Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 16. tammikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Katsaus Viron puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (äänestys)
  5.2.EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpano (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (äänestys)
  5.3.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (äänestys)
  5.4.Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (äänestys)
  5.5.Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2.EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpano (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4.Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5.Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 11.EU:n tuki Kolumbian rauhanprosessille (keskustelu)
 12.Iranin tilanne (keskustelu)
 13.Kenian tilanne (keskustelu)
 14.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskeva valvonta (keskustelu)
 15.EU:n kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (828 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4009 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö