Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Porządek obrad
 12.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych - Efektywność energetyczna - Zarządzanie unią energetyczną (debata)
 13.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych (debata)
 14.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (debata)
 15.Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (debata)
 16.Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2015/1839 w zakresie szczególnych środków dla Grecji (debata)
 17.Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (krótka prezentacja)
 18.Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (567 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2901 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności