Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 15 ianuarie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declaraţiile Preşedinţiei
 4.Comunicarea Președinției
 5.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 6.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 7.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile - Eficiența energetică - Guvernanța uniunii energetice (dezbatere)
 13.Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice (dezbatere)
 14.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (dezbatere)
 15.Punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1839 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)
 17.Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (prezentare succintă)
 18.Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (567 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2901 kb)
Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate