Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 16 januari 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Återblick på det estniska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 December 2017 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  5.1.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (omröstning)
  5.2.Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (omröstning)
  5.3.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (omröstning)
  5.4.Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (omröstning)
  5.5.Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2.Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4.Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5.Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
 11.EU:s stöd till fredsprocessen i Colombia (debatt)
 12.Situationen i Iran (debatt)
 13.Situationen i Kenya (debatt)
 14.Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (debatt)
 15.Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (828 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4009 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy