Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 16. januar 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Status over det estiske rådsformandskab (forhandling)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  5.1.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (afstemning)
  5.2.Gennemførelsen af EU's makroregionale strategier (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (afstemning)
  5.3.Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (afstemning)
  5.4.International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (afstemning)
  5.5.Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2.Gennemførelsen af EU's makroregionale strategier (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3.Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4.International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5.Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 11.EU-støtte til fredsprocessen i Colombia (forhandling)
 12.Situationen i Iran (forhandling)
 13.Situationen i Kenya (forhandling)
 14.Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (forhandling)
 15.Kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (828 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4009 kb)
Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik