Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 16. januára 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia estónskeho predsedníctva (rozprava)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. a 15. decembra 2017 (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (hlasovanie)
  5.2.Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (hlasovanie)
  5.3.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  5.4.Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (hlasovanie)
  5.5.Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2.Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4.Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5.Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Podpora EÚ pre kolumbijský mierový proces (rozprava)
 12.Situácia v Iráne (rozprava)
 13.Situácia v Keni (rozprava)
 14.Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (rozprava)
 15.Kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (828 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4009 kb)
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia