Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 16 януари 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на естонското председателство на Съвета (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2017 г. (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (гласуване)
  5.2.Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (гласуване)
  5.3.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (гласуване)
  5.4.Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (гласуване)
  5.5.Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2.Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4.Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5.Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подкрепа от ЕС за мирния процес в Колумбия (разискване)
 12.Положението в Иран (разискване)
 13.Положението в Кения (разискване)
 14.Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (разискване)
 15.Глави за търговията и устойчивото развитие в търговските споразумения на ЕС (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (828 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4009 kb)
Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност