Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (συζήτηση)
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει δυστυχώς τη διεξαγωγή εμπορίου υλικών και μέσων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για διπλό σκοπό: έναν νόμιμο και έναν παράνομο. Τέτοια υλικά είναι υλικά παρακολουθήσεως, υλικά κρυπτογραφήσεως, συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και παραπλανήσεως, υλικά και προϊόντα τα οποία ενισχύουν τη δυνατότητα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς επίσης και υλικά κατασκευής όπλων μαζικής καταστροφής, αλλά και μέσα τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση βασανιστηρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε αρχές και σε αξίες και αυτή η πραγματικότητα της επιβάλλει την υποχρέωση να μη θέτει το οικονομικό κέρδος υπεράνω της ηθικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλει να πραγματοποιεί αποτελεσματικούς ελέγχους ούτως ώστε αυτά τα προϊόντα να μην πέφτουν στα χέρια τρομοκρατών, ούτε να διοχετεύονται σε χώρες οι οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους. Τέλος, πρέπει να θεσπίσει μια αυστηρή νομοθεσία η οποία θα τιμωρεί τους παραβάτες αυτών των διατάξεων. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση του συναδέλφου, του κ. Buchner.

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου