Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 15. tammikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen - Energiatehokkuus - Energiaunionin hallinto (keskustelu)
 13.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla (keskustelu)
 14.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet (keskustelu)
 15.EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Kreikkaa koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2015/1839 täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä (lyhyt esittely)
 18.Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (567 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2901 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö