Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 15. januar 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) - Energieffektivitet - Forvaltning af energiunionen (forhandling)
 13.Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (forhandling)
 14.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) (forhandling)
 15.Gennemførelsen af EU's makroregionale strategier (forhandling)
 16.Gennemførelse af forordning (EU) nr. 2015/1839 for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (forhandling)
 17.International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030 (kortfattet forelæggelse)
 18.Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (567 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2901 kb)
Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik