Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 15 januari 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Arbetsplan
 12.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor – Energieffektivitet – Styrningen av energiunionen (debatt)
 13.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder (debatt)
 14.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (debatt)
 15.Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (debatt)
 16.Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 17.Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (kortfattad redogörelse)
 18.Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (567 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2901 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy