Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 15. januar 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sporočilo predsedujočega
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 6.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 7.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 11.Razpored dela
 12.Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov - Energetska učinkovitost - Upravljanje energetske unije (razprava)
 13.Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi (razprava)
 14.Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) (razprava)
 15.Izvajanje makroregionalnih strategij EU (razprava)
 16.Izvajanje Uredbe (EU) 2015/1839 o specifičnih ukrepih za Grčijo (razprava)
 17.Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 (kratka predstavitev)
 18.Ženske, enakost spolov in podnebna pravičnost (kratka predstavitev)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (567 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2901 kb)
Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov