Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 16. jaanuar 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Nõukogu eesistujariigi Eesti ülevaade (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (hääletus)
  5.2.ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (hääletus)
  5.3.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (hääletus)
  5.4.Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (hääletus)
  5.5.Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2.ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4.Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5.Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 11.ELi toetus Colombia rahuprotsessile (arutelu)
 12.Olukord Iraanis (arutelu)
 13.Olukord Keenias (arutelu)
 14.Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine (arutelu)
 15.Kaubanduse ja kestliku arengu peatükid ELi kaubanduslepingutes (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (828 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4009 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika