debatir.

Hace dos años, en París, nos comprometimos a luchar contra el cambio climático, la mayor amenaza que ha afrontado el mundo. Y en ese combate es vital impulsar un cambio de modelo energético, descarbonizar la economía y girar hacia un modelo sostenible que pivote sobre las energías renovables.

Por tanto, el Parlamento Europeo tiene la obligación de honrar la palabra dada a Europa, la palabra que Europa dio al mundo, comprometiéndonos a impulsar un nuevo modelo energético basado en renovables. Más, si cabe, después de que el negacionista Trump haya retirado a los Estados Unidos del Acuerdo de París.

Y tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo aquí, ahora. La Comisión se ha quedado corta en su ambición y el Consejo ha apostado por el inmovilismo, cuando no por el retroceso. Europa no puede quedarse en palabras vacías, en grandes declaraciones retóricas sin compromiso político firme para frenar el cambio climático. El cambio climático llama cada día a nuestras puertas, nos golpea letalmente. Urge actuar, y urge hacerlo de forma decidida.

Por eso mismo, quiero agradecer a los ponentes alternativos el trabajo realizado para lograr el acuerdo que hemos presentado hoy aquí en la propuesta que debatimos. Un acuerdo con el que elevamos el objetivo de renovables al 35 % con obligaciones nacionales reforzadas en el Reglamento de gobernanza.

Reforzamos la seguridad jurídica e impedimos la adopción de medidas retroactivas. Blindamos el autoconsumo como un derecho sin cargas, peajes o tasas que impidan su desarrollo. Introducimos más ambición en el sector de la calefacción y refrigeración para una mayor penetración de renovables. Y apostamos por la descarbonización del transporte, fomentando la electromovilidad, congelando los biocombustibles de primera generación e impulsando los avanzados, además de excluir el aceite de palma.

La Agencia Internacional de Energías Renovables ha calculado que la Unión Europea puede duplicar su cuota de renovables, del 17 % en el año 2015, al 34 % en 2030, de una manera rentable. Lamentablemente, parece que los Estados miembros siguen ciegos ante esta realidad, a tenor de la posición aprobada el pasado mes por el Consejo.

Mantener, como mantiene el Consejo, un objetivo de renovables del 25 % es poco ambicioso. Es, además, contraproducente e irresponsable. Frenar la descarbonización es frenar el desarrollo de Europa.

Por lo tanto, llamo al Parlamento a trasladar un mensaje fuerte, inequívoco y clamoroso en favor de las energías renovables, para que nadie tenga duda de que esta Cámara no va a consentir veleidades en nuestro compromiso frente al cambio climático. Nosotros tenemos el poder del voto de los ciudadanos para cambiar las cosas. Ejerzámoslo. Responsablemente, pero ejerzámoslo.

Sé que hay muchos intereses en juego, pero hay un interés que debe prevalecer sobre todos los demás: el interés del futuro del planeta, el interés de nuestras vidas.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Poche, zpravodaj. – Energetická účinnost je dle mého názoru naším největším a nejdostupnějším zdrojem energie. Je to čistý a levný zdroj energie, který může být technologiemi, které jsou již dostupné a rozšířené, velmi rychle využit v celé EU. I proto by snížení spotřeby a snížení energetické účinnosti našeho hospodářství mělo být jednou z hlavních strategických priorit EU.

Úspory jsou také nedílnou součástí strategie k zajištění dlouhodobé energetické bezpečnosti Evropy. Je prokázáno, že každé procento zlepšení energetické účinnosti přinese mnohem vyšší pokles naší závislosti na dovozech. V případě zemního plynu se jedná až o 2% pokles objemu jeho dovozu. A pouze v případě, že bude přijat velmi ambiciózní cíl, se podaří zachovat současnou míru importní závislosti. V opačném případě, pokud by byl přijat cíl na úrovni 30 %, tak naše závislost vzroste naopak na více než 70 %.

V energetické účinnosti také spočívá budoucnost naší ekonomické konkurenceschopnosti a našeho hospodářského rozvoje. Měli bychom jasně odmítnout přístup, že účinnost je překážkou hospodářského růstu, že evropská politika v této oblasti bude pouze vyžadovat soukromé a veřejné výdaje ve výši stovek miliard EUR, aniž by to mělo nějaký výraznější ekonomický nebo sociální přínos. Podle mého názoru opak je pravdou. V případě schválení cíle pro energetickou účinnost na 40 % otevřeme cestu ke zvýšení HDP i zaměstnanosti. Oproti tomu cíl ve výši 35 % povede k znatelně nižším výsledkům, v případě HDP dokonce o 1,5 %. Ještě nižší výsledky předpokládají modely pro cíle stanovené ještě na nižší úrovni. Podobně vyšší cíl bude mít vliv na snížení mezinárodních cen paliv, na evropskou cenu elektřiny a v neposlední řadě také na ceny emisních povolenek. Výsledkem nebude, jak se někteří snaží tvrdit, že ambiciózní závazky pro energetické úspory se promítnou do nižší konkurenceschopnosti evropského průmyslu a budou mít na něj celkově negativní dopad.

Evropská komise měla všechny tyto údaje k dispozici. Sama s nimi pracovala při výpočtech jednotlivých scénářů. Byla si vědoma všech příležitostí a přínosů, které energetická účinnost nabízí. Přesto se nakonec ze všech možných modelů rozhodla pro jeden z nejméně ambiciózních cílů pro období do roku 2030. Stanovením cíle ve výši 30 %, zachováním množství výjimek a flexibilit v článku 7 a v mnoha dalších oblastech bohužel nedostála očekáváním, která nadcházející desetiletí přináší.

Musím se proto ptát: Kam se poděla zásada „energetická účinnost na prvním místě“? Zůstalo pouze u prázdných deklarací? Protože fakta ukazují jasně, že i 40 % cíle je možné dosáhnout s přijatelnými náklady. A naopak tím vytvoříme nové příležitosti pro stavebnictví, pro rozvoj energetických služeb, vždyť potenciál energetických úspor není zdaleka plně využit. Jestliže v průmyslu už byly z necelé poloviny možnosti vyčerpány, např. v případě budov je ještě potenciál z 80 % nevyužit.

Právě v budovách lze dosáhnout výrazných změn s rozumnými náklady. Zrychlením renovací evropských budov dosáhneme nejen dlouhodobého snížení spotřeby energie, ale také přispějeme k řešení nejpalčivějších problémů, které se týkají energetické chudoby. V dnešní době mají miliony Evropanů velké problémy, jak zaplatit peníze za teplo, energii nebo plyn. Velmi často také žijí v bytech, které nejsou řádně vytápěny nebo které jsou v důsledku špatného vytápění a větrání zdravotně nevyhovující. Přitom každé procento zlepšení energetické účinnosti navíc pomůže těmto domácnostem hradit jejich účty za energie.

Na závěr bych rád zdůraznil, že podpisem Pařížské klimatické dohody jsme se zavázali přijmout taková opatření, která povedou k výraznému snížení emisí skleníkových plynů, tak aby nedošlo ke zvýšení průměrné teploty o dva stupně Celsia. Energetické úspory k tomu mají výraznou měrou přispět. Nicméně návrh, který Evropská komise předložila, je velmi vzdálen tomuto. Velké výsledky vyžadují velké ambice. Věřím, že budeme dostatečně ambiciózní, abychom takových výsledků dosáhli v případě energetické účinnosti.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, rapporteure. – Monsieur le Président, ce qui va se passer au niveau de ce vote est très important, parce que c’est vraiment une cohérence entre l’engagement de l’Union européenne et des États membres vis-à-vis de l’accord de Paris et notre législation, et c’est pour cela qu’il faut de l’ambition et de la cohérence.

Il était donc nécessaire d’avoir une loi-cadre européenne sur le climat et l’énergie. Ce sont donc des objectifs importants et on a défini ces objectifs avec une vision, je dirais, pour 2050. On a introduit le concept d’un budget carbone, c’est-à-dire ce qui peut encore être émis dans l’atmosphère pour se conformer à l’accord de Paris et voir après ce qui reste sur la contribution de l’Union européenne. Si l’Union européenne devient une économie décarbonée à consommation énergétique nette zéro d’ici 2050 au plus tard, elle a deux leviers majeurs, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et je suis d’accord avec mes collègues corapporteurs qui disent que la Commission n’est pas suffisamment ambitieuse, et les États membres non plus, d’ailleurs, pour justement être en cohérence avec les accords de Paris.

De même, ce qui a été intéressant – j’espère que mes collègues vont l’appuyer – c’est que l’on a introduit, justement, le fait que la Commission élabore une stratégie complète pour le méthane, parce qu’il a un très fort potentiel de réchauffement planétaire et que, sur cinq ans, par exemple, une tonne de méthane fait autant de dégâts que 101 tonnes de CO2, donc c’est très important de l’intégrer.

Maintenant, sur la méthode: comment mettre en musique ces objectifs en élaborant d’abord des plans nationaux intégrés pour l’énergie et le climat pour 2030 tous les cinq ans, avec une perspective tous les dix ans? On sait que certains États y sont assez hostiles, mais c’est très important de l’encourager.

De même, il faut de la transparence. Il faut élaborer une plateforme permanente de dialogue pour impliquer les différentes strates de la société, parce que si l’on n’implique pas les partenaires, les collectivités ou la société civile, on n’y arrivera pas.

Sachant que les objectifs sont définis par des législations sectorielles, que cela soit la directive sur les énergies renouvelables, sur l’efficacité énergétique, ou sur les bâtiments, le rapport sur la gouvernance fait référence à des trajectoires linéaires pour le déploiement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique au cours des dix ans qui viennent, et lorsque l’on regarde cela, c’est un plus pour tout. C’est un plus pour la sécurité des investissements, pour la création d’emplois et pour répondre à la précarité énergétique. Cela ne peut toutefois se faire que si les objectifs sont contraignants, alors que là, justement, on voit que les États membres n’y sont pas favorables; il est donc important que les députés européens encouragent cette politique européenne afin que ces objectifs soient atteints. Et si l’Union européenne ou un État membre s’écarte de sa trajectoire, il faut qu’on ait un mécanisme de redressement qui soit mis en œuvre, une espèce de boîte à outils pour la réalisation de ces objectifs. Je compte donc sur mes collègues, parce qu’on ne peut pas dire, d’un côté, que l’Union européenne est un peu leader au niveau du climat, puis, du point de vue de la législation, être en-deçà des objectifs fixés par les accords de Paris. Il y a donc un enjeu européen très fort dans les votes qui auront lieu demain.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, Berichterstatter. – Wenn wir am Mittwoch über Erneuerbare, über Effizienz und über Governance abstimmen, dann werden wir entscheiden, ob Europa seine Kredibilität beim Klimaschutz behält oder ob es sie aufgibt. Ob wir Sonntagsreden halten, die wir dann am Mittwoch, wenn wir abstimmen, vergessen. Es geht um zwei Sachen: Das eine ist die Ambition. Jeder, der sich mit Paris, mit Klimaschutz beschäftigt und das Wissen modalisiert, der weiß, dass 27 % Erneuerbare, 30 % Effizienz dazu führen werden, dass im nächsten Jahrzehnt Europa so viel CO2-Emissionen in die Atmosphäre blasen wird, dass wir dann – um in unserem Carbon Budget zu bleiben – von 2030 bis 2040 auf null sein müssten, was unmöglich ist. Das heißt: Wir brauchen bei den Abstimmungen über Erneuerbare und Effizienz mehr Ambitionen, sonst haben wir eigentlich schon das „unter 2-Grad-Ziel“ aufgegeben.

Das andere ist der Rahmen. Und was Michèle dargelegt hat, was wir in unserem gemeinsamen Bericht versucht haben, ist, die EU, da wo noch Löcher und nicht genug Brücken zum Pariser Abkommen bestanden, dazu zu bringen, eben diese Brücken zu bauen. Paris sieht alle fünf Jahre eine Berichtspflicht vor. Wir in Europa sind bei zehn, und wir versuchen jetzt, alle fünf Jahre Berichte zu machen, damit Europa nach innen und nach außen kohärent ist. Paris sagt auch: Jeder Bericht muss eigentlich mehr in Richtung Klimaschutz gehen, auf Englisch sagen wir ratcheting up – auch das ist in der heutigen EU-Gesetzgebung nicht vorgesehen. Um auch den Menschen draußen und der Wirtschaft draußen klarzumachen, um was es geht, brauchen wir eine klare Zielsetzung für 2050. Deshalb fordern wir ein net zero 2050: 2050 auf null sein. Wenn wir das nicht machen – und es gibt einen Änderungsantrag der PPE, der sagt: Wir wollen wie im Pariser Abkommen. Was heißt das? Net zero würde jedem klarmachen, dass bis 2050 die letzte Öl- und Gasheizung verschwunden sein muss, dass bis 2050 die Autos, der ganze Transport ohne CO2 funktionieren muss, und der Strom sowieso schon viel früher. Das heißt: Ohne eine klare Benennung dessen, wo wir hinwollen, wie wollen wir es denn überhaupt erreichen, dass die Gesellschaft, die Menschen draußen, die Wirtschaft diese Herausforderung voll erkennt?

Also das eine ist dieser Rahmen. Doch weil wir leider in dem Bericht über die Erneuerbaren die national verbindlichen Ziele aufgegeben haben, die ich als Berichterstatter immer verteidigt habe – was natürlich ein einfaches, unbürokratisches Instrument ist, um die Regierungen dazu zu bringen, die Erneuerbaren auszubauen –, weil wir das aufgegeben haben, müssen wir uns jetzt hier in der Governance teilweise viel mehr im Detail mit der Frage beschäftigen, was es denn heißt, wenn wir auf europäischer Ebene 35 % Erneuerbare als Ziel ausgegeben haben, und wie wir das dann in so ein Korsett bringen, dass die nationalen Regierungen das liefern? Deshalb haben wir Artikel 27 detailliert gestaltet und weiter gespannt als das, was die Kommission aufgesetzt hatte.

Ein Letztes noch – Stichwort Energiearmut. Wir reden seit Jahren davon. Jetzt haben wir es geschafft – und ich danke da auch dem Schattenberichterstatter der Liberalen und dem von der EVP –, dass wir zum ersten Mal einen verpflichtenden Text haben, wonach die Regierungen, die zu Hause Energiearmut haben, in ihren nationalen Plänen jetzt auch Maßnahmen zur Energiearmut ergreifen müssen. Das ist auch für den Zusammenhalt zwischen den Bürgern, teilweise auch den ärmsten Bürgern in Europa, und dem Projekt Europäische Union ein sehr wichtiger Fortschritt.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję bardzo, w tym momencie zakończyliśmy wystąpienia panów posłów sprawozdawców. Chcę odpowiedzieć – pan Pieper zgłosił się z intencją zadania pytania w trybie niebieskiej karty. Przepraszam, prośba do sprawozdawców, nie stosujemy tej metody, a pan Pieper niedługo będzie mógł mówić.

 
  
MPphoto
 

   Mr Pieper, I am sorry but you will be given the floor later on. We have adopted a rule under which rapporteurs cannot speak under the blue-card procedure. You will have your time later and will have a chance to speak then. Please understand that these are the rules of the game.

 
  
MPphoto
 

   Rzadko się zdarza, żeby krzesła Komisji Europejskiej były tak intensywnie zajęte. Wyrażając zadowolenie bardzo proszę pana komisarza Miguela Ariasa Cañete o stanowisko Komisji.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Mr President, I would like to take this first opportunity in plenary to start by expressing my appreciation for the very constructive role that the Parliament delegation played in securing political agreement at the last trilogue meeting on the Energy Performance in Buildings Directive (EPBD), and to the rapporteur, Bendt Bendtsen, and all the shadow rapporteurs involved. Thanks to the strong position taken by the European Parliament, we saw a political agreement that allowed us to maintain the ambition of the Commission’s original proposal on most aspects and even went further than them on many points.

Turning to the three proposals being debated here today, I would first like to address the proposal on governance. It is clear that strong governance rules will be a crucial for ensuring a resilient Energy Union with ambitious energy and climate policies and for making sure that the whole Clean Energy Package sticks together. We need a reliable approach to governance at European level, notably to ensure the effective achievement of the European Union’s 2030 targets for energy and climate. It is essential to provide a solid system that allows progress to be assessed at European Union level, to put in place specific measures to identify shortcomings at an early stage, and to respond adequately in order to close any potential gap. This will be vital in securing the necessary public and private investment. The Commission welcomes the European Parliament’s ambitions to establish effective and reliable governance for the Energy Union. The report adopted by the joint ITRE/ENVI Committee contains several positive elements that will help to keep such an ambitious approach when trilogues with the Council start.

Coherence is one of the central assets of the Clean Energy Package, and it is of paramount importance to continue paying particular attention to this in the work ahead. In this regard, the Commission welcomes your decision to set sectoral targets in sectoral legislation but, nevertheless, the mechanisms securing target achievement should remain in the governance proposal. At the same time, the Commission welcomes the latest proposal tabled on the trajectories to be followed by Member States to reach their 2030 national renewables targets and trusts that it will be supported across the House.

We believe that it will be a very positive step forward, laying the ground for a solid agreement in the negotiations with the Council, which has made a major step by accepting the introduction of a third reference point, in 2027, on the trajectory towards the 2030 renewables target. Finding a common ground on this will be an essential element showcasing our commitment towards achieving the energy transition.

To keep a coherent and integrated approach, a single Energy Union Committee for the implementation of the regulation, across all dimensions, is also essential. Co-existence of two separate committees would not be the optimal solution because of the many linkages between energy and climate, and it would blur clarity about competence. A single committee would create the necessary synergies and ensure a more coherent and integrated framework. It is in line with better regulation principles, streamlines structures and cuts red tape. We further encourage the European Parliament to keep an ambitious position on the deadlines for the draft national plans, which are important to guarantee the effectiveness of the iterative process, to convey early investment signals to the markets and investors, as well as for the Facilitative ‘Talanoa’ Dialogue under the Paris Climate Agreement.

Citizens are at the centre of the clean energy transition. Consumers are becoming the real drivers of this energy transition, and this is well reflected in the emphasis put by the Parliament on the role of citizens and civil society in taking part in the process leading to the definition of climate and energy policies.

Finally, we also need to promote additional efforts to tackle energy poverty in Europe. The Clean Energy Package proposes several measures contributing to the alleviation of energy poverty, but I welcome that the European Parliament has recognised the importance of this by strengthening the efforts to be made by Member States to reduce energy poverty.

Let me turn now to the proposed revisions to the Renewable Energy Directive. The aim of our regulatory framework is to ensure a continuous flow of investments into renewable sectors and to ensure its competitive development for the benefit of our citizens and our industry. The Commission welcomes the progressive position of the European Parliament, which is generally reinforcing the overall ambition of the proposal, including on such key aspects as consumer empowerment, administrative simplification and investor stability and predictability.

Overall, I believe the text adopted in the Committee on Industry, Research and Energy is a reasonable compromise which takes into account the different positions across the European Parliament and reinforces the proposal for a directive. However, specifically regarding the amendments that have been tabled to plenary, I see some merits on those tabled in relation to the cap on conventional biofuels, which establish national caps instead of a Union cap. This could be a compromise in a very divisive issue that brings the text closer to the balanced approach that the Commission initially proposed.

Another issue is the harmonisation of the sustainability criteria for bioenergy, where the text adopted in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety would lead to contradictory interpretations, potentially opening the door to the introduction of national criteria. We need to make sure that we keep the European Union harmonisation of these criteria, which already exists under the current Directive, so that there is no detrimental effect for the internal market.

Finally, I would like to underline our concern regarding the amendment tabled to exclude roundwood and stumps from bioenergy raw material. Excluding these feedstocks by default is neither environmentally desirable nor practical, as it would require all forest biomass used in the energy sector to be certified. We count on the Parliament to support an ambitious report on Wednesday and to work with us for the best outcome on the proposal, considering the general approach adopted by Council in December.

Let me now address the Energy Efficiency Directive. It is crucial that Parliament maintains its position on an ambitious energy efficiency level, including the binding character of the European Union target and the strong Article 7. These are key elements, not only for reducing key energy consumption, improving competitiveness, strengthening our energy security, improving air quality and quality of life, and reducing energy poverty, but also in the context of achieving our climate objectives.

I am glad to see a compromise emerging around a high ambition level, supported by a strong Article 7. It is a comfortable position for the European Parliament in view of entering into interinstitutional negotiations. Indeed, analyses show that the majority of measures under Article 7 – aims of the renovation of buildings through energy efficiency obligation schemes, fiscal incentives or financing schemes – will deliver real benefits to the consumer in the form of reduced energy bills. Without maintaining a strong Article 7, many profitable energy savings will not take place in the next decade.

I would like to warn against two specific proposals. First, even if it is decided politically to introduce an ‘adjustment factor’ for the level of the European energy efficiency target, this factor should certainly not be linked to the level of renewable energy consumption. Renewable energy and energy efficiency are partners, not rivals.

Second, we will not be able to maintain a strong Article 7 if we allow excess energy savings from the current period to be carried forward after 2020. This would open a significant loophole and would force the Commission into a position where it would need to intrusively monitor the details of implementation in Member States.

Finally, you also proposed to amend a number of other articles which are not part of the Commission proposal. Opening new articles without a proper assessment by the Commission and without the Council taking position entails the risk of significantly delaying the negotiations and sending the wrong signal to stakeholders.

I look forward to this debate on these two different proposals but, before we start, let me remind you again that these are part of a bigger package and, while considering these proposals individually, it is vital that you do not lose sight of the need for coherence and maintaining a high level of ambition. I encourage you now to move forward as soon as possible in debating and voting on the market design proposals in order to complete the whole package.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Panie i Panowie, nasza dzisiejsza debata jest trochę nietypowa. Wysłuchaliśmy czterech sprawozdawców. Teraz wysłuchamy przedstawicieli sześciu komisji parlamentarnych. Sądzę, że pójdzie nam to równie sprawnie, ponieważ wystąpienia są jednominutowe.

 
  
MPphoto
 

  Florent Marcellesi, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. – Señor presidente, la política energética europea no es solo un asunto europeo. Si queremos, de verdad, ser un continente sostenible y solidario, la energía que consumimos en Europa no puede tener efectos negativos en otros países: sobre los derechos de sus campesinos y pueblos autóctonos, los derechos humanos, el entorno y los animales. Para ello, la Unión Europea debe eliminar de su mix energético los agrocombustibles. No queremos aceite de palma en los coches, pero tampoco queremos ningún combustible de primera generación que entre en competencia con la producción de alimentos para las personas.

Por otro lado, lamentamos que el informe sobre las fuentes renovables no haya incluido la recomendación de la Comisión de Desarrollo. Hacen falta criterios sociales de sostenibilidad para evitar acaparamientos de tierras y también criterios de sostenibilidad sobre biomasa forestal para evitar la deforestación en terceros países. Energía limpia, solidaridad y justicia global deben ir de la mano.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, rapporteur for the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. – Mr President, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI), most of the discussion we had was also on the sustainability criteria of bioenergy: for transport biofuels and also for the energy sector, when talking about gaseous and solid biomass. One clear point that the ENVI Committee was pushing for was a total phase-out of palm oil use for biofuels. I am happy to see that in all the proposals, that part has been copied. So that seems to be a consensual issue within this House, and that is a good thing.

However, the second point which was important for the ENVI Committee was to make sure that the market will steer away from the food-based crops towards the advanced electricity. Unfortunately, there are not enough proposals going in that direction: for example, the overall transport target that is still in the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) position, which will push for food based crops again – we will try to make sure that that 12% ambition is maintained, but not as an overall transport target but there where the ambition should go to advance.

The third point on bioenergy for the energy industry: really exclude burning whole trees. That is the only thing we are asking and that seems to be the most sensible thing to do.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir, izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI. – Gospodine predsjedniče, u ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva Europske unije, snažnija upotreba obnovljivih izvora energije može biti učinkovit mehanizam za smanjivanje ovisnosti o uvozu energije i poticaj za otvaranje novih radnih mjesta.

Prema nedavno objavljenom Izvješću Ernst & Young, samo u sektoru solarne energije moguće je otvoriti 94 000 radnih mjesta do 2021. godine, te uz postavljeni cilj udjela obnovljive energije od 35 %, još dodatnih 120 000 radnih mjesta do 2030. godine.

Za ostvarivanje ambicioznih ciljeva potrebno je omogućiti državama članicama da koriste sve one obnovljive izvore energije koje imaju na raspolaganju. Prijedloge koji idu prema ukidanju korištenja biomase i biogoriva mi u Odboru za poljoprivredu smatramo suprotnima interesima Europske unije. Ne samo zato jer u sektoru proizvodnje biogoriva sada imamo 100 000 radnih mjesta, već stoga što proizvodnjom visoko održivih biogoriva proizvodimo i hranu za životinje bogatu proteinima čime doprinosimo smanjenju uvoza GMO hrane.

Stoga vas pozivam da podržite amandmane kojima svim sektorima obnovljivih izvora energije dajemo mogućnost da ostvare svoj puni potencijal.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi, relatrice per parere della commissione per le petizioni. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini europei, per mezzo di centinaia di petizioni, hanno denunciato le difficoltà e gli ostacoli che frenano la diffusione delle energie rinnovabili. Hanno chiesto a gran voce un quadro regolamentare stabile, chiaro e trasparente, e non retroattivo, per favorire concretamente l'uso, l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile.

Il parere della commissione per le petizioni ha messo nero su bianco queste richieste, ha chiesto un aumento dal 27 al 35 % per l'obiettivo unionale per la quota di consumo di rinnovabili al 2030 e ha chiesto di reintrodurre gli obiettivi nazionali vincolanti, fondamentali se vogliamo essere credibili nella transizione energetica dell'Unione. Obiettivi unionali vincolanti che, purtroppo, non sono stati inseriti nel testo finale votato in commissione ITRE.

Servono però più coraggio, più ambizione, più coerenza e meno ipocrisia. Per il Movimento 5 Stelle serve un obiettivo al 45 %, ambizioso ma raggiungibile, per proiettarci rapidamente nel futuro dell'energia, che vogliamo sia rinnovabile, a beneficio del clima, dell'ambiente, dell'occupazione, e concepita come bene comune e come diritto di tutti.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland, föredragande av yttrande från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. – Herr talman! På onsdag har vi chansen att kraftigt förbättra reglerna så att vi i framtiden kan använda mindre energi och ställa om till förnybara bränslen.

En effektivare energianvändning är en enorm möjlighet för Europa. Vi har möjlighet till en stor vinstkedja. Med mer ambition kan vi få fler innovationer och bättre ekonomi som i sin tur leder till fler jobb och ställer om för klimatet. Samtidigt får vi renare luft i våra städer och vi gynnar människors hälsa. Så kollegor, vad väntar vi på? Se till att stötta S&D-gruppens ambitiösa krav på ett 40-procentigt energieffektiviseringsmål.

Jag vill även gärna säga några ord om förnybar energi. Om vi ska nå Parisavtalet så måste vi använda de bästa klimatverktyg vi har. Bioekonomin är en enorm resurs. Slarva inte bort den. Alltför detaljerade regleringar på detta område förstör skogens möjligheter att ställa om till bättre klimatnytta och därmed ett hållbart samhälle. Kollegor, slarva inte bort det på onsdag. Då tar vi ansvar för klimatet.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde, rapporteur for the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development. – Mr President, let me catch up on the very good speech by Mr Turmes and the highly relevant question he asked. How can we ensure that Member States deliver on their targets? This is crucial, as governance is the backbone of the Energy Union. Unfortunately, our answer to that question is: we don’t know yet. My proposal, which was adopted by the Committee on Agriculture and Rural Development, was to change the Commission’s recommendations into requirements when Member States fail to meet their targets. Unfortunately, this proposal was not adopted by the lead committee, and I must say I regret that. It should have been the answer to Mr Turmes’ highly relevant question.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, on behalf of the PPE Group. – Mr President, it was a great honour, if challenging, to be the rapporteur for my Group on the renewable energy file. It was much more complex than I could have imagined, but nevertheless very satisfying because of the spirit and cooperation that existed amongst the shadows, for which Mr Blanco López in particular deserves great praise. Indeed I met him so often out here in the new cafe that I am proposing that it should be called the Blanco Bar.

For me there were two key points from the outset. Firstly, there was a need to raise ambition but, secondly, to do that without impinging on investor certainty. I think we have got that in the end. Our increased ambition from 27% to 35% is 30% higher than the Commission’s proposals and, indeed, what the Council want as well. We have given investors certainty, albeit trying to drive them and nourish them under this sustainable criteria into the future. For that we will need a strong vote from Parliament if we are to answer Claude Turmes’ question and now urge the Council to come with us so that we can have Europe as the renewable capital of the world.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Przy okazji, na marginesie uwaga: może w barze dostajecie Państwo jakiś istotny rabat, jeżeli nie zmiana nazwy baru?

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, on behalf of the S&D Group. – Mr President, Commissioner, colleagues, I don’t know whether there are many people or there were many people in this room who would have believed that it was possible to build an aircraft that can fly around the world in one go solely on solar panels. Well, science companies, together with Bertrand Piccard, have done that. And how did they do it? They tried to get energy on the aeroplane as low as possible and, as it were, threw away everything that was not necessary. So you had a very energy-efficient aeroplane and then it could fly on solar. And that is the philosophy which we need to apply when we vote on Wednesday. Make sure that we have a very high level of energy efficiency, and then it is possible to achieve a high level of renewables, of which in the long run – though not too long – we will need 100%. That is why I am very proud of my political group with two excellent rapporteurs on energy efficiency and renewables. We fought for the 40%, and I still hope that we can achieve a majority in Parliament in favour because this not only goes together with our achievements and our commitment to the Paris Agreement, but it is also something that can boost our economy, create jobs and ensure that energy poverty is tackled – which is also something very important to my political group.

Finally, the transition to a zero-carbon economy must avoid false solutions. We cannot accept solutions which are not contributing to real greenhouse gas reductions or, by doing a sort of collateral damage, have a negative effect on our natural environment and our biodiversity. So it is very important that we all agree on palm oil – OK – but we must also be agreed on forests and on the fact that we cannot use stamps and round wood as a source of green energy; I hope we can find a majority on that very important issue as well.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Adam Gierek (S&D), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Była Pani cały czas za bardzo dużymi ambicjami docelowymi odnośnie do efektywności, tzn. 40 % efektywności. Przyjmując, że w 2005 r. ta efektywność wynosiła 65 %, chciałbym się dowiedzieć, jaka ona powinna być według Pani w związku z tym docelowo w 2030 r., jeżeli się uwzględni te 40 %, czyli w efekcie ile to będzie? Do tych 60 %, ile przybędzie?

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), blue-card answer. – Thank you, Adam, and when I said we had two excellent rapporteurs, I also meant you, because you were also the rapporteur at the beginning and it was a dual job.

I’m not sure – because that was one of the difficulties – that I understood your question fully, because we had a lot of discussions in our group on how to calculate the energy efficiency – the primary energy, the end energy – and I know your views on that. I think that would be maybe a good question for the Commission, because every methodology has its advantages and disadvantages. I know Mr Gierek’s efforts to get a good methodology in place, and maybe that is something the Commission can take up. I do not exactly understand your question, but I can assure you that in the philosophy of what our political Group wants, it is the 40% by 2030.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, za skupinu ECR. – V prosinci minulého roku jsme ve výboru ITRE odhlasovali další velký díl tzv. zimního balíčku. Nebudu zastírat, že bych si dokázal představit zcela jiné závěry.

Od počátku bylo v diskuzích velmi těžké najít společný kompromis, který by omezil ambice drasticky překračující návrh Komise i pozice členských států, protože to bude problémem v rámci institucionálního vyjednávání.

Ze své praxe vím, že každý cíl musí mít ekonomicky zdůvodnitelné náklady, a ty např. u odhlasovaného závazného cíle 40 % pro energetickou účinnost naprosto postrádám. Takto dramatický zásah do energetického a teplárenského trhu si vyžádá miliardové investice nejen ze strany občanů a podniků, ale i státních rozpočtů. Obávám se, aby na parlamentní ambice nejvíce nedopláceli samotní občané při konečném vyúčtování elektřiny a tepla.

Energetika patří mezi zásadní obory ovlivňující konkurenceschopnost celé EU. Pokud přeženeme nastavení povinných parametrů na účinnost, obnovitelné zdroje a podobně, můžeme do budoucna velmi silně poškodit ekonomiku členských států.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję bardzo, widzę, że ALDE mamy nieobecne. Wobec tego w imieniu Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej pani Paloma López Bermejo.

Przepraszam, wobec tego w imieniu grupy Liberałów i Demokratów pan Frederick Federley.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, it is easy to miss me, I am only 190cm tall – a Swedish Viking.

Herr talman! Först av allt vill jag tacka kollegorna för ett bra samarbete. Jag vill också tacka kommissionen för att ha varit behjälplig under de svåra och långa förhandlingarna. Jag tycker också att kommissionären hade ett bra förslag om att försöka hitta ett mer enhetligt sätt att hantera energifrågorna i Europaparlamentet.

Vi kunde se efter det fatala misslyckandet som man hade i miljöutskottet – som vi i industriutskottet har fått städa upp efter – att vi har svagheter i vårt sätt att arbeta parlamentariskt. Och det är också det som vi kommer att rösta om en hel del. Det som har passerat industriutskottet har haft en bred och klar majoritet och vi har haft en god samförståndsanda i det arbetet, medan det har varit svårare i miljöutskottet, med mer av plakatpolitik, skulle jag vilja påstå.

Mycket av det ser jag här i kammaren just nu, där länder som har 70, 80, 90, 95 procent fossil energi i sitt system ska säga till länder som har kring 50, 60, 70 procent förnyelsebar energi att ni gör fel, ni missbrukar systemet. Länder som för hundratals eller tusentals år sedan högg ner och skövlade sina skogar och inte har fått dem tillbaka ska säga till länder som har vårdat sina skogar med ansvar att ni får inte bete er på det sättet. Länder som har en bred biologisk mångfald blir uppläxade av länder som har betydligt mindre av det. Detta måste vi komma bort ifrån och hålla oss till fakta för att se till att vi bekämpar det som är problemet: den fossila energin och inte den förnyelsebara, som är långsiktigt hållbar och skapar arbeten och möjligheter i hela Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Pana przepraszam, ale w tym, co otrzymałem tutaj w wydruku przed sobą, nie było Pana nazwiska i sądziłem, że Pana nie ma.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, lo primero de todo, quiero agradecer el trabajo al señor Blanco, porque ha sido verdaderamente intenso, con tantas enmiendas como se han presentado.

Lamentablemente, vemos cómo el compromiso al que llegó la Unión Europea con el Acuerdo de París de alcanzar el 100 % de energías renovables en 2050 se puede quedar en papel mojado.

El Parlamento muestra más ambición que la Comisión, pero el objetivo del 35 % para 2030 también es insuficiente si no va acompañado de objetivos nacionales vinculantes. Pero ya estamos viendo la falta de voluntad política del Consejo. Sin objetivos vinculantes serán pocos los países que cumplan con un compromiso firme y que favorezcan las inversiones necesarias en energías limpias.

Además, establecer un objetivo del 12 % en el transporte va a suponer un aumento de los problemas ya existentes, al potenciar el uso de biocombustibles, lo que significa acumulación de tierras y deforestación. Y todo ello con un incremento de las emisiones de carbono.

Si no generamos las bases para otro modelo energético que no sea el interés del mercado, habremos perdido un tiempo imprescindible para revertir el cambio climático y sus graves consecuencias sobre el planeta y sus habitantes.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we are at a turning point. A recent internal report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), leaked by the Tageszeitung today, must finally open our eyes. We are at the last moment to save the Paris agreement. We have to heavily scale up our efforts; otherwise we can say goodbye to all the targets and goals of the Paris agreement.

According to the IPCC report, we run the risk of undergoing 1.5° in climate change as early as 2040, instead of the end of the century. Energy efficiency is the best way to take cost-effective steps to avoid that. But for this we need real action.

We Greens see the necessity of an even more ambitious Energy Efficiency Directive, but we are open to some compromises to act together in this House. We have tabled our proposals as amendments in plenary, but there is no way to take ourselves and the Paris agreement seriously beyond that level. We cannot support adjustment mechanisms with unpredictable outcomes.

Finally, history will look at and judge us. We must stop all hypocritical talk and walk the walk. That is what the climate needs, that is what the economy wants and finally, that is what the people wish from us.

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molti i punti che ci stanno a cuore in questo pacchetto Energia.

Uno riguarda le normative anti-inquinamento unionali, che esistono per tutti i settori ma non per la geotermia. In Italia le emissioni di mercurio delle 34 centrali geotermiche, ad esempio, secondo gli unici dati ufficiali disponibili della regione Toscana, sono pari a 1,5 tonnellate annue di mercurio. L'Unione ha vietato i termometri classici che ne contenevano appena due grammi ciascuno; quindi è come se intorno alle centrali geotermiche italiane, in una piccola area, si rompessero ogni anno 750 000 termometri. Sempre in un anno vengono rilasciate nell'atmosfera 16 000 tonnellate di idrogeno solforato e 6 000 di ammoniaca.

Queste quantità non vengono nemmeno inserite negli inventari unionali delle emissioni inquinanti. Inoltre alcuni tipi di centrali geotermiche, nel loro ciclo di vita, emettono più gas climalteranti di centrali a gas fossile di pari potenza, ma prendono incentivi per gli obiettivi climatici unionali. Per l'Unione è come se la geotermia ad alto impatto ambientale non esistesse: un grande vuoto normativo e un paradosso che abbiamo il dovere di cominciare a colmare.

Abbiamo presentato emendamenti (il 357 e il 358) alla relazione sulla direttiva sulle rinnovabili affinché la Commissione europea studi il problema delle emissioni geotermiche al fine di valutare la necessità o meno di una proposta legislativa ad hoc sulla geotermia, per una geotermia veramente sostenibile, senza emissioni.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Das clean energy package ist ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende und für die Erreichung der Klimaziele. Die drei Berichte, über die wir heute diskutieren, sind richtungsweisend für eine nachhaltige Implementierung dieses Pakets. Die konkreten Vorgaben, die wir im Rahmen der Dossiers im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz und des Governance-Systems der Energieunion verabschieden, werden über Jahrzehnte hinaus, nämlich bis zum Jahr 2050, die Struktur der europäischen Energiewirtschaft, die Struktur vieler Industriezweige, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und auch das Verbraucherverhalten maßgeblich prägen. Umso wichtiger ist es, dass diese Vorgaben auch umsetzbar sind, und das vorliegende 2030-Ziel-Bündel von 40 % Treibhausgasreduktion, einer Verbesserung der Energieeffizienz um 40 % und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 35 % ist aus heutiger Sicht kaum umsetzbar. Und wenn, dann nur mit Investitionen im vierstelligen Milliardenbereich, die zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gehen, die das Wirtschaftswachstum hemmen und die Versorgungssicherheit gefährden. Eine aktuelle Studie des BDI belegt dies für die deutsche Industrie.

Das knappe Abstimmungsergebnis im ITRE-Ausschuss über die Energieeffizienzrichtlinie hat gezeigt, dass es auch in Bezug auf die neuen Klimaziele im Parlament keinen klaren Konsens gibt. Die Erhöhung der Energieeffizienz auf 40 % bis 2030 ist weder wirtschaftlich noch technisch sinnvoll realisierbar. Das bestätigt eine Folgenabschätzung der Kommission. Ein Anheben des Ziels auf 40 % würde zusätzliche Investitionen in Höhe von rund 500 Mrd. EUR erfordern und das Gesamtsystem bis 2030 um 125 Mrd. EUR erhöhen. Effizienzzugewinne sind mit Effizienz aber immer schwieriger zu erreichen und daher nicht beliebig steuerbar.

Diese Debatte in Bezug auf die drei Dossiers ist im Sinne der Planungssicherheit sicherlich nicht förderlich. Vielmehr wird das Vertrauen in einen stetigen und berechenbaren Kurs der europäischen Energie- und Klimapolitik untergraben.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, οι σημερινές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τον μεγάλο κίνδυνο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και όλα όσα μπορεί να επιφέρει μιας τέτοιας κλίμακας μεταβολή. Ήδη οι πρώτες συνέπειες έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές και δεν είναι παρά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του τι θα επακολουθήσει αν δεν δράσουμε αποφασιστικά. Δυστυχώς, όμως, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από κάθε κράτος ξεχωριστά, ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο. Πρέπει όλες οι χώρες να αναλάβουν τη δέσμευση να μειώσουν πραγματικά τις επιβλαβείς εκπομπές αλλά κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απίθανο.

Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος, στην προσπάθεια της Ένωσης να λάβει μέτρα υπέρ του περιβάλλοντος, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που θέλει να επιλύσει. Δεν αρκεί να επιβάλουμε στις ευρωπαϊκές εταιρείες αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Θεωρώ πως πρέπει να απαγορεύσουμε τις εισαγωγές από κράτη και εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τα δικά μας πρότυπα, όπου και αν βρίσκονται. Τέλος, είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός από την υπερσυγκέντρωση εξουσιών που προωθεί η έκθεση αυτή καθώς μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αναποτελεσματική.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Energia odnawialna – bardzo ważna rzecz, na przykład słońce dopływało na Ziemię. Ze słońca i dwutlenku węgla tworzyły się rośliny. Z tego powstawał węgiel. Ten węgiel teraz spalamy i tworzy się znowuż dwutlenek węgla. Dopływa słońce. Będzie to znów nowy węgiel. Czy nie uważa Pan, że zakaz spalania węgla zakłóci proces tworzenia energii odnawialnej?

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα. – Συμφωνώ μαζί σας γιατί αυτός είναι ο κύκλος της φύσης. Αν όμως αναλογιστούμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, μπορώ να σας πω ότι η Ευρώπη ρυπαίνει πολύ λιγότερο από όλες αυτές τις χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Herr Präsident! Zur Energieeffizienz kann ich mir eine Bemerkung zur Performance der S&D nicht verkneifen, Frau van Brempt. Berichterstatter ausgetauscht, der neue Berichterstatter twittert, er hätte sich mit der EVP auf 35 % geeinigt. Sie haben selbst einen Änderungsantrag eingereicht, der sich auf 30 % verbindlich bezieht, und heute fordern Sie im Plenum 40 %. Blicken Sie eigentlich selbst noch durch, was die S&D da fordert? Wir jedenfalls nicht.

Eine vierzigprozentige Einsparvorgabe, wie im Industrieausschuss knapp beschlossen, ist jetzt jedenfalls weltfremd. Das würde erstens den Emissionshandel aushebeln, und eine vierzigprozentige Einsparvorgabe würde ja auch für die erneuerbaren Energien gelten, und das würde zweitens den Strukturwandel zur Elektromobilität und auch hin zu elektrischen Wärmepumpen in Gebäuden konterkarieren.

Unterstützen Sie deshalb die maßvolleren Einsparvorgaben, gehen Sie weg von den starren Renovierungsquoten für die Kommunen und stimmen Sie auch der Anpassung an die Entwicklung der Erneuerbaren zu. Je besser die sich entwickeln, umso weniger Einsparvorgaben müssen wir auch machen.

Noch ein Wort zu Herrn Turmes. Wir haben in den letzten gut 25 Jahren Bruttosozialprodukt um 53 % erhöht, gleichzeitig sind die CO2-Emissionen um 23 % gesunken. Das ist ein fantastischer Erfolg der Europäischen Union. Lassen Sie uns in dieser Richtung wirklich weitermachen und nicht die Wirtschaft und nicht die Unternehmen über Gebühr belasten. Die Welt geht morgen nicht unter!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Bár én azt gondolom, hogy azért itt el tudnék igazodni a számokban, hogy milyen csökkentésekre vágyunk Európa különböző országaiban és területein, de azokban a régiókban is – Ön említette a vidéki térségeket –, ahol a megélhetés gondot jelent, ott szerintem nem nagyon fognak foglalkozni az energiahatékonysággal, hiszen szegényebb emberek értelemszerűen az olcsóbb termékeket fogják majd megvenni. Sőt, ez a mostani szavazás nem is terjed ki a használt termékekre. Én megértek mindent, ami itt ebben mondható, de azért az Ön véleményére lennék kíváncsi, nevezetesen, hogy a kommunikációs kampányokon és az oktatáson kívül lát-e valami megoldást ezekre?

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ja, natürlich. Die Kommission hat ja einen hervorragenden Vorschlag gemacht: 30 % verbindlich, verbunden mit einer sehr intelligenten Verknüpfung mit Artikel 7, wie diese Einsparvorgaben in den Mitgliedstaaten auch so umzusetzen sind, ohne dass wir sie über Gebühr belasten. Und wenn wir als Parlament auf Basis des Kommissionsvorschlags mit einer starken Meinung, mit einer 80 %-Mehrheit, hier diesen Vorschlag unterstützen würden, dann würde es auch so ähnlich im Trilog ausgehen. Aber wenn wir hier mit 40 % oder wie auch immer reingehen, dann kriegen wir hier eine knappe Mehrheit, und dann sind wir im Trilog nichts, dann sind wir gar nichts, dann machen die Mitgliedstaaten mit uns, was sie wollen. Deswegen: Bitte, lassen Sie uns hier mit einer einheitlichen Meinung auftreten und nach einem Kompromiss suchen!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten)

 
  
MPphoto
 

  Adam Gierek (S&D), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Pieper, podczas gdy ja przestałem być sprawozdawcą, zgłosił Pan jeszcze dodatkowo dwie poprawki. Jedna podnosi cel do trzydziestu pięciu. To daje efektywność rzędu osiemdziesięciu sześciu procent, efektywność miksu europejskiego. Zaś według paliwa umownego Pan ustala tysiąc dwieście dwadzieścia. To jest dosyć ciekawa liczba w mega tonach, ale niestety wydaje mi się, że osiemset dziewięćdziesiąt trzy megatony energii finalnej to jest chyba za mało. Czy nie uważa Pan? Bo to daje siedemdziesiąt trzy procent. Skąd ta różnica w efektywnościach i czy nie wydaje się Panu, że energii finalnej w ogóle nie powinno się limitować? Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Es freut mich, dass ich als Diskussionspartner so beliebt bin. Das ist ja keiner hier sonst. Ganz herzlichen Dank dafür. Man kann uns wirklich nicht vorwerfen, dass wir als EVP nicht einen Kompromiss gesucht haben. Ich weiß auch, dass die 30 %, die die Kommission vorgeschlagen hat und die die ECR unterstützt, der vernünftige Weg ist. Dennoch müssen wir im Parlament mit einer starken Stimme sprechen. Wir müssen hier in der Lage sein, Kompromisse zu finden, und wir dürfen hier nicht mit einer sehr knappen Abstimmung weggehen.

Herr Gierek, ich weiß, dass Sie wissenschaftlich fundieren können, dass wir hier viel dummes Zeug machen. Aber wir sind Politiker, und Politiker müssen auch in der Lage sein, letztlich Kompromisse zu erreichen. Und letztlich geben uns die Folgenabschätzungen der Kommission ja dann doch irgendwo Recht, dass bei einer solch maßvollen Vorgabe, wenn wir hier mit 35 % und anderen Dingen losgehen sollten und dann im Rat verhandeln, unterm Strich schon ein vernünftiges Ergebnis herauskommen wird.

 
  
MPphoto
 

  Theresa Griffin (S&D). – Mr President, Wednesday’s votes are an important opportunity to put Europe at the forefront of the fight against climate change and the fight against energy poverty. Friends of the Earth has estimated that 125 million Europeans live in energy poverty, and we know that energy poverty disproportionately affects our most vulnerable people. Our poorest live in the leakiest houses: single-parent households, older people, the long-term sick and children. Three out of four buildings in Europe are energy-inefficient, and account for 36% of our emissions.

It is vital that we set a binding energy-efficiency target of 40%. For every 1% target increase, three million homes can be renovated and seven million people lifted out of energy poverty. Forty per cent – not 35 – is 35 million extra people.

On 29 January 2017, we launched the European Energy Poverty Observatory. Energy efficiency is the first fuel, and with the 40% binding energy efficiency target and greater ambition on renewables we can lift people out of energy poverty. We can tackle climate change and halve our emissions and have cleaner air. We can put energy efficiency as the driver of jobs and growth. I call on every group to vote for the strongest possible measures for clean energy for the benefit of all our citizens, especially our energy poor.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), otázka položená zvednutím modré karty. – Já bych se chtěla zeptat paní kolegyně, když tady tak krásně mluví o tom, jak trápí socialisty energetická chudoba a kolik lidí v EU trpí energetickou chudobou, proč jako socialistická frakce nepodpořili legální definici v textu, ale pouze velmi vágní definici v bodu odůvodnění?

Protože my jsme legální definici do textu, o kterou bychom se mohli v následném jednání opřít, jako GUE/NGL navrhovali. Vy jako socialisté jste prostě opět pouze použili něco vágního, co vlastně může být vykládáno jakkoliv.

 
  
MPphoto
 

  Theresa Griffin (S&D), blue-card answer. – Thank you, and thank you very much to our colleagues in GUE for their support of energy poverty throughout this file. We worked our hardest in terms of the definition of energy poverty. I say to the Commissioner that I know it is one of the first tasks of the Energy Poverty Observatory to make sure that we adopt a definition of energy poverty that can be adopted throughout EU Member States.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich möchte die Kollegin fragen: Wenn Sie über Energiearmut sprechen, ist Ihnen bewusst, dass die Vertreter der Mieter mit Blick auf den Kompromiss des ITRE zu den öffentlichen Gebäuden, den Sie ja unterstützt haben, vor Mieterhöhungen warnen? Sollten wir das nicht lieber etwas flexibler handhaben?

Und das Zweite: zum 40 %-Ziel. Ich gehöre zu denen, die vor vier Jahren dieses Ziel unterstützt haben. Aber ist Ihnen bewusst, dass es neuere Studien gibt, auch unter anderem wegen der Entwicklung des Ölpreises, dass das 35 %-Ziel vielleicht kosteneffizienter ist, und könnten wir uns nicht darauf einigen?

 
  
MPphoto
 

  Theresa Griffin (S&D), blue-card answer. – Mr President, in terms of the energy governance file we have deliberately included local energy communities and the rental market. It is absolutely essential in this legislation that not just private households are covered, but that we actually reach our poorest people in social housing and rented homes.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). – Voorzitter, het is heel mooi dat ik maar liefst anderhalve minuut heb om over een van de belangrijkste onderwerpen van dit mandaat te kunnen spreken. Want laten we wel wezen, energie is datgene wat alles in ons leven draaiende houdt: niet alleen de economie, maar ook ons dagelijks leven.

Maar Europa heeft drie grote problemen met energie: 1) de prijs; 2) ze is nog altijd veel te vervuilend; 3) we zijn veel te afhankelijk van import van buiten Europa. Laten we wel wezen: 2017 was het jaar waarin we meer gas uit Rusland importeerden als ooit daarvoor. Voor alle drie de problemen is de oplossing dezelfde: energiebesparing en een enorme input aan hernieuwbare energie. Dat is de weg vooruit! Heeft Europa dat voldoende in de gaten? Zoals Seán Kelly zei: wordt Europa inderdaad de renewable capital of the world? Niet als we uitgaan van het Commissievoorstel of het tot dusver nogal zwakke optreden van de Raad.

Kijk ik naar landen als China, maar ook de Verenigde Staten – zelfs onder president Trump: die gaan veel sneller dan Europa. En ook India heeft een veel hogere groei op dit gebied dan Europa. Het is ongekend.

Dus als wij als Europa vooruit willen op dit vlak, energieonafhankelijk willen worden, een lagere energieprijs willen en ook binnen de Parijse klimaatdoelstellingen willen blijven, dan is meer ambitie echt nodig. En dat is vanaf het begin de lijn van de ALDE-Fractie geweest. Het is op economisch, ecologisch en geopolitiek gebied heel hard nodig.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, el paquete de energía limpia representa las aportaciones de la Unión Europea al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y en París hemos visto, en primer lugar, al comisario de Acción por el Clima y Energía, Arias Cañete, y, en segundo lugar, también a los Gobiernos de la Unión Europea haciéndose la foto. Pero la lucha contra el cambio climático se decide con obras y no solo con fotos salvando ballenas. Hacen falta compromisos.

En esta Cámara, el PPE ha trabajado intensamente para no tener una legislación vinculante para los Estados miembros. Han preferido respirar humo. Por ejemplo, en renovables se ha renunciado a los objetivos vinculantes, a pesar de que esto dio resultado para los objetivos 2020. En cambio, en eficiencia energética, por suerte, se ha apostado por una mayoría alternativa que sí lo ha permitido.

Ser ambicioso en energía es querer lo mejor para Europa en la lucha contra el cambio climático. Y es que la energía es también un bien común y necesario para las personas y no todo es mercado, mercado y mercado. Una de cada cuatro personas en la Unión Europea sufre pobreza energética mientras se desperdicia energía y mientras se usa dinero público en megaproyectos para grandes empresas energéticas.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, le Parlement européen appelle à bannir l’usage de l’huile de palme, à partir de 2020.

Enfin! Il était temps. Il est essentiel d’arrêter la déforestation puisque, je le rappelle, 50 % de cette huile de palme est brûlée en Europe par nos camions et nos voitures sous la forme de ce que l’on ose appeler biodiesel.

Ce rapport introduit néanmoins un objectif trop faible d’énergies renouvelables dans les transports. Il nous dit: 12 %. Moi, je demande qu’il soit contraignant et sans agrocarburants de première génération. C’est un minimum, à l’heure où l’Europe doit prendre la tête de l’économie du renouvelable au niveau mondial.

Un autre aspect, on sait qu’il y aura plus de transport électrique d’ici 2030, et c’est globalement une bonne chose, mais il existe aussi de l’électrique non propre, comme le nucléaire. Ce rapport est si peu ambitieux qu’il ouvre la porte à la voiture nucléaire, que personne ne sait recycler.

Monsieur Cañete, vous allez dans le bon sens, mais le dernier message, c’est que la mobilité du XXIe siècle exige du courage politique et, surtout, de vraies énergies renouvelables.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Bullock (EFDD). – Mr President, all reports on the clean energy plan seem to be focused on two sole objectives, decarbonising Europe’s economy and fighting climate change. The rapporteurs propose to decarbonise the economy by 2050 by building a new EU legal framework that would achieve the objectives of the Paris Agreement. We all know it is a pure illusion to believe that these objectives will help Europe’s energy independence by enhancing energy security and energy supply whilst increasing job opportunities. In fact, intermittent renewable energy sources, such as wind power, are unreliable: they create temporary green jobs. Indeed, a study by the Spanish Professor Gabriel Calzada, of Juan Carlos University, shows that every green job created costs 2.2 real jobs in the real economy. This happens by diverting resources from efficient industries into highly inefficient green projects and by raising the cost of electricity for the rest of the economy. Many of the green jobs were temporary and in almost every case, the subsidy necessary to create a green job exceeded the annual salary. Independence and freedom from absurd targets will allow Britain to rejoin the world and help protect the environment sensibly.

 
  
MPphoto
 

  Christelle Lechevalier (ENF). – Monsieur le Président, cette gouvernance obligera les États membres à présenter des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et tente d’imposer la Commission comme chef de file en matière d’énergie en lui permettant de juger les politiques et le mix énergétique des États, au détriment des intérêts nationaux. Le non-respect des recommandations de ce pouvoir technocratique et illégitime exposerait les États à des sanctions.

Ce texte est une atteinte forte aux souverainetés nationales et pose les premiers jalons de la fédéralisation du marché de l’énergie, malgré la nature stratégique de celui-ci.

Enfin, cette législation sera contraignante en matière d’énergies renouvelables, alors qu’il faudrait légiférer en promouvant les énergies décarbonées, limitant la pollution, mais incluant le nucléaire – c’était d’ailleurs la proposition de la Commission avant les modifications néfastes du rapporteur.

J’évoquerai en conclusion les deux autres textes du paquet énergie. Il faut certes renforcer l’efficacité énergétique et les alternatives aux énergies fossiles, mais nous refusons le développement à marche forcée d’énergies intermittentes et la volonté permanente de la Commission d’étendre son champ de compétence.

Enfin, vous légiférez sur la nécessité de rendre l’industrie européenne plus propre, mais refusez de prendre des mesures sur les produits importés, infligeant ainsi une double sanction à notre industrie et à nos emplois.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Mr President, first of all, regarding forestry. Let it remain a competence for the Member States, because it is only there that you have the knowledge and the competence to judge what is sustainable. It is only there that you can reduce carbon dioxide emissions via full-scale reliance on bioenergy.

Second, energy governance is about making the European energy union a reality and reaching the targets. There are no differences among the main groups in this Parliament about reducing carbon dioxide emissions, and we agree on that target. The difference lies in whether we are to trust more bureaucracy and regulations or more openness towards new innovations and technological breakthroughs.

It is a difference between, I would say, rigidity or dynamics. I believe that we can reach the targets, and even go beyond them, by opening up. And, by the way, I would like to thank Mr Turmes, he is always a nice guy to talk with.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Presidente, Caros Colegas e Senhores Comissários, apostar na energia limpa significa mais qualidade de vida, menos catástrofes e mais sustentabilidade para o planeta.

Mas não significa apenas isso. Significa também mais segurança, mais desenvolvimento, mais crescimento, mais emprego, mais oportunidades de inovação, melhores condições de vida para os nossos cidadãos e para pormos tecnologias ao seu serviço.

Significa ainda mais possibilidades de combate à pobreza energética na Europa e fora dela e, através desse combate, significa mais saúde, mais educação, mais paz, reduzir as migrações forçadas e os conflitos armados.

Por isso, Srs. Comissários e caros Colegas, este pacote legislativo tem uma linha vermelha para ser credível.

Aquilo que for aprovado aqui no Parlamento Europeu e fechado depois com o Conselho Europeu tem que estar em linha com os compromissos assumidos com o Acordo de Paris. Era impensável que assim não sucedesse. Seria uma irresponsabilidade total tomarmos uma posição diferente.

Saúdo o caminho construtivo e positivo que percorremos no Parlamento Europeu. Espero que as votações de quarta-feira confirmem e validem o intenso trabalho que desenvolvemos.

Manifesto, também, o meu orgulho pela capacidade que o meu País - Portugal - tem tido de se manter na primeira linha deste processo. O incremento das interconexões, até pelo menos 15% até 2030, permitirá a Portugal e a outros países prosseguirem o caminho traçado.

Srs. Comissários, caros Colegas, estamos no limiar de uma nova era científica e tecnológica. E na energia a União Europeia tem sabido estar sempre na linha da frente. E é nesse caminho que temos que continuar.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – Voorzitter, woensdag belooft het een chaotische stemming te worden. We zijn in het Parlement zelden zo verdeeld geweest en dat betreur ik ten zeerste. We krijgen de kans om een ambitieus, maar realistisch energiebeleid op poten te zetten. Helaas is het gezond verstand ver te zoeken: torenhoge, bindende doelstellingen dreigen de toekomst van onze burgers en onze bedrijven in gevaar te brengen.

De effectbeoordelingen van de Europese Commissie worden aan de kant geschoven in het voordeel van onbetaalbare utopieën. Bovendien mogen we niet vergeten dat het einddoel is om de klimaatdoelstellingen te halen. Wat heeft het dan voor zin om te gaan pleiten voor 35 of 40 procent hernieuwbare energie als de gebruikte grondstoffen niet duurzaam zijn? Ik hoop dan ook dat de collega's na een goede nachtrust kiezen voor ambitieuze, maar realistische doelstellingen in het belang van onze gezinnen en onze economie.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Mr President, Commissioner, colleagues, you know this is not a committee meeting, so I will not speak on one or two issues at the expense of the complexity of other issues which are equally vital. I would say that this is definitely one of the most important proposals, a key proposal, that we have under this mandate. Yes, it is also true that the European Parliament, in comparison to the Council, has done a fairly good job, but let me make two remarks.

One is, yes ambition is important, but there are two things which are even more important: one is that we do something that is not doable, and the second is that we might be ambitious in some parts of this Parliament, but we reach a fragmented result which sends an inadequate political message to the other institutions, primarily the Council. I regret on some of the issues we were unable to maintain a broader coalition due to issues which are difficult to comprehend. So let us do a serious vote and let us send out a message and create a good basis for negotiations, because this is key and we do have to be ambitious and realistic.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhor Presidente, mais limpa ou mais suja, mais verde ou mais cinzenta, a chamada «União da Energia» não significa senão o grande e liberalizado mercado único europeu da energia.

 

As suas consequências não serão diferentes do que aconteceu noutros sectores liberalizados: a concentração monopolista à escala europeia, beneficiando os oligopólios da energia e prejudicando os consumidores, em especial os mais vulneráveis. Para nós, a energia deve ser vista como um bem público.

O controlo público, democrático, do sector energético é, por isso, um pré-requisito para assegurar a sua sustentabilidade, com a necessária mudança de paradigma assente na elevada dependência face aos combustíveis fósseis e em insustentáveis fluxos de energia e de matéria para a satisfação das necessidades básicas da Humanidade, mas também para assegurar que ninguém fica excluído do acesso a este bem essencial, combatendo a pobreza energética.

 

Interviemos neste processo, defendendo a necessidade de objetivos ambiciosos, quer no que se refere à eficiência energética, quer às renováveis, no quadro do respeito das soberanias nacionais sobre este sector estratégico e da necessária rutura com um modo de produção que é fundamentalmente insustentável e irracional.

 
  
MPphoto
 

  Jakop Dalunde (Verts/ALE). – Herr talman! Vi diskuterar nu förutsättningarna för Europas energipolitik. Denna vecka kommer vi att fatta beslut som kommer att påverka energipolitiken för lång tid framöver, beslut som är avgörande för klimatet om vi ska kunna ha en planet i framtiden som våra barnbarn kommer att kunna leva på.

Det förnybara växer över hela världen och vi ska påskynda den gröna omställningen genom att satsa på sol och vind, samtidigt som vi förpassar kol- och kärnkraft till historieböckerna. Vi gröna vill se höjda mål för andelen förnybart till minst 35 procent och att dessa målsättningar ska vara bindande för medlemsländerna. Det ska inte vara möjligt för något land att smita undan från vårt gemensamma ansvar. Vi ska också ställa höga krav på energieffektivisering, och vi vill att EU ska styra energipolitiken med regionala energimarknader som gynnar det förnybara och med lagstiftning som kräver minskade utsläpp. Vi har nu möjlighet att revolutionera EU:s energipolitik och det kommer vi gröna att kämpa för.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D’Ornano (EFDD). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m’associe à la volonté de prendre en compte les émissions de méthane, gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2.

Néanmoins, l’objectif d’un «tout renouvelable» d’ici 2050 soulève la question du caractère durable de structures telles que les parcs éoliens, dont le coût énergétique de fabrication est très élevé et les composants, non durables.

Cette source d’énergie est intermittente, brouille les ondes électromagnétiques et peut tuer de nombreux oiseaux protégés.

En mer, l’éolien fait fuir les poissons, menaçant les pêcheurs côtiers. La corrosion marine le rend peu durable et sa maintenance coûte extrêmement cher.

Quant aux centrales photovoltaïques, leurs composants sont peu écologiques, et les répercussions sur le prix de l’énergie, considérables.

Aussi, la menace du retrait américain de l’accord de Paris nous oblige à être lucides.

L’action dans le cadre des grandes organisations internationales restera plus efficace que la seule Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger (ENF). – Voorzitter, er gaan vandaag weer schitterende verhalen over schone energie door de zaal. Maar waar niet over gesproken wordt: de voorbeelden die de mensen die die verhalen vertellen zelf geven. Die voorbeelden zijn belangrijk, want daarmee maak je jezelf geloofwaardig. Want oprechtheid zit hem in de opoffering.

Mijn vraag is: welke opoffering getroosten de mensen hier in de zaal zich om hun idealen, een goed milieu, te redden? Dan heb ik het niet over de aanschaf van een Toyota Prius, waarover je geen belasting hoeft te betalen. Ik heb het ook niet over gratis zonnepanelen of gesubsidieerde ledlampen. Dat is gemakkelijk. Neen, ik heb het over echte opoffering, zaken die een beetje pijn doen. Bijvoorbeeld elke dag koud douchen of niet meer met het vliegtuig naar zonnige oorden op vakantie gaan. Dat soort zaken!

Als dát niet gebeurt, dan zijn de woorden hier gratuit en ongeloofwaardig.

 
  
MPphoto
 

  Angélique Delahaye (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le constat est partagé. Nous devons construire une Europe de l’énergie garantissant notre indépendance et nous permettant d’être compétitifs dans le concert mondial. Nous devons atteindre les objectifs fixés en matière d’énergie et de climat par les accords de Paris. L’équilibre dégagé sur ces textes, base de négociation avec le Conseil, masque des différences d’approche entre les groupes.

Adepte de la carotte plus que du bâton, nous ne sommes ni dirigistes, ni normatifs, mais nous tendons au contraire à encourager; c’est notre vision de la gouvernance. Les États membres, les entreprises et les citoyens doivent être accompagnés de sorte qu’ils puissent réduire leur consommation d’énergie; nous devons développer des sources d’énergie, des produits et des bâtiments plus économes et plus durables. Il faut permettre au marché d’assurer des investissements à moyen et long terme grâce à des politiques lisibles et stables – ce ne fut pas le cas pour les biocarburants de première génération. Nous dépendons donc de l’importation de protéines d’autres régions du monde. Aussi, pour garantir notre indépendance à l’égard des protéines OGM et limiter la déforestation, il nous faut développer, en Europe, des cultures protéiniques dont les coproduits sont les huiles utilisables comme biocarburants. Voici l’illustration de ce qu’est l’économie circulaire.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, investire nelle rinnovabili non significa pensare solo al pianeta, significa anche salvare l'industria europea, i posti di lavoro e le nostre prospettive di crescita.

Accanto ai progressi strabilianti delle tecnologie è finalmente cambiato il paradigma della politica – lo diceva già qualche intervento – dall'ambientalismo alla competitività economica. Anni fa le rinnovabili erano viste come un investimento dalle perdite certe, oggi sono una sfida concretissima su cui si danno battaglia potenze mondiali come gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone.

Noi in Europa abbiamo tante eccellenze tecnologiche e industriali, abbiamo uno dei mercati più ricchi del pianeta per assorbire e far crescere queste eccellenze. Dobbiamo solo stare attenti a non buttare via questo patrimonio per inseguire falsi miti neoliberisti. Le rivoluzioni tecnologiche si fanno con investimenti pubblici massicci e coraggiosi, con scelte ambiziose, come vogliamo noi del nostro gruppo qui in Parlamento, e con politiche pubbliche attente, fatte di incentivi e di protezioni commerciali.

Basta guardare all'exploit del fotovoltaico cinese per capire quello che succede. Protestare contro le pratiche antidumping cinesi è giusto ma non è sufficiente: dobbiamo fare una politica industriale competitiva a livello globale anche noi in Europa e, per farlo, occorre creare un ecosistema che favorisca una vera e propria rivoluzione industriale verso questa transizione.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Panie Przewodniczący! Mam wrażenie, że w czasie prac nad tym pakietem trwała i trwa swoista rywalizacja czy licytacja. Kto będzie bardziej ambitny, to lepiej zasłuży się w ratowaniu planety i ludzkości. Zapominamy przy tym, że to jest pakiet energetyczny, a nie klimatyczny. Niestety ambicje nie zawsze idą w parze z realizmem naukowym, o czym wielokrotnie mówił tutaj profesor Gierek, politycznym i gospodarczym. Na przykład niemiecki Energiewende pokazuje, że nadmierne ambicje mogą się często boleśnie zderzyć z rzeczywistością. Niestety propozycje zawarte w tych trzech sprawozdaniach nie są realistyczne, i dlatego trudno nam będzie je poprzeć. Natomiast jeżeli chodzi o skutki polityczne, powiem tylko o dwóch. Otóż kolega Federley mówił o pouczaniu jednych krajów przez inne, więc przyczyni się to do większych napięć w Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze bardziej niepokojące jest to, że zapominamy, że Unia jest wspólnotą prawa. W związku z tym chciałem się zapytać pana komisarza Cañete, czy artykuł 194 ustęp drugi traktatu o funkcjonowaniu Unii mówiący o suwerenności państw w doborze koszyka energetycznego ciągle jeszcze obowiązuje.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Na tomto místě bych zpravodajům o Governance normálně poděkovala za skvělou práci a vyzvala vás, ať zprávu podpoříte. Před námi však leží dokument, který postrádá jakýkoli hlubší vztah a vyváženost směrem k dokumentům, jež má nutně zastřešovat.

Současná koncepce Governance rezignovala na řešení problematiky vzájemně se překrývajících politik a dokumentů, jako je např. interakce energetické účinnosti se systémem ETS, což je přesně ten problém, který měla řešit.

Do dokumentu byla zapojena jen vágní definice energetické chudoby, která v EU sužuje čím dál více lidí. Nařízení obsahuje nesplnitelné lineární trajektorie pro dosahování cílů, které nejenom, že nereflektují ekonomické možnosti států, ale dokonce ani elementární fyzikální zákony.

Místo toho, aby bylo toto nařízení vyvažujícím nástrojem k dosahování cílů určených v jiné legislativě, tak bylo zneužito pro protlačení ambiciózních cílů zpravodajů, které mají náběh dopadnout úplně přesně tak, jak dopadly cíle snižování emisí v automobilovém průmyslu. Z tohoto důvodu já za sebe nehodlám tuto zprávu jakkoli podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst mal José Blanco López und dem EVP-Schattenberichterstatter für Erneuerbare Seán Kelly gratulieren. Denn an der Stelle, bei den erneuerbaren Energien, war der Kommissionsvorschlag – mit Verlaub, Herr Kommissar – sehr schwach, und die Kollegen haben einen sehr guten Kompromiss ausgearbeitet. Ich bitte dringend, diesen Kompromiss zu erneuerbaren Energien zu unterstützen.

Bei den Berichten zu Governance und Energieeffizienz gibt es noch Nachbesserungsbedarf. Wir als EVP können da den Ausschusstext nicht unterstützen, und insbesondere bei der Energieeffizienz, beim Thema öffentliche Gebäude haben wir schwerwiegende Bedenken, dass man den Text so annimmt. Das wird Ärger bringen in den Kommunen und das wird hier nicht dafür sorgen, dass wir eine breite Mehrheit finden. Deswegen bitte ich, dass wir da noch mal nachdenken und uns auf Kompromisse verständigen, die realistisch und ambitioniert sind. Dann können wir am Mittwoch mit breiter Mehrheit ein Signal in die Welt senden: Wir wollen das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Wir wollen ambitioniert sein. Wir nehmen aber auch die Bedenken, die die Kommunen geäußert haben, ernst.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten)

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Peter, vorher hat der Kommissar als Kompromiss vorgeschlagen: mindestens 35 % ohne Konditionalität und einen starken Artikel 7. Aber Herr Pieper, der uns leider verlassen hat, will unbedingt Folgendes: mehr ICT, weniger Effizienz. In Luxemburg wird jetzt ein Datacenter von Google gebaut, das braucht mehr Strom als die ganze Luxemburger Stahlindustrie. Also, das ist absoluter Schwachsinn. Mehr ICT heißt mehr Stromverbrauch. Also müssen wir mehr Effizienz machen.

Und die zweite Konditionalität zu Erneuerbaren: Was würde das denn heißen? Das würde heißen, wenn Deutschland, Frankreich und ein anderes drittes großes Land ein bisschen mehr Erneuerbare machen als das schwache Ziel, dann würde das europäische Effizienzziel um 3 oder 4 % runtergehen. Bist du meiner Meinung, dass wir ein unkonditioniertes Ziel von mindestens 35 % brauchen? Wäre das denn nicht der Kompromiss, den wir zwischen jetzt und Mittwoch finden müssen?

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich kann mich zunächst mal den Worten von Gunnar Hökmark anschließen: Es ist immer schön, mit Claude Turmes zu diskutieren, aber wir müssen nicht immer einer Meinung sein.

Bei den Erneuerbaren ist der Kompromiss auch deshalb so gut, weil wir eine gewisse Flexibilität haben, und deswegen hat sich die EVP auch entschlossen, in ihrem Änderungsantrag bei der Effizienz Flexibilität zu geben. Über die Details können wir reden, aber wir wollen Flexibilität. Der Kommissar hat ja auch zu öffentlichen Gebäuden etwas gesagt. Wenn die Grünen und die Sozialisten bereit sind, den Änderungsantrag zu Artikel 5 zurückzuziehen, wären wir auch schon mal einen Schritt weiter.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – Mr President, the clean energy package, which we are dealing with today, is our opportunity to decarbonise the economy while keeping energy affordable for all. I will be dealing with all the different reports because I believe that to reach this target, we need to be ambitious and we need to understand that business as usual this time round will not work.

Ensuring clean energy will help our climate and safeguard the wellbeing of our citizens. If we are both ambitious and realistic, we can understand that the way forward is to reduce drastically greenhouse gas emissions, improve energy security, reduce energy bills and eradicate energy poverty, if we are smart enough. We have to ensure investor certainty and accountability. This will lead to the creation of jobs and a marked reduction in air pollution. This is our opportunity.

Over the past months, we have worked hard in the various committees to reach a progressive position that can effectively transform our energy landscape, make the transport sector cleaner and fight energy poverty. Today, and in the months to come, we need to send a strong signal – to businesses, citizens and all stakeholders – that this is the time to be competitive, invest further in new economies and ensure clean energy for all.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Projekt Czysta Energia po raz kolejny udowadnia, że Parlament przedkłada myślenie ideologiczne niestety nad zdrowym rozsądkiem. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to propozycja profesora Gierka liczenia jej w odniesieniu do energii pierwotnej jest racjonalna i naukowo uzasadniona. Odebranie profesorowi sprawozdania kompromituje naukowo lewicę. Cel trzydziestu pięciu procent OZE może być realny proszę państwa, ale tylko pod warunkiem, że będziemy mieli do dyspozycji pełną gamę źródeł energii. Dlatego nie popieram ograniczenia biomasy i biopaliw. Jeśli zaś chodzi o zarządzanie unią energetyczną, to nie zgadzam się z tendencją do ograniczania kompetencji państw członkowskich do kształtowania koszyka energetycznego.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). – Panie Przewodniczący! Dziękuję przede wszystkim panu komisarzowi Cañete i komisji za przygotowanie pakietu, a także wszystkim koleżankom i kolegom za wielką dobrą dyskusję przez ponad rok w Parlamencie Europejskim. To była ważna dyskusja.

Proszę Państwa, my cały czas ostatnio mówimy o realistycznych celach. Tu było również takie pytanie: jak przekonać państwa członkowskie, żeby realizowały ten pakiet? Oczywiście najprostsza odpowiedź jest taka, żeby cele były realistyczne. Mnie się wydaje, że te cele w tej chwili realistyczne nie są: 40 czy 35 %, szczególnie że Komisja Europejska w niektórych przypadkach może narzucić cel energetyki odnawialnej, który jest nieosiągalny dla wielu krajów. Ale chciałem bardzo mocno podkreślić, że w tym pakiecie zdecydowana większość rozwiązanych spraw to są bardzo pozytywne rzeczy, na przykład ogrzewanie systemowe, ciepłownictwo. Jeśli chcemy walczyć ze smogiem, popierajmy je tak jak w tym pakiecie. Wiele innych rozwiązań jest bardzo pozytywnych, więc generalnie można być za tym pakietem.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Martin (S&D). – Monsieur le Président, «À vot’ bon cœur, messieurs—dames», tel pourrait être le titre que certains voudraient donner au paquet énergie. On n’imposerait rien; les États, donc les entreprises, feraient ce qu’ils pourraient, ou plutôt ce qu’ils voudraient, mais quel serait leur choix si on les laissait faire? La finance ou la planète, le marché CO2 ou un air plus respirable? On le voit bien, nos intérêts ne sont pas les mêmes, les uns ont une vision court-termiste et nous, nous devons regarder plus loin que demain. Mais si on parle finance, rappelons que la facture énergétique de l’Union européenne, c’est 400 milliards d’euros par an, dont 160 milliards uniquement pour chauffer les bâtiments publics et, évidemment, c’est une énergie fossile, donc importée. Alors nous n’avons pas d’autre choix que d’imposer un changement de paradigme pour gagner en autonomie énergétique, pour faire baisser la facture des familles les plus précaires et surtout, oui, pour sauver la planète.

Le texte voté en commission ITRE en décembre dernier répond à ces enjeux majeurs. L’efficacité énergétique nous rendra plus compétitifs, les énergies renouvelables moins dépendants et plus en phase avec l’accord de Paris, et donc je souhaite que nous restions en cohérence avec ce que nous avons voté au mois de décembre dans l’intérêt de tous.

 
  
MPphoto
 

  Adam Gierek (S&D). – Efektywność energetyczna to procent energii uzyskany podczas każdorazowego jej przejścia z jednego stanu w inny. Może to być procentowy udział energii końcowej w odniesieniu do energii pierwotnej, czy też użytkowej w odniesieniu do energii końcowej. Wyraziłem to między innymi jako sprawozdawca projektu sprawozdania, wprowadzając definicję energii oraz potrzebę uwzględnienia całego łańcucha przepływu energii. Wprowadziłem też definicję efektywności energetycznej koszyka energetycznego. Stwierdziłem, że ograniczać należy energię pierwotną, a nie finalną. Projekt dyrektywy obiecuje efektywność energetyczną jako temat podstawowy. Zajmuje się jednak ograniczaniem użytkowania energii końcowej, skąd to przekłamanie? Potrzebny jest lepszy niż dotychczasowy mechanizm i sposób liczenia w postaci prawidłowego systemu wskaźników energii pierwotnej po to, by prawidłowo przeliczać energię pierwotną na finalną i vice versa. Primary energy factors to clu efektywności energetycznej.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che stiamo facendo è complicatissima perché incrocia un enorme numero di obiettivi per trovare una sintesi, e il lavoro della parte politica è smisurato.

Buffamente a volte ci confrontiamo ognuno portando le analisi tecniche di parte, e spesso queste analisi tecniche documentano posizioni differenti anche all'interno della discussione tecnica.

Fortunatamente esiste un luogo della sintesi politica, e questo è quel luogo. Il lavoro fatto fino a ora è ottimo ed è fedele all'equilibrio ottenuto all'interno degli accordi di Parigi. Non trasformiamo gli accordi di Parigi in un'arma di distruzione di massa; teniamo la parte migliore di questi accordi, cioè il tentativo di garantire un giusto equilibrio tra le ragioni dell'ambiente e le ragioni dello sviluppo.

Vi sono esempi, come il caso delle rinnovabili sui biocarburanti, dove abbiamo peccato di eccessivo zelo: il passaggio dai biocarburanti di prima generazione a quelli di seconda deve tener conto delle ragioni anche sociali di uno sviluppo sostenibile.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). – Herr Präsident! Ich komme gerade zurück von der Jahresversammlung der IRENA, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, und es ist völlig klar: Europa kann mehr und Europa muss mehr in der Energiepolitik tun, um die Klimaziele zu erreichen. IRENA hat eine Studie für Europa gemacht – die REmap-Studie –, die eindeutig zeigt, dass es kosteneffizient möglich ist, 35 % erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen. IRENA hat auch ausgerechnet, was wir an Energiekosten, an Gesundheitskosten sparen, die erstaunliche Summe zwischen 50 und 130 Milliarden Euro.

Also wir investieren nicht nur, sondern wir haben auf der anderen Seite auch einen Nutzen, und deshalb freue ich mich, dass dieses 35 %-Ziel erreicht wurde. Seár Kelly und Blanco López, Glückwunsch, dass das zumindest erreicht wurde. Wir waren der Meinung, es könnten auch 40 % sein, aber immerhin haben wir das erreicht.

Zu den Biokraftstoffen: Die sind Teil des Energiemixes, aber sie müssen nachhaltig sein. Da gibt es gute und schlechte: die guten fördern und die schlechten aus dem Markt holen – insbesondere Palmöl.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāj, godājamie kolēģi! Mēs zinām, ka neviens cilvēks nespēj strādāt, ja viņš neēd. Tāpat mūsu ekonomika nevar attīstīties bez enerģijas. Enerģija vajadzīga mūsu rūpnīcām, mūsu uzņēmumiem, transportam, mājsaimniecībām, lauksaimniecībai — visiem ir vajadzīga enerģija. Tikai diemžēl mēs Eiropā nesaražojam pietiekami enerģijas, mums viņas nav, un mēs esam spiesti importēt pārsvarā no Krievijas (gāzi, naftas produktus).

Mēs šo situāciju varam strauji uzlabot, proti, mēs varam ne tikai efektīvāk izmantot to enerģiju, kas mums ir, bet arī vairāk izmantot tieši tos avotus, kas mums ir, t. s. atjaunojamos — tātad tā ir vēja enerģija, saules enerģija, ūdens enerģija, biomasas enerģija. Kolēģi, atbalstot šos abus likumdošanas aktus, mēs ne tikai samazināsim savus CO2 izmešus un darīsim ko labu videi, bet mēs arī būtiski samazināsim savu importa atkarību, kas ir vitāli svarīgi visai Eiropai. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Петър Курумбашев (S&D). – Г-н Председател, нека да си зададем въпроса, когато си поставяме цели по отношение на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, дали имаме необходимата инфраструктура, за да се осъществи тази енергийна революция. Имаме примера на Германия, която постави своите сериозни амбициозни цели и след това се оказа, че няма необходимата инфраструктура.

По отношение на взаимната свързаност знаете, че доста държави са под целта от десет процента и то много големи и важни държави за Европейския съюз, каквито са Полша или Обединеното кралство или Испания. Това беше отбелязано в третия доклад на Енергийния съюз.

Също така трябва да си поставим по-амбициозни цели по отношение на взаимната свързаност, защото без добра взаимна свързаност няма да може да продължим с нашите сериозни цели по енергийна ефективност и по възобновяеми енергийни източници.

А по отношение на това, че се харчи доста електроенергия в Люксембург, не само Гугъл, но и Амазон харчат доста електроенергия в Люксембург, но причините са не само електрически, а понякога и данъчни, но за това г-н Тюрмес може да се обърне за повече подробности към г-н Юнкер.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). – Señor presidente, señor comisario, hoy debatimos tres propuestas que son cruciales para cumplir los compromisos europeos en energía y clima ligados a los acuerdos sobre reducción de emisiones: un objetivo del 27 % de energías renovables, un objetivo del 40 % de eficiencia energética y un marco de coordinación de políticas energéticas como instrumento necesario para garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Los objetivos son ambiciosos y razonables, y asumibles si arbitramos instrumentos adecuados para conseguirlos.

En España consideramos esenciales los siguientes instrumentos.

En primer lugar, las interconexiones, para poder cumplir el objetivo en materia de energías renovables. Es importante que se cumplan los acuerdos del Consejo para alcanzar el 10 % en 2020 y el 15 % en 2030. Mire, señor comisario, a principios de siglo, cuando era comisaria la señora Loyola de Palacio, se acordó un 10 % de interconexiones. Han pasado dieciocho años y no hemos hecho nada. Espero que en los años que quedan para cumplir estos objetivos esta vez se cumplan de verdad.

Y, en segundo lugar, la protección de las inversiones ya realizadas para producir biocarburantes antes de 2020. Hay que mantener el 7 % de biocarburantes de primera generación.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, ilmastonmuutos on esiintynyt juhlapuheissa niin usein, että nyt kun meidän on aika tarttua toimeen, meidän täytyy olla kunnianhimoisia.

 

Ensinnäkin direktiivi energiatehokkuudesta. Puhtain kilowatti on säästetty kilowatti ja se on vielä kotimaista. Kivuttomimmin se säästyy energiatehokkuuden toimin! Kunnianhimoinen 35 prosentin tavoite sopii yhteen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kanssa, jonka me saimme valmiiksi trilogeista juuri ennen joulua.

 

Päästöjä tarvitsee vähentää nyt heti ja pitkällä aikatähtäimellä! Kun puhumme energiasta, älkää sortuko puhumaan vain sähköstä. Meillä on mukaan otettavana myös liikenne ja lämmitys.

Euroopassa autot eivät valitettavasti muutu kolmessa vuodessa sähköautoiksi. Silti meidän on tartuttava liikenteen lähes 40 prosentin päästöihin ja energiankulutukseen. Siksi kestävillä biotuotteilla ja biopolttoaineilla on nyt rooli ilmastotyössä. Metsiä tulemme säätelemään LULUCF:llä ja meidän täytyy siksi tukea kestävää metsänkäyttöä osana ilmastotyötä.

 

ITREn pohjaesityksessä myös uusille biopolttoaineille on hyvä kestävyysmääritelmä. Se tukee raaka-aineita, jotka eivät tule ruoantuotannosta tai rehutaustaisista tuotteista.

 
  
MPphoto
 

  Flavio Zanonato (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto voglio ringraziare i relatori perché hanno svolto davvero un grande e ottimo lavoro.

Per quel che riguarda lo sviluppo delle rinnovabili, mi rallegro che il Parlamento si orienti verso il sostegno di un target del 35 % nel 2030. Trovo che questo obiettivo, sostenuto in prima battuta dal gruppo S&D, sia allo stesso tempo ambizioso e realistico e spero che questo risultato possa trovare conferma nei negoziati di trilogo.

Trovo necessario, però, considerato che in quest'Aula non c'è un generale consenso sui target, che essi siano vincolanti a livello nazionale e che nel testo al voto mercoledì si pervenga quindi a una formulazione che garantisca in modo rigoroso il dovere di ogni paese di fare quanto possibile per il raggiungimento degli obiettivi.

Passando alla direttiva sull'efficienza energetica, ritengo che il risultato ottenuto sia davvero molto importante, quello in commissione ITRE, e che debba essere preservato il più possibile durante il voto di mercoledì, confermando l'ambizione di questo Parlamento. In particolare ritengo necessario che ci si esprima per un target europeo vincolante – e io spero che sia del 40 % – e che venga mantenuto il forte impegno per la riduzione della povertà energetica.

 
  
 

Παρεμβάσεις με τη διαδικασία 'catch the eye'

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Επίτροπε Cañete, η ανακαίνιση των κτιρίων για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ένα σπουδαίο εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα και υποχρεωτικά για την αντιμετώπιση και της ενεργειακής φτώχειας αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μπορούμε πράγματι να μειώσουμε τον λογαριασμό των 350 δισεκατομμυρίων από τις εισαγωγές των καυσίμων. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να φτάσουμε σε έναν ρεαλιστικό στόχο και είναι, για τον λόγο αυτό, απαραίτητος ο συμβιβασμός ανάμεσα στις μεγάλες πολιτικές ομάδες.

Οφείλουμε να ξεκινήσουμε, όχι μόνο από τα δημόσια κτίρια αλλά και από τις περιοχές που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Θα σας πω μόνο δύο αριθμούς: στη Θεσσαλονίκη, πέρυσι, σε έρευνα που διενήργησα, το 53% των νοικοκυριών ανταποκρίνεται με δυσκολία στο κόστος θέρμανσης και το 7% αδυνατεί να πληρώσει. Είναι λοιπόν σημαντικό το βήμα να δίνουμε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ορίζουν την ενεργειακή φτώχεια έως ότου φτάσουμε σε κοινό ορισμό από το Παρατηρητήριο. Είναι ταυτόχρονα σημαντικό να εφαρμόσουμε ισχυρά φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα για έργα ενεργειακής αναβάθμισης που θα κινητοποιήσουν επενδύσεις αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, attualmente l'Unione europea importa il 53 % di tutta l'energia che consuma, per un costo pari a oltre un miliardo di EUR al giorno.

In un contesto in cui il costo delle tecnologie per le energie rinnovabili è in calo, è giunto il momento di sfruttare il potenziale di tutti i soggetti coinvolti nella transizione energetica: città, regioni, cittadini, cooperative, investitori e imprese. Condivido la scelta di una governance in grado di mobilitare e coordinare tutti questi attori per stimolare l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili.

È essenziale ridurre il rischio geopolitico limitando la nostra dipendenza dalle importazioni e incentivare la crescita verde, ma vanno rivisti alcuni dettagli: in particolare, in relazione alla direttiva sull'efficienza energetica, prevedendo target vincolanti per gli Stati membri e, in relazione alla direttiva sulla promozione di energia da fonti rinnovabili, assicurando che essa consenta lo sviluppo di una filiera agricola e industriale incentrata su una fonte energetica interamente rinnovabile e programmabile.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, την ώρα που εδώ συζητούμε τα θέματα της καθαρής ενέργειας, στην Ελλάδα οι πολίτες με διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και απεργίες αντιστέκονται στα νέα μνημονιακά μέτρα του πολυνομοσχεδίου που μειώνει τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, περιορίζει το δικαίωμα της απεργίας, δρομολογεί ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, αυξάνει τους έμμεσους φόρους και ξεπουλάει το 34% των μετοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ, στο κατοχικό ταμείο που ελέγχεται από τους δανειστές. Επιπλέον, δρομολογείται η πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ αρχίζει η πώληση σε ιδιώτες του 40% των λιγνιτικών αποθεμάτων καθώς και λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και των ορυχείων τους. Αντί λοιπόν η ΔΕΗ να εξαιρεθεί, όπως η πολωνική και η βουλγαρική ΔΕΗ, από την καταβολή δικαιωμάτων αερίων ρύπων, εξοικονομώντας έτσι 400 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, τελικά, οι λιγνιτικές μονάδες ξεπουλούνται στους εκλεκτούς των δανειστών. Επιπλέον, 100.000 νοικοκυριά αντιμετωπίζουν το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας ενώ έχουν γίνει και 35.000 διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε φτωχά νοικοκυριά λόγω χρεών. Τι λέτε κύριε Cañete για τα θέματα αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, το θέμα, νομίζω το ξέρουμε όλοι, είναι τεράστιας σημασίας γιατί αφορά όλο τον πλανήτη και νομίζω ότι υποχρεώνει τον καθένα από μας, αλλά και τον κάθε πολίτη αυτού του πλανήτη, να ξέρει, να πιστεύει ότι η πατρίδα του καθενός μας δεν είναι τα γεωγραφικά σύνορα της πατρίδας μας. Δεν θα πω καν ότι η πατρίδα μας είναι ο πλανήτης. Θα πάω ένα βήμα παραπέρα για να πω σε εσάς και στον κόσμο ότι η πατρίδα κάθε ανθρώπου σήμερα είναι το μέλλον. Να φανταστούμε το μέλλον σαν χώρο γεωγραφικό και να το ορίσουμε σαν πατρίδα μας. Μόνο τότε θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση της επιβίωσης της ανθρωπότητας πάνω σε αυτόν τον βράχο. Πρόσφατα ο κύριος Trump, ηγέτης ενός των μεγαλύτερων κρατών του κόσμου, είδε τα χιόνια στην Αμερική και κορόιδεψε αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει περιβαλλοντικό ζήτημα και κλιματικές αλλαγές. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ κλιματικών αλλαγών και του αν έβρεξε ή χιόνισε κάπου. Πρέπει να του αντισταθούμε. Κλείνω με την ενεργειακή φτώχεια: δεν γίνεται στην Ευρώπη - ας μιλήσουμε μόνο για την Ευρώπη αφού είμαστε εδώ - κάποιοι να κρυώνουν και κάποιοι να ζεσταίνονται.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot (ENF). – Monsieur le Président, (début de l’intervention hors micro) … qui sous-tend l’Union de l’énergie est digne de l’Union soviétique, et l’Union de l’énergie devrait être abandonnée dans son intégralité.

Non seulement l’Union européenne force les États à modifier leur politique énergétique, mais en plus, cette énergie est nocive pour l’ensemble des citoyens de l’Union.

L’aspect le plus tragique de cette Union de l’énergie est la prétendue sécurité des approvisionnements, qui cherche à couper les pays de l’Union européenne des approvisionnements bon marché de notre voisin européen, la Russie, sous prétexte d’échapper à une menace géostratégique fantasmée.

L’absurdité économique et écologique de votre politique est que les pays européens sont poussés à acheter du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et du Qatar, c’est—à—dire de l’autre côté de la planète et à un coût supérieur pour les consommateurs. C’est cela votre mondialisme? Créer plus d’empreinte carbone avec les supertankers? À quoi bon alors faire des accords de Paris sur le climat? Mais l’Union européenne n’est pas à une incohérence près, pourvu que les lobbies privés s’enrichissent au détriment des Européens.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική καθαρής ενέργειας, ειδικά η χρήση ανανεώσιμων πηγών, είναι μια ακόμα απόδειξη της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων, όπως συμβαίνει με την οικονομία και την ανάπτυξη. Ο ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 35%, με παράλληλη εθνική συμμετοχή, δεν είναι οριζόντια εφικτός για όλα τα κράτη μέλη. Οι λόγοι είναι πολλοί και ετεροβαρείς. Αφορούν κυρίως δε τις ελλείψεις τεχνολογίας υποδομών και οικονομικών πόρων, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση ενιαίων καθεστώτων στήριξης.

Η προστασία των οικοσυστημάτων της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος γενικότερα – άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγή και εκμετάλλευση της ενέργειας – έχει διασυνοριακή διάσταση λαμβανομένου υπόψη ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν γνωρίζει σύνορα και οι επιπτώσεις από τη μόλυνση έχουν, συν τω χρόνω, πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Υπό το πρίσμα των ανωτέρωμ μπορώ να πω ότι, ειδικά και μόνο για την ενέργεια, η Ευρώπη μπορεί και χρειάζεται να αναλάβει περισσότερο ενεργό ρόλο, βοηθώντας και επικαλύπτοντας ακόμα, όπου χρειάζεται, τις εθνικές στρατηγικές και δράσεις.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). – Arvoisa puhemies, on tärkeää että asetamme vuoden 2030 tavoitteet riittävän kunnianhimoisesti, mutta kuitenkin realistisesti, ja ennen kaikkea viemme eurooppalaista energiamarkkinaa tehokkaampaan, läpinäkyvämpään ja markkinaehtoisempaan suuntaan. Haluan nostaa nyt esiin kaksi seikkaa, jotka liittyvät uusiutuvan energian direktiiviin.

Ensinnäkin Suomi ja Ruotsi ovat uusiutuvan energian kärkimaita Euroopassa ison metsäteollisuutensa ansiosta juuri sen johdosta, että meillä käytetään tehokkaasti teollisuuden sivuvirtoja, jätteitä ja tähteitä uusiutuvaksi energiaksi. Nyt ympäristövaliokunta haluaa asettaa uusia rajoitteita puun energiakäytölle. Sitä ei voi pitää järkevänä. Jatkossakin on hyvä, että puuta voidaan tehokkaasti käyttää silloin kun se ei muuhun kelpaa – myös energiaksi.

Toinen kysymys liittyy kestäviin biopolttoaineisiin. Meidän tulisi luopua lähestymistavasta, missä listaamme sallitut raaka-aineet, ja lähteä siitä, että ne polttoaineet, jotka on tuotettu kestävästi, hyväksyttäisiin kehittyneeksi biopolttoaineeksi. Näin tukisimme tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita tällä sektorilla.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señor presidente, agradezco el trabajo de los ponentes en este dosier tan decisivo y les felicito, pero la verdad es que en mi tierra, Aragón, cierran minas y crece el barbecho, y también han acabado arruinándose aquellos que apostaron por las renovables.

Señor comisario, ¿cómo vamos a garantizar una transición justa para las comarcas y las familias que viven precisamente del carbón y de la biomasa? Porque estoy absolutamente de acuerdo en combatir la pobreza energética, pero también la pobreza tout court de los parados y excluidos, ya que, en aras de objetivos tan ambiciosos que obligan a dar un salto mortal, tan mortal como —recuerdo— lo dimos en el sector del automóvil, se lanza a territorios y familias a una total incertidumbre, mientras no llegan ni los nuevos empleos ni las certezas.

¿Con qué fondos, señor comisario, vamos a asegurar esa transición justa, si oímos que en el nuevo marco financiero plurianual posterior a 2020 cohesión y agricultura van a ser sacrificadas? ¿Con qué fondo específico puede usted garantizarlo? Necesitamos, desde luego, una transición justa con suficiente financiación, tanto para que sea creíble como para los nuevos empleos, y también con suficiente flexibilidad en el mix energético para que, mientras llega la utopía en la que creemos, no sigan ganando los de siempre: ahora en monopolio, las eléctricas con base nuclear.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Úr! Az összevont napirendünk címe a „Tiszta energia”, és a cél a párizsi klímamegállapodásnak a teljesítése. Ugyanakkor a tagországoknak azt akarjuk előírni, hogy mennyiben növeljék a megújulóenergia-előállításukat és -felhasználásukat. És elfeledkezünk arról, hogy a nukleáris energia is tiszta energia a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából. Itt az az illúzió él, hogy építsünk minél több szélerőművet, naperőművet, ezzel munkahelyet teremtünk, az energiaszegénységet is megszüntetjük. Ugyanakkor nem vesszük figyelembe azt a példát, hogy Németországban 2015 és ’16 között mind a szél-, mind a napenergia-teljesítmény növekedett, s a megtermelt energia mindkettő esetében csökkent. Energiaszegénységet akarunk csökkenteni a legdrágább energiával, a megújulóval. Németország 2016-ban 25,5 milliárd eurót fizetett ennek a támogatására. Reális célokat kell kitűzi.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Zaradi skrbi za okolje smo v Pariški sporazum zapisali, da bomo na tem področju naredili ambiciozne premike naprej, in v paketu čiste energije, kjer govorimo o obnovljivih virih, kjer govorimo o varčevanju z energijo, kjer govorimo o upravljanju v energetski uniji, delamo ravno v tej smeri.

Prepričan sem, da lahko s kompromisom, ki je hkrati realističen, ambiciozen, se pravi, da bomo imeli za tega tudi finančne instrumente, da bomo podpirali inovacije, raziskave v tej smeri, da je to tista pot, po kateri moramo iti.

Vključitev državljanov, občin, gospodarstva je nujno, kajti te zelene, čiste energije ne bomo uredili mi poslanci, ampak državljanke, državljani in pa tudi gospodarstvo. Potrebna je aktivna vloga posameznika, hkrati pa v tem paketu vidim tudi priložnost za podeželje, kjer imamo ogromno streh za sončno energijo, možnost vetrnih elektrarn, biomasa se tu ustvarja, tako v gozdovih kot na njivah, in v tem moramo poiskati ta ambiciozen in realističen cilj in doseči ta čisti paket.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία ‘catch the eye’)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank all the honourable Members who have participated in this debate: more than 80 have intervened in this debate. I am pleased to see that Members have acknowledged the importance of these three issues in enabling Europe to drive the clean energy transition.

I also reiterate that the three dossiers are strongly inter-linked and that Parliament must remain coherent in its approach, and that the rules that we agree must be ambitious and workable in practice.

On governance, I was surprised that some honourable Members expressed the view that the governance initiative will undermine the Member States’ right to choose their energy mix. The opposite is true. The basic rationale of the initiative is to fully respect the principle of subsidiarity and the balance between the European Union and Member States in the area of energy.

This is reflected in the approach, which is through national plans set out at national level rather than plans being imposed at European Union level. That is why the governance proposal is such an important proposal.

Some of you have also questioned, or raised doubts, on whether this proposal will be strong enough to ensure that the 2030 targets are met. My initial reaction is that the Commission proposal was established in order to achieve those targets, but Parliament has improved the proposal and these gains are to its credit.

Parliament has analysed the proposal, has considered the weaknesses it may have, and has reinforced it accordingly. I think that jointly, with the basic proposal of the Commission and the improvements that Parliament has introduced, we have a very important tool to make sure that the targets that we establish are achieved.

Because the overall majority has been in favour of more ambitious targets than those proposed by the Commission we are at a very good starting position for the trilogues that are going to be extremely complex. Without our good-governance proposal, all the rest is meaningless.

Today I want to thank the rapporteurs for their efforts. They have done excellent work. It is a very difficult exercise, and on Wednesday we will have difficult votes, but lots of work is now behind us, and the Commission wants to give thanks for all the effort made.

Coming back to renewables, let me say that overall the compromise text that is emerging in Parliament also represents a very good negotiating position for Parliament in view of the trilogues. Mr Blanco López has done excellent work, as has Mr Turmes and, certainly, Ms Rivasi. I see broad support for a high overall level of ambition for renewables deployment in Europe, including the importance of Europeanising renewables policy and strengthening investor certainty in this context.

The regulatory framework that you are putting in place should enable greater cost-effectiveness and the sustained deployment of renewables in our electricity sector, in buildings and in the transport sector.

On energy efficiency, I want to reiterate again the importance of maintaining a high level of ambition for Article 7 to enable economically viable energy savings to be made over the next decade. How can we say that we want to do more to encourage energy efficiency if, at the same time, we undermine the best instrument we have, which is Article 7. So there is a contradiction sometimes, and we have to solve that. I expect that Wednesday’s vote will solve these contradictions.

The debate on energy efficiency also showed strong support for a high level of ambition for energy efficiency and a strong Article 7. That’s very positive. If you see what happened in the October 2014 Council, when energy efficiency was proposed at a level of 27, the Commission acknowledged that this was not enough and then proposed a binding level of 30.

Now you are proposing higher levels, and the trilogues will be complicated and the Commission will act as honest broker to get the best final energy-efficiency proposal.

There have been some more comments, particularly Professor Gierek, who consistently drew attention to the need for a life-cycle method to calculate energy use. I agree that this is relevant both for policy analysis and for policies like ecodesign that look at particular products. But if we apply it to the whole energy system it will cause problems such as double counting of energy use, so the Commission prefers to keep the Eurostat method for calculating energy efficiency.

Just a final comment to Mr Jávor. It is true that the media has said that there is a draft procedural report, but the final report is going to be released in October 2018. The final IPCC report is a very important input to the Talanoa dialogue and for the preparations in the run-up to COP24 in Katowice. But the Commission will wait to see the final report to take the appropriate conclusions once the report is fully approved.

I will just finalise by thanking all of the House for supporting these three pieces of legislation which are central to setting the new regulatory framework for the clean energy transition and for delivering our Paris Agreement commitments.

This week’s votes will finalise Parliament’s position on these issues and will be an important point of reference that will establish the pathways to a final agreement with the Council. In the climate package with the emissions trading system, land use change and forestry we have been able to secure very complicated agreements. These future trilogues will be much more complicated, and I count on the good will of the rapporteurs and shadow rapporteurs, to try and agree the best possible compromise for the sake of European citizens for the fulfilment of our Paris Agreement commitment and in order to preserve our planet.

 
  
  

IN THE CHAIR: PAVEL TELIČKA
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López, Ponente. – Señor presidente, señorías, muchas gracias por el importante debate que hemos mantenido. Quiero dar también las gracias a todas las personas, colectivos, asociaciones, ONG, industria, con los que, a lo largo de este tiempo, he hablado para tratar de forjar un acuerdo que se basara en dos premisas que aquí se han puesto de manifiesto, que eran ambición y realismo.

Ambición y realismo es la propuesta que tenemos encima de la mesa. Y quiero decir algo con toda claridad frente a algunas dudas. La descarbonización no es un lastre para la economía. Al contrario, es un factor de crecimiento, de competitividad, de generación de empleo y de generación de empleo de calidad.

Y tenemos que hacer esta apuesta en este momento, porque, además, como Parlamento, como representante de los ciudadanos, tenemos una cita con la historia, que es apostar decididamente en la lucha contra el cambio climático.

Y conociendo, señorías, la propuesta del Consejo, yo quiero hacer un llamamiento para fortalecer todavía mucho más la propuesta del Parlamento con un voto claro y contundente para vencer los obstáculos que tenemos todavía para conseguir ese objetivo de hacer una apuesta por la energía limpia, de hacer una apuesta por la energía renovable.

Yo ya sé que todos tenemos matices, todos tenemos intereses nacionales, todos tenemos algo que ver con algún sector que en nuestro país es muy importante, y tenemos dudas. Pero no nos puede generar ninguna duda el desafío que tenemos por delante. No podemos hacer seguidismo de los negacionistas como Trump, que niegan lo que tenemos encima.

Tenemos que tener altura de miras y tenemos que responder como Parlamento ante esta cita con la historia.

Por eso agradezco a todos, al señor Kelly, al señor Turmes, al señor Henkel, al señor Federley, al señor Tamburrano, a Paloma López Bermejo, a todos los ponentes alternativos, el gran trabajo realizado.

Que ese gran trabajo mañana se corresponda con una votación contundente.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Poche, zpravodaj. – Já bych velmi ocenil přínosný projev pana komisaře Cañeteho.

Vyslechli jsme celou řadu argumentů, které ukazují na důležitost projednávané směrnice. Já myslím, že si ji uvědomujeme všichni. Uvědomujeme si, že snížení spotřeby je nezbytné pro dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti našeho hospodářství a je klíčem ke snížení emisí CO2. Je také nejúčinnějším řešením energetické chudoby.

Z těchto důvodů bychom měli přijmout velmi ambiciózní opatření na podporu energetické účinnosti. Výbor pro energetiku tak již učinil v prosinci loňského roku. Ukazuje se, že přijetí 40% závazku bude mít přes velké náklady relativně velký přínos pro evropské hospodářství i firmy. V případě budov víme, že právě v tomto sektoru je skryt velký potenciál pro úspory, který jsme dosud využili jen z 20 %. Proto je důležité, abychom zachovali článek 5. Článek 7 potřebujeme také velmi silný, a to z důvodu toho, že množství výjimek a flexibilit, které členské země používají, potom přináší pouze 0,75 % úspory namísto očekávaných 1,5 %.

Rád bych tady na tomto místě ještě poděkoval panu profesoru Gierekovi i všem ostatním zpravodajům za velmi přínosnou a velmi kvalitní práci při přípravě zprávy Výboru pro energetiku a rád bych vyzval všechny kolegy, aby podpořili toto stanovisko Výboru pro energetiku, výzkum a inovace, protože je ta směrnice velmi důležitá pro zakomponování v celé energetické unii.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, rapporteure. – Monsieur le Président, je voudrais remercier tous les collègues qui sont intervenus, parce que le débat a été très riche, et je trouve que, comme disait M. Blanco López, «on a un rendez-vous avec l’Histoire».

J’ai beaucoup entendu parler des objectifs: 35 %, 40 %, que ce soit sur l’efficacité énergétique ou les énergies renouvelables.

Je pense qu’il faut que l’on soit très ambitieux sur cette question parce que, d’une part, il y aura un trilogue et on va se heurter tout de même à des positions qui peuvent être très différentes d’un État membre à l’autre, donc il faut être ambitieux, et, d’autre part, on a tout à gagner.

En effet, si l’on est ambitieux sur les énergies renouvelables, on pourra vraiment avoir une industrie des énergies renouvelables en Europe, ce qui veut dire de l’emploi et une moins grande dépendance à l’égard d’autres énergies fossiles.

Quant à l’efficacité énergétique, plus on sera ambitieux, plus on pourra répondre à l’innovation, ce qui est quand même une caractéristique de l’Europe, et à la précarité énergétique.

Par conséquent, dans cette discussion sur les objectifs, soyons ambitieux pour répondre à la COP 21.

Ensuite, je trouve qu’on n’a peut-être pas assez discuté sur la gouvernance elle-même, parce que tout va dépendre des plans nationaux que vont proposer les États, de l’évaluation de ces plans et de la possibilité de redresser la situation si, en 2020, on sent que les trajectoires ne seront pas à la hauteur. Il va falloir être très ferme sur les prix afin qu’il y ait un engagement des États membres, que la Commission puisse évaluer les plans nationaux et que l’on puisse redresser la barre, si jamais il était impossible d’atteindre ces objectifs.

Aussi, j’espère que, mercredi, on répondra «présents» au rendez-vous avec l’Histoire et que l’on ne sera pas en deçà de ce qu’attend, je dirais, le monde du positionnement de l’Europe.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, Berichterstatter. – Herr Präsident! Ambition und Realismus – Ambition muss am Mittwoch heißen: mindestens 35 % Erneuerbare, mindestens 35 % Energieeffizienz, ohne die Abschwächungen, die von Herrn Pieper vorgeschlagen werden, dass, wenn wir mehr als ICT machen, weniger Effizienz nötig wäre, oder bei mehr Erneuerbaren auch weniger Effizienz, und einen starken Artikel 7. Vielleicht auch noch einen Appell an die PPE, die schon gut gearbeitet hat bei den Erneuerbaren, bei der Effizienz kommen wir hin.

Wir brauchen bei der Governance ein klares Ziel. Wenn wir den Bürgern, der Industrie in Europa sagen, wir wollen 2050 bei net zero sein, dann schaffen wir ein klares Ziel. Carlos Moedas, unser Forschungskommissar, will Innovationen machen mit einem klaren Ziel: Mission ZeroMission Zero 2050, und deshalb wäre ich froh, wenn am Mittwoch auch die EVP mitstimmen würde, damit wir nicht irgendeinen wackeligen Ausblick haben, der heißen würde: mit Paris vereinbar, sondern ein klares Ziel net zero.

Vielleicht noch ein Wort an den Herrn Kommissar, auch an sein ganzes exzellentes Team: Herr Cañete, Sie haben recht! Es ist diese Allianz zwischen Ihnen als Kommission – die auch bereit ist zu sagen: unser Vorschlag war gut, aber er kann noch besser werden – und uns als Europäischem Parlament: Wenn wir es am Mittwoch schaffen, dass wir eine ambitionierte und realistische Position haben, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir auch mit Hilfe einer Reihe von progressiven Mitgliedsländern – Deutschland, Frankreich, Schweden, Luxemburg, Portugal, Irland – dann diesen Text insgesamt noch nach oben verhandeln können, damit wir irgendwann Ende des Jahres Herrn Cañete nach Krakau schicken können mit einer guten Nachricht, und zwar, dass Europa beim Klimaschutz weiterhin ordentlich arbeitet.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 17 January 2017.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. – La relazione del collega Blanco López costituisce un lavoro di estrema importanza, soprattutto per gli obiettivi stabiliti. Il Parlamento ha finalmente approvato nuovi obiettivi vincolanti a livello UE, per un miglioramento del 35% dell'efficienza energetica. Tale traguardo minimo deve essere raggiunto con l'impegno comune di tutti gli Stati membri, attraverso la definizione di nuove misure nazionali vincolanti, anche nel settore dei trasporti, il quale è responsabile di circa il 75% del consumo finale di energia nell'UE. La diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione è ostacolata da procedure amministrative complesse che richiedono lunghi tempi di attesa. Sono pertanto necessarie scadenze più brevi per progetti di minori dimensioni, la cui attuazione non richiede la stessa consultazione e valutazione approfondita necessaria per gli impianti più grandi. Il Parlamento ha raggiunto un ampio consenso a favore di obiettivi considerevolmente più elevati per il 2030. Questa è la strada da percorrere nel prossimo futuro, se vogliamo lottare contro il cambiamento climatico e rispettare gli ambiziosi impegni di Parigi. Auspico che questo importante traguardo incoraggi gli Stati membri dove sono presenti 50 milioni di persone, che si trovano in una situazione di povertà energetica, e dove quindi, l'uso delle energie rinnovabili, ha un ruolo fondamentale da svolgere, nello sviluppo di un nuovo modello di sistema energetico.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. – The Renewable Energy Directive achieves its aim of establishing a strong framework for enshrining the Paris Agreement in EU law. We must keep the promises we made in Paris on carbon emissions, energy efficiency and renewable energy. We must shoulder the responsibility to fight for future generations. So much remains unfinished. We knew that we would not solve all of our challenges in one year or one lifetime. If we are to achieve the goals we have set out to achieve, then we must collaborate with everyone at all levels. All across Wales, communities have developed innovative solutions for energy-efficient homes, and to reduce fuel poverty. Now we have an opportunity to show the rest of Europe what we have achieved. In order to achieve our high ambitions, we must come together. Now is the time for unity.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. – Investire di più nelle rinnovabili, portarne il consumo al 45% e lavorare per una geotermia sostenibile. Secondo il Movimento 5 Stelle, per cambiare passo in tema energetico, non possiamo che essere ambiziosi sul pacchetto Energia pulita. Per questo, abbiamo chiesto di aumentare l'obiettivo di consumo di energie rinnovabili entro il 2030, almeno fino al 35%, e di reintrodurre gli obiettivi nazionali vincolanti. Con riferimento al vuoto normativo in materia di geotermia, chiediamo alla Commissione di prendere atto di questo vulnus, esaminare la questione e conseguentemente formulare una proposta legislativa adeguata e sostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Celem wniosku Komisji jest stworzenie ram regulacyjnych zarządzania unią energetyczną w ramach uproszczenia i integracji obecnych obowiązków w zakresie planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinie energii i klimatu. Kolejny cel to określenie solidnej procedury politycznej między państwami członkowskimi a Komisją w ścisłej współpracy z innymi instytucjami UE z myślą o realizacji założeń unii energetycznej i jej celów na 2030 rok w zakresie energii i klimatu.

Wyraziłam swój sprzeciw wobec tego sprawozdania, ponieważ brak jest porozumienia w następujących sprawach: włączenie przepisów dotyczących ubóstwa energetycznego do krajowych planów w zakresie energii i klimatu, zmiany wykraczające poza zakres omawianego rozporządzenia w przypadku rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, trajektorie liniowe w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii i w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej oraz plany przyjęcia ambitniejszych celów w krajowych planach pięcioletnich wzrostów. Grupa ECR przedstawiła alternatywne poprawki kompromisowe. Niestety żadna nie została przyjęta i jest zamiar ponownego ich złożenia do kluczowych głosowań.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. – Uusiutuvan energian direktiivi on yksi tärkeimmistä EU-toimista merkittävien päästövähennysten saavuttamiseksi. Me lainsäätäjät päätämme ilmastotoimista, mutta todellisen ilmastotyön tekevät Euroopan kansalaiset ja yritykset pienistä suuriin. Tästä syystä ilmastopolitiikan on oltava johdonmukaista ja kaukonäköistä. Yritysten saaminen mukaan ilmastotyöhön ja uusien innovaatioiden synnyttäminen edellyttää, että emme muuta pelisääntöjä parin vuoden välein.

Yksi merkittävä osa uusiutuvan energian kokonaisuutta on puupohjaisesta biomassasta tuotettu bioenergia. On ehdottoman tärkeää, että tämä parlamentti tukee puun kestävää ja vastuullista käyttöä. Puun energiakäytön kestävyyskriteerien on nojattava kansalliseen metsälainsäädäntöön. Markkinoiden on annettava ohjata puun osat arvokkaimpiin käyttötarkoituksiin sovittujen sääntöjen ja politiikkatavoitteiden puitteissa. Bioenergian tuotanto ei kaipaa lisää EU-byrokratiaa. Pidetään tärkein asia mielessä: ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että riippuvuus fossiilisiin raaka-aineisiin pitää katkaista. Euroopan metsävarat ovat suuremmat kuin koskaan, joten voimme kestävästi lisätä puupohjaisten raaka-aineiden käyttöä liikenteessä, sähköntuotannossa ja lämmityksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. – Dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu ograniczenia niekorzystnych zmian klimatycznych to zdecydowanie godne poparcia działanie. Postęp technologiczny i rozwój produkcji biopaliw umożliwiły bardziej zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, stworzyły dodatkowe tysiące miejsc pracy i stały się znaczącą gałęzią przemysłu mającą duże znaczenie dla gospodarki poszczególnych państw oraz rozwoju rolnictwa. Nowelizacja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (tzw. RED II), nad którą będziemy głosować, wprowadza ograniczenia w produkcji biopaliw pierwszej generacji (z roślin uprawnych), ustalając pułap ich udziału w miksie paliw transportowych w wysokości 7 % do 2030 r. Ponadto zakłada wycofanie oleju palmowego jako surowca do ich produkcji do roku 2021. Rezygnacja z oleju palmowego to jak najbardziej dobra decyzja – stanowi on konkurencję dla rzepaku uprawianego w Europie, a ponadto jego produkcja prowadzi do wycinania lasów tropikalnych.

Jednak ograniczenie produkcji biopaliw konwencjonalnych nie jest rozwiązaniem korzystnym dla europejskich rolników i producentów. Pieniądze, które wydali w celu osiągnięcia pułapu produkcji wystarczającego do spełnienia poprzedniego celu dyrektywy – 10 % – jeszcze się nie zwróciły, a okres inwestycyjny wciąż trwa. Dlatego według mnie powinniśmy zachować udział biopaliw pierwszej generacji w transporcie na poziomie wystarczającym do zwrócenia poczynionych inwestycji i opracowania wydajnych metod produkcji biopaliw zaawansowanych (z biokomponentów nienadających się do spożycia).

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. – Tato směrnice navazuje na směrnice 2009/208/ES a říjnové rozhodnutí z roku 2014, kdy Evropská rada naplánovala minimálně 27% podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v EU v roce 2030. EP požádal Komisi, aby tuto cílovou úroveň zvýšila na 30 %, přitom pokud budou pokračovat stávající trendy, dosáhne podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě v roce 2030 pouhých 24,3 %. Směrnice předpokládá podporu obnovitelných zdrojů vhodnými schématy státní podpory a dalšími opatřeními, která zahrnují mimo jiné i přeshraniční přesah. Předpokládá se též zvětšení obnovitelných zdrojů v chlazení a vytápění. V dopravě je vzhledem k mezinárodnímu obchodu s biopalivy požadován harmonizovaný přístup. V tomto kontextu je důležitým koordinačním prvkem návrh řízení energetické unie. Ten zahrnuje plánování – zde členské státy formulují národní plány v energetice a klimatu, dále vykazování a monitorování, přičemž státy předkládají zprávy o pokroku v plnění jejich národních plánů. Do třetice pak úpravy, případně plnění mezer, kde Komise v roce 2025 provede hluboký rozbor pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů. Odhaduje se, že v EU bude v rozmezí let 2015 až 2030 investováno pouze do výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 1 miliarda EUR. Bez ohledu na reálnost odhadů či cílů je zjevné, že bez uhlíkové daně nejsou tyto ambiciózní cíle příliš reálné.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Ilmastonmuutos etenee paljon nopeammin kuin tutkijat ovat osanneet mallintaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Pariisin sopimuksen saavuttamiseksi on Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tehtävä kaksi kertaa enemmän ja asetettava kaksi kertaa kunnianhimoisemmat tavoitteet. EU:n ilmastopolitiikan aloitteet uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuudesta ja energiaunionin hallinnosta ovat keskeisessä osassa Euroopan vastatessa tähän haasteeseen. Tärkeää on mm. ravinto- tai rehukasvien ja palmuöljyn energiakäytön kieltäminen sekä kuitupuun ja mäntyöljyn kaksoislaskennan poistaminen. Käyttöhierarkiaa vahvistamalla edistetään sitä, ettei raaka-aineita, jotka voitaisiin ensin käyttää muuhun tarkoitukseen ja sitten polttaa, päädy tuettuna bioenergiaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carolina Punset (ALDE), in writing. – The Governance Regulation is the umbrella legislation of the Winter Package, covering all dimensions of the Energy Union, and a vital foundation for achieving the overall objectives of the Energy Union and the EU targets set out in the sectorial legislation for Renewable Energy and Energy Efficiency. It is the backbone of the Winter Package, which will drive the transition to a renewables-based and energy-efficient economy. To deliver in an accountable and robust way, it is extremely important to have a strong and ambitious governance system in place that will bring about legal certainty and predictability for investors, beyond 2030. This is vital to unlock investments in all sectors, to avoid stranded assets and to increase the EU’s credibility in delivering in a coherent and effective manner the goals of the Paris Agreement. Governance is the key for businesses, for citizens, for the climate, for our future. The EU needs to demonstrate it is serious about the energy transition and turn its commitments under the Paris Agreement into concrete actions.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. – Jednoznačně vítám ambiciózní přepracovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Pevně věřím, že se Evropská unie poučí ze svých předešlých chyb a nedopustí, aby její politika v této oblasti nadále přispívala k deforestaci deštných pralesů po celém světě, zabírání půdy, ničení biodiverzity a devastaci místních komunit. Konkrétně podporuji návrh, který stanovuje, že příspěvek z biopaliv a biokapalin vyráběných z palmového oleje bude od roku 2021 činit 0 %. Tento návrh reflektuje usnesení o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů ze dne 4. dubna 2017, kdy vyzval Evropský parlament Komisi, aby přijala opatření, na jejichž základě se v biopalivech postupně, nejlépe však do roku 2020, přestanou používat rostlinné oleje, včetně oleje palmového, kvůli kterým se pralesy likvidují. Nemohu naopak souhlasit s pozměňovacími návrhy 296 a 346, které požadují, aby biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy vyrobené z lesní biomasy nezahrnovaly pařezy a kulatinu. Ačkoli je třeba minimalizovat riziko využívání neudržitelné výroby lesní biomasy, takový návrh je příliš restriktivní a nebere v potaz využití shnilého dřeva nebo dřeva, které je například z hlediska barvy nebo jakosti nevhodné pro zpracování. Domnívám se, že směrnice by měla nadále povolit zpracování dřeva, které je takovýmto způsobem poškozené.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. – Le paquet énergie sur lequel nous nous prononçons était attendu et nécessaire. Soyons clairs, ce paquet est indispensable à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne: avec lui, nous devons concrétiser nos engagements pour faire de l’Union européenne un leader de la transition écologique. Nous ne pouvons tolérer trop de dérogations, trop de souplesse et laisser se développer des dispositifs qui génèrent des effets pervers. Nous devons maintenir le niveau de nos ambitions et de nos objectifs pour enrayer nos émissions de gaz à effet de serre. Le rapport législatif sur le développement des énergies renouvelables doit permettre d’engager significativement la politique européenne vers des carburants propres. Il s’agit de promouvoir les technologies dont l’empreinte carbone est la plus faible. Après avoir applaudi des deux mains la ratification de l’accord de Paris, il faut passer aux actes. Ne soyons pas spectateurs des autres puissances mondiales, arrêtons de vouloir ménager un modèle qui a déjà montré ses limites. Il est temps, au contraire, d'amorcer le changement pour des énergies vraiment propres, au service d'une croissance vertueuse et qui bénéficie à tous.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR), kirjallinen. – Parlamentti on saavuttanut uusiutuvan energian direktiivin tarkistamisessa jo monia edistysaskelia. Mietinnössä ehdotetaan muun muassa uusiutuvan energian tavoitetason nostamista komission ehdottamasta 27 prosentista 35 prosenttiin. Tämän kaltaiset kunnianhimoiset tavoitteet ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On merkityksellistä, minkälaisia raaka-aineita käyttämällä uusiutuvan energian tavoitetaso saavutetaan. Mäntyöljyn käyttäminen biopolttoaineen raaka-aineena ei ole ilmaston kannalta järkevää. Mäntyöljy ei ole jätettä vaan raaka-ainetta, jota voidaan käyttää korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Samalla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja edistää talouskasvua. Meidän pitäisi suhtautua kriittisesti sellaisiin raaka-aineisiin, jotka suorassa energiakäytössä vapauttavat ilmakehään suuren määrän hiiltä. Asian puolesta ovat vedonneet sadat tutkijat maailmanlaajuisesti.

Toivon, että jätehierarkiaa sovelletaan metsäbiomassan käytössä. Esimerkiksi puu voidaan ensin käyttää korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, jolloin se sitoo hiiltä pidempään ja vasta tämän jälkeen hyödyntää energiantuotannossa tai biopolttoaineena. Toimivassa kiertotaloudessa jätehierarkian soveltaminen ei tuota ongelmia. Tämä ei tarkoita, että metsäbiomassan käyttö energiaksi ja biopolttoaineeksi kiellettäisiin kokonaan vaan tavoitteeksi on otettava metsien kestävä käyttö hiilipäästöjen näkökulmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Nie ma wątpliwości co do tego, że musimy poprawiać stan środowiska naturalnego. Dlatego dyskusja o czystej energii dotyczy, w gruncie rzeczy, instrumentów, które mają promować energię ze źródeł odnawialnych i poprawiać efektywność energetyczną. Moim zdaniem kluczowe jest przyjęcie zasady, że poprawa efektywności energetycznej nie odnosi się wyłącznie do końcowego wykorzystania energii. Oszczędność energii można bowiem stymulować i osiągać w całym łańcuchu energetycznym. Drugi problem polega na tym, że poprawa efektywności energetycznej nie będzie taka sama w każdym sektorze gospodarki. Są po prostu mniej i bardziej energochłonne sektory gospodarki. Jeżeli zdefiniujemy zbyt wygórowane cele poprawy efektywności w energochłonnych sektorach gospodarki, to zostaną one przeniesione poza UE, co spowoduje szereg problemów społecznych i technologicznych.

 
Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí