Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 15. januára 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Program práce
 12.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov - Energetická efektívnosť - Riadenie energetickej únie (rozprava)
 13.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení (rozprava)
 14.Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (rozprava)
 15.Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (rozprava)
 16.Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2015/1839 o osobitných opatreniach pre Grécko (rozprava)
 17.Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (stručná prezentácia)
 18.Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (567 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2901 kb)
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia