Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2040(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0389/2017

Predkladané texty :

A8-0389/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 15
CRE 15/01/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 16/01/2018 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0002

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

6.2. Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
Videozáznamy z vystúpení
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Prace nad kolejną perspektywą finansową po 2020 roku są doskonałą okazją do przeglądu istniejących strategii makroregionalnych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że są one przydatne dla większości regionów do rozwiązywania wspólnych problemów. By strategie makroregionalne były efektywne, muszą być oparte na długoterminowej wizji i niezbędnych zdolnościach administracyjnych. Oczywiście realizacja strategii makroregionalnych musi mieć zapewnione finansowanie, które nie może pochodzić jedynie z budżetu unijnego, ale musi być uzupełnione wkładem krajowym i regionalnym. Dlatego też państwa i regiony uczestniczące w omawianych strategiach powinny wyraźnie określić zobowiązania w zakresie zasobów ludzkich i finansowanie, jakie udostępnią na ich realizację. Niewątpliwie również uproszczenie procedur przyczyniłoby się do zwiększenia skuteczności działań podejmowanych w ramach strategii makroregionalnych. By w większym stopniu wykorzystać potencjał tkwiący w makroregionach, należy wprowadzić jeszcze wiele niezbędnych zmian wskazanych w  sprawozdaniu, które w pełni poparłam.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, подкрепих този доклад, защото смятам, че макро и регионалните стратегии са ключ към осигуряването на просперитет на европейските граждани, живеещи, както в Алпите, Балтийско, Адриатическо и Йонийско море, така и в дунавския регион или в планинските региони на Балканите.

Смятам за изключително важно, че в доклада се подчертават аспектите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав. Като европеец, роден и израснал в дунавски град – Силистра, смятам, че регионите не получават достатъчно видимост въпреки потенциала, който имат. Речен транспорт, развитие на трансграничната инфраструктура и съвместни туристически продукти, са само някои примери за политики, които могат да помогнат както на Виена, така и на Будапеща, Видин, Русе и Силистра, да се развиват по-добре.

Не по-маловажно е разработването на стратегия за планинските региони на Балканите, като Родопите и Стара планина например. Надявам се препоръките от този доклад да бъдат сериозно разгледани от Европейската комисия и тя да предложи и подкрепи политики и инициативи за прилагането на дунавската стратегия и да разработи макрорегионални стратегии за Родопите и другите планински вериги на Балканите.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já jsem tuto zprávu pana zpravodaje podpořil. Podle mého názoru je vyvážená. Pokud jde o baltskou, podunajskou, alpskou a jadransko-jónskou strategii, já jsem přesvědčen, že tyto strategie představují platformu pro nadnárodní spolupráci a v tomto smyslu je třeba je podpořit. Jsou i svébytným tématem v regionální politice v rámci EU, měly by se hledat synergie, koordinace a spolupráce mezi členskými státy a jednotlivými regiony. Je důležité, že pan zpravodaj vyzdvihl právě jisté pochybnosti o kvalitě implementace i o kapacitě personální a kapacitě správních úřadů právě pro zvládnutí těchto implementací. Potřebujeme i vyšší pravomoci pro místní úřady a regionální úřady.

Já podporuji další spolupráci na tomto základě, nicméně bych byl velmi opatrný, pokud by šlo o další vytváření, další speciální strategie.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione europea ci consente di rimarcare come l'Europa sia ancora troppo timida nell'informare dei successi e dei vantaggi che derivano dall'essere Unione. I cittadini non hanno la giusta percezione di cosa vogliano dire il mercato unico, la libera circolazione delle persone, i fondi strutturali, gli investimenti europei.

Favorire la mobilità e l'interconnessione di tutte le regioni europee è ormai una priorità imprescindibile per dare coesione al progetto dell'Unione che, faticosamente, costruiamo ogni giorno.

Inoltre, uniformità e semplificazione del quadro legislativo sono necessità per migliorare la certezza delle procedure e per incrementare la mobilità dei paesi membri. Agevolare l'accesso ai finanziamenti con la semplificazione delle procedure va in questa direzione.

Ho votato quindi a favore di questa relazione perché indica criteri precisi per farlo e perché ritengo che il nostro ruolo di eurodeputati sia fondamentale per il mantenimento di questi obiettivi tra le priorità dei parlamenti nazionali e dei nostri territori.

 
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia