Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Relato integral dos debates
Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018 - Estrasburgo Edição revista

7. Apresentação das prioridades da Presidência búlgara do Conselho (debate)
Vídeo das intervenções
Ata
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla presentazione del programma di attività della Presidenza bulgara del Consiglio (2017/2910(RSP)).

Colgo l'occasione per dare il benvenuto al Parlamento europeo al Primo ministro bulgaro, Boyko Borissov, e per ringraziarlo. Sicuramente non mancherà la collaborazione con la Presidenza bulgara da parte di questo Parlamento. Naturalmente siamo tutti quanti interessati ad ascoltare le sue parole.

 
  
MPphoto
 

  Бойко Борисов, действащ председател на Съвета. – Уважаеми г-н Председател на Европейския парламент Таяни, уважаеми г-н Председател на Европейската комисия Юнкер, уважаеми дами и господа председатели на парламентарни групи, уважаеми европейски депутати,

Голяма чест за нас е да сме тук сред Вас, хората, които коват европейските закони, в най-висшия орган на Европейския съюз, с който през следващите шест месеца се надявам да работим максимално добре. Убеден съм също така, че този Европейски парламент има до следващите избори и малко, но и достатъчно време да свърши много работа по основните закони, които трябва да се приемат.

Убеден съм и искам да Ви уверя в това, че когато Ви е необходима нашата експертиза и по Западните Балкани, и по кохезионната политика, и по миграционния въпрос, сме на Ваше разположение да споделим и нашия опит, разбира се и да поемем и ангажимент, който Вие бихте ни вменили.

Четири са приоритетите на нашето председателство:

бъдещето на Европа и младите хора, като основен приоритет;

европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани;

сигурна и стабилна Европа;

дигиталната икономика и уменията, нужни за бъдещето, което има и пряко и важно значение за целия вътрешен пазар.

Предполагам, че след Вашите изказвания и по-късно след въпросите, ще има доста, по което да говорим, но все пак бих искал да споделя с Вас защо и в кои сфери считам, че е важно по време на нашето председателство да има напредък, да има дебат и да търсим най-сериозните и верни решения.

Ние 30 минути сега с председателя Таяни, а и многократно с председателя на Европейската комисия, Жан Клод Юнкер, сме водили дебат относно дъблинските споразумения, относно справянето с миграционния поток. Смея да твърдя, че България успя в рамките на година да направи така, че миграционният натиск да е нула. Това се постигна с много работа, а и мисля, че на българо-турската граница показахме как заедно с европейската солидарност и помощ – благодаря на Съвета от Братислава, който отпусна 160 милиона евро за технически средства – с усилията на държавата и със споразумението, което имаме с Турция, може да се работи за ограничаване до минимум на миграционния поток. А все пак Вие знаете, че ние имаме огромна морска граница по Черно море с Турция и голяма сухопътна граница. Затова по темата Турция считам, че споразумението трябва да се подпише, трябва да продължи да работи и че трябва да се опитаме – въпреки категоричната позиция, която имаме и която трябва да отстояваме по отношение на правата на медиите в Турция, по отношение на върховенството на закона – прагматично да се опитаме да решим въпроса споразумението за миграцията да продължи да работи, защото там има милиони мигранти, за които се грижи в момента турската страна.

Разбира се, една от основните теми, един от основните спорове между държавите членки е как след това попадналите в Европа мигранти да бъдат релокирани и как да се грижим за тях. Ние ще се опитаме с много такт, с много дипломатичност да решим този въпрос, защото от една страна в няколко държави от Европейския съюз има огромно струпване на мигранти – те полагат много усилия, харчат огромни ресурси. Други държави пък не искат да участват в този процес, а има и трета група държави, като България, Гърция и Италия, които са на самия вход на мигрантската вълна и мисля, че и за тях трябва да намерим решение за подпомагане за общото пазене на европейската граница.

Решението според мен – нещо, което от години винаги настоявам да се спазва – е така да си охраняваме външните граници, че влизането в Европа да става само през контролно-пропусквателните пунктове и там да се прави надлежната проверка. А за тези, които бягат от войни, които бягат от куршумите и от ракетите, за които Европа винаги е била най-хуманна, да се погрижим, но да се знае, че това ще е до края на военните конфликти. Или да се направят центрове, сигурни центрове, които ние да подпомагаме и обезпечаваме финансово близо до военните конфликти, за да могат след това хората да се върнат и да участват във възстановяването на своите страни, защото може би всички сте виждали по новините, степента на разрушение там, където има такава война. А тези, които са икономически мигранти, да бъдат допускани до там, където има нужда от тях. Това са предложенията, които имам за решение, разбира се Вие ще кажете как да стане.

Що се касае до Западните Балкани, има няколко варианта, затова ние предложихме един, който според мен не носи рискове за Европейския съюз. Сигурни сме, знаем, а и Жан-Клод Юнкер само преди няколко дни бе в София – благодаря на председателя Таяни, на Жан-Клод Юнкер и на председателя Туск, че дойдоха в София за откриването на българското председателство – че в мандата на тази Комисия няма да има нови държави членки от Балканите, приети в Европейския съюз. В същото време ние много ясно трябва да им кажем и много честно какви надежди могат да хранят, как във времето биха се разположили вижданията ни за интегрирането им в Европа.

Смея да твърдя, познавайки региона, че това е точният момент, в който трябва да го направим. Вие виждате как вчера един изстрел в Косово буквално взриви целите Балкани, преговорния процес между Косово и Сърбия и веднага настроенията станаха други.

В момента народите от Балканите истински очакват и вярват, че бидейки географски и исторически в Европа, накрая ще имат план за присъединяването към Европейския съюз. Някои са по-напред, някои са по-назад. Мисля, че България и бивша югославска република Македония дадоха един изключителен пример, че има държави на Балканите, които с такт и добронамереност могат да решават проблеми и да не идват при Вас с проблемите си. Договорът за добросъседство между България и Македония, който от десетилетия се влачеше или се работеше по него, но така или иначе не се приемаше, само преди няколко дена го подписахме. Завчера съответно македонският парламент го прие, ратифицира, сега, надявам се, следващата седмица и българският, но премиерът Заев беше, както той каза, доста храбър, както и ние. Истински се надяваме сега между Скопие и Атина също да завърши процесът относно името, защото това ще даде голяма перспектива на Скопие. Казвам го не случайно, за да дразня колегите от Гърция, но да се даде перспектива за НАТО и Европейския съюз, защото това е едно място на Балканите, което е като крайъгълен камък, този който държи строежите – и ако се размърда, започват да мърдат целите Балкани.

Какво би станало, ако не вземем това решение, не работим по изграждането на инфраструктурата? Аз само напомням, че коридор № 4, коридор № 8 и коридор № 10 са европейски коридори и ние имаме редкия шанс без никакъв риск да си подготвим Западните Балкани и за инвестиции, и за туризъм. Да не позволим те да се обезлюдят, да не позволим младите и квалифицирани хора да напуснат в посока Америка или Европа и там да остане предимно възрастно население, да няма после кой да работи за изплащането на пенсии, които подсигуряват нормален живот. България мина през този път. И тогава се явяват вече съвсем други политически партии и не знам дали процесът ще може да продължи.

Ако ние не го направим – интересът, който има и Русия, и Турция, и Китай, и Саудитска Арабия към Балканите е голям – някой друг ще го направи. Затова сме готови да работим с всеки поотделно, познавам региона, с всичките лидери сме провели многократни срещи и в София, и в Белград, и сега е моментът да им дадем перспектива. Истински се надявам на подкрепата на г-н Таяни, на г-н Юнкер и на всички Вас, защото стабилността на Балканите пряко отговаря за стабилността на Европа. След това ще се чудим откъде са дошли ислямски бойци или откъде се е появил радикален ислям, защото там има много плодородна почва, поради големия процент мюсюлманско население, което живее на Балканите.

Изходът е европейска перспектива. Те го очакват, те го желаят. Така ще може да имаме и необходимото влияние и сигурност в този регион.

Разбира се, по темата Турция казах. Темата Русия, с всичките забележки, които имаме, има държави членки, които държат да паднат санкциите, други са точно обратното – изключително остри, искат още повече да се задълбочат. В края на краищата ние ще се опитаме да търсим с другия ни голям съсед, какъвто е Русия, нормализиране на отношенията, но разбира се това далече надскача нашия праг на възможности. Това ще бъде общоевропейско решение.

Във връзка с всичко това, тъй като вече се работи с комисар Йотингер, с Жан-Клод Юнкер, с председателя Таяни сега разговаряхме дълго, е общият европейски бюджет. Не го слагам като последващ приоритет. Изключително много вярвам и разчитам на Европейския парламент, защото бюджетът на една държава или бюджетът на Европа всъщност прави политиката, дава предизвикателствата и чрез бюджета и финансирането на отделните програми, ще можем да защитим съответно даден приоритет. Важна ли е общата селскостопанска политика? Важна е. Кохезионната политика важна ли е? Изключително важна е. Ако ние, наскоро приетите страни от Централна и Източна Европа, Балканите имаме просперитет – ето тук правя една скоба: България има 4% ръст на икономиката, 6% безработица, нулев бюджетен дефицит, огромен фискален резерв, фиксиран, тъй като имаме валутен борд, курс на лева към еврото, полагаме усилия и мисля, че сме готови за „чакалнята“ на еврозоната – за това до голяма степен допринесоха тези политики.

Те допринесоха за това, което успяхме да изградим в областта на инфраструктурата, на конкурентоспособността, образователната инфраструктура, екологията, транспорта, и тук е мястото да благодаря на всички държави донори, които толкова много помогнаха и за България, но мисля и за целия регион. Аз имам впечатления от бившите социалистически страни преди 1989 г., за това как изглеждаха тогава. Сега, когато отидеш в Будапеща, Прага, Братислава или Варшава, разликата е огромна. И мисля, че тук трябва да намерим баланса на взаимното уважение към държавите донори, които дадоха милиарди евро за нашето присъединяване, за това да достигнем и бъдем конкурентоспособни на техните икономики и за всичко останало, и това, което ние не само като пазар, но и като култура, като геостратегическо местоположение имаме, така че мисля, че няма по-добро от това да вървим всички заедно и няма и по-добро място за живеене. Не случайно всички искат да дойдат в Европа, в Европейския съюз. Така че кохезионната политика трябва да продължи.

Бих минал само с две думи и през общата европейска отбрана. При страхотните геополитически предизвикателства, пред които сме изправени в момента, според мен малко се вглеждаме в заплахите. Обикновено реагираме много след като вече са станали. Оставяме цели процеси да се развиват, а ние да бъдем един вид техни зрители. Оставяме президентите на големите държави – Русия, САЩ, Китай, Турция, Иран, да взимат решения по проблеми, с които всъщност ние след това се сблъскваме със страшна сила в Европа. От тези войни идват миграционните потоци. Когато бяха банковите кризи, след това Европа плати голямата цена и ние денонощно – помня, че имаше съвети до 5-6 ч. сутринта – решавахме финансовата криза в Европа. Чест прави на всички, които тогава управляваха Съвета, Комисията и Парламента – извинявам се, ако понякога объркам местата. Това не е от неуважение, просто от желание да използвам времето и да говоря по-бързо. Но успяхме, макар и бавно, да се справим и с финансовата криза. Европа вече има растеж и съм убеден, че няма по-добри от нас, това е сигурно, от единна и силна Европа.

Енергийният съюз, социалният стълб, това, което Жан-Клод Юнкер е предложил вчера... Имам три варианта да изчета, дълги и подредени, но искам от една страна да спестя Вашето време, и в същото време да усетите действително, кое е много важно за нас и кое считаме за приоритет и да може с въпросите след това към нас да уточним, ако има нещо неразбрано.

Да не пропусна Юри и естонското председателство. Мисля, че Естония се справи прекрасно, положиха много усилия, бяха много модерни. Ще бъде радост за нас, ако можем да се доближим до доброто представяне на Естония.

И смея да кажа, че с канцлера на Австрия Себастиан Курц, който е следващият председател през 2018 г., вече имаме може би 4-5 телефонни разговора. Той много скоро ще дойде в София и искаме така да работим по българското и австрийското председателство, че 2018 г. всички приоритети, които имаме, и ние и те, да не се прекъсват, а да продължим с Вашата помощ по всички портфолия, за които говорих.

И накрая – за изключително важната роля на Европейския парламент. Знам, че има много парламентарни групи, много различни мнения. Силата ни е в това многообразие, което имаме в Европа. Но в края на краищата най-важното и най-ценното, това, което ние в България сме изписали на нашия парламент, е, че „Съединението прави силата“ Затова предложихме и считаме, че и за Европа това би бил най-подходящият девиз – „Съединението прави силата“.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie soprattutto per aver ribadito, nel corso del suo intervento, la centralità del Parlamento europeo nell'azione a favore dei cittadini, a favore del miglioramento della nostra Unione. Questo è un passo importante e un riconoscimento importante, che ci permetterà di lavorare bene insieme.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – Mr President, let me start by saying that one of the most pleasing aspects of the Bulgarian Presidency is that I will get to see my good friend Boyko more often than usual.

As I said to him when he hosted the Commission in Sofia last week, this is a special moment – for Bulgaria, of course, because it is the first Bulgarian Presidency of the Council – but also for me personally. It was under the Luxembourgish Presidency – with myself in the chair of the European Council – that the decisions necessary to launch the overall enlargement process was taken in Luxembourg in December 1997. As President of the European Council once again, I had the honour of signing Bulgaria’s accession treaty to the European Union in Luxembourg in April 2005.

I remember the year 2005 for so many reasons, in particular because we signed the accession treaty in April. I remember that day like it was yesterday. I remember the emotion that I felt at seeing Europe’s history and geography reconciled. I remember what it meant to a proud European nation to join its friends and allies in our Union. The clocks you had installed everywhere throughout Sofia counting down the days until Bulgaria’s EU accession is a picture I always have in my mind. I felt a kind of ‘Vorfreude’, as the Germans say – ‘pre-happiness’, to some extent. The hope and joy we all felt on that day must never fade away. I even remember some of the words I used: that day I said (I sometimes say things like that) that ‘history without truth is like a day without light’, and the truth is that Bulgaria had to come a long way to join our Union. It had to make changes, in a handful of years, that other countries made in decades. It had to be patient; it had to be determined; it had to be courageous, and it was. Today it is with great pride, but also with great expectation, that I look forward to the next six Bulgarian months.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je me félicite que la présidence bulgare se soit particulièrement bien préparée pour ces six mois, car ces six mois bulgares seront cruciaux pour l’Union et pour son avenir.

J’ai pu constater la bonne préparation de la présidence, la semaine passée, lorsque la Commission s’est rendue à Sofia. Pour les Bulgares, pour nous tous, il s’agirait d’abord de finaliser les travaux sur les grands enjeux pour lesquels une action européenne efficace peut véritablement faire la différence. Je pense notamment à la migration, à l’économie numérique et à la sécurité.

Le Premier ministre a fait de la recherche du consensus l’une de ses grandes priorités. C’est toujours, en Europe, un choix judicieux, qui s’impose aujourd’hui plus que jamais.

Depuis novembre 2014, depuis le début du mandat de la Commission, celle-ci a présenté 89 dossiers prioritaires aux colégislateurs, dont 29 ont été adoptés à ce jour. D’ici au mois de mai, toutes nos propositions auront été mises sur la table des colégislateurs afin de permettre au Parlement et au Conseil de terminer le travail législatif avant les prochaines élections européennes.

La grande priorité, voire l’urgence des prochains mois, sera donc de traduire ces propositions en actes législatifs et de mettre cette législation en œuvre, car plus le Parlement et le Conseil parviendront à conclure rapidement le processus législatif, plus nos concitoyens ressentiront rapidement les effets positifs de nos politiques dans leur vie quotidienne.

Le temps presse et j’aimerais vraiment que ce travail aboutisse avant le prochain rendez-vous des Européens avec le suffrage universel. Et puisque le «B» de Bulgarie veut aussi dire «budechte», ce qui signifie le futur, il s’agira également de préparer l’avenir en définissant nos ambitions européennes pour les prochaines années, ainsi que le budget qui sera nécessaire pour les réaliser.

Il faudra évidemment faire des choix, décider quels sont les domaines où nous devons dépenser plus et ceux où nous pourrions dépenser moins ou différemment. C’est la raison pour laquelle je plaide pour un débat vertueux qui doit d’abord porter sur le fond des choses, sur les priorités, sur le contenu et puis sur les financements indispensables, et pas l’inverse. Ne commençons pas le débat budgétaire en fixant des plafonds, commençons le débat budgétaire en nous mettant d’accord sur les priorités et sur les contenus.

(Applaudissements)

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bulgarien hat mehrfach unter Beweis gestellt, dass es zu europäischen Kompromissen beitragen und Brücken bauen kann – sowohl im Kreise der jetzigen Mitgliedstaaten als auch hin zu unseren Nachbarn im Westbalkan. Dazu ist Bulgarien geradezu prädestiniert, da es die Region, die Kultur, die Menschen, ihre Eigenarten, ihre Sprachen kennt und selbst erfolgreich durch den schwierigen EU-Erweiterungsprozess gegangen ist. Wann immer ich nach der EU-Erweiterung gefragt werde, verweise ich daher auf Bulgarien, das Großes geleistet hat, unter anderem in Sachen wirtschaftliche Entwicklung.

Die bulgarische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 3,9 % gewachsen, die Beschäftigung entwickelt sich positiv, Bulgarien hat seinen öffentlichen Schuldenstand und seinen Haushalt hervorragend im Griff, besser als viele Mitgliedstaaten der Eurozone. Das sind beste Voraussetzungen dafür, dass Bulgarien dem Europäischen Wechselkursmechanismus 2 – dem sogenannten ERM II – und in einigen Jahren auch dem Euro beitreten kann.

Nominale Konvergenz ist wichtig, aber reale Konvergenz ist es auch. Hier bleibt noch einiges zu tun, auch was den Kampf gegen Korruption anbelangt, und ich weiß, dass die bulgarische Regierung sehr intensiv in diese Richtung arbeitet.

Bulgarien ist eine regelrechte Erfolgsgeschichte, die auch unsere Nachbarn im Westbalkan inspirieren kann und inspirieren wird. Deshalb war es richtig, dass der bulgarische Premierminister den Westbalkan und unsere Beziehungen zum Westbalkan zu einem Schwerpunkt seiner Präsidentschaft gemacht hat. Am 17. Mai findet ein Westbalkan-Gipfel in Sofia statt. Das ist die richtige Adresse, um über den Westbalkan und unsere Beziehungen zu den Staaten des Westbalkans zu reden. In Sofia werde ich auch meine Reise durch die Balkanländer beenden, die ich Ende Februar/Anfang März vornehmen werde, denn ich möchte mich vor Ort erkundigen, wie die Erwartungshaltung der verschiedensten Länder ist. Und ich möchte diesen Balkanstaaten auch sagen, was unsere Erwartungen an die Westbalkanländer sind.

Ein Beitritt kommt nicht einfach so – er fällt nicht vom Himmel, er muss erarbeitet werden. Und ich würde hier gerne sagen – freundlich, möglichst freundlich –, dass alle Grenzkonflikte, die es zwischen den Westbalkanländern gibt, vor dem Beitritt geklärt sein müssen. Nicht dass wir, wie jetzt in Sachen Kroatien/Slowenien, erleben, dass erst nach dem Beitritt – Jahre nach dem Beitritt – über die anstehenden Probleme geredet wird. Die Probleme – die Grenzprobleme – müssen geklärt sein, bevor es weitere Beitritte geben wird.

(Beifall)

Die Länder des Westbalkans verdienen es, dass man ihnen eine reale europäische Perspektive gibt. Diese Beitritte werden nicht während der Amtszeit dieses Parlaments und dieser Kommission erfolgen können, weil nicht alle Bedingungen bis dahin erfüllt sein werden. Aber das Ziel muss klar benannt werden: Das Ziel ist der Beitritt der Westbalkanländer, und diese Beitritte können erfolgen, wenn die notwendigen Reformen in diesen Ländern vorgenommen sein werden. Dann wird der Beitritt Stück für Stück näher rücken.

Wir haben gemeinsame Projekte mit den Staaten in dieser Region – Sicherheitsfragen, Migration, Transport, Digitales, Energie und anderes. Die Rechtsstaatlichkeit gehört zu diesen Projekten, weil die Rechtsstaatlichkeit das Fundament ist, auf dem unsere Union, die eine Rechtsgemeinschaft ist, beruht. Sie ist ein so grundlegender Wert, dass nur Staaten, die diese einhalten, beitreten können. Wenn dies vor dem Beitritt gilt, gilt es selbstverständlich, wenn man Mitglied geworden ist, auch nach dem Beitritt.

(Beifall)

Wir befinden uns in einem – ja – konstruktiven Dialog mit der polnischen Regierung. Ich habe den neuen polnischen Premierminister in Brüssel empfangen, und beide haben wir uns Mühe gegeben, unsere Standpunkte sich annähern zu lassen. Wir befinden uns nicht im Krieg mit Polen, wir haben eine Auseinandersetzung mit der polnischen Regierung. Der Rückgriff auf Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags ist keine Sanktion. Er ist ein Feststellungs- und Warnungsartikel. Deshalb sollte man aufhören – auch in Polen damit aufhören –, so zu tun, als ob wir wild entschlossen wären, Polen – was auch immer geschehen mag – zu sanktionieren. Das ist nicht der Inhalt des Artikels 7 Absatz 1.

(Beifall)

Ich appelliere an den bulgarischen Premierminister, an Boyko Borissov und seine Regierung, sich konstruktiv und kompromissvorbereitend an diesem Unternehmen in Sachen Rechtsstaatlichkeit in Polen zu beteiligen. Es gehört zu den Aufgaben eines Vorsitzes, Kompromisse zu suchen. Aber es gehört auch zu den Aufgaben des Vorsitzes, beschlossene Entscheidungen des Ministerrats umzusetzen, jedenfalls zu helfen, damit diese umgesetzt werden können.

Ich möchte diese Rede nicht missbrauchen, um nun noch einmal einen langen Brexit-Exkurs zu machen. Aber ich konnte gestern nicht alle Fragen, die gestellt wurden, beantworten, vornehmlich die nicht, die unser Kollege Henkel gestellt hat. Ich bin der Auffassung, dass es in Sachen Brexit keine Gewinner geben wird. Dies ist eine Lose-lose-Situation, sowohl für die Briten als auch für die Mitglieder der Europäischen Union und für die Institutionen. Ich empfinde nach wie vor den Austritt Großbritanniens als eine Katastrophe, ja als eine Niederlage, die wir uns alle anheften müssen. Aber die Ursachen für die britische Entscheidung liegen ja tiefer. Wie Frau May selbst gesagt hat, haben die Briten sich nie wohl gefühlt in der Europäischen Union, und man hat ihnen auch 40 Jahre lang nicht Gelegenheit gegeben, sich wohler fühlen zu können. Und deshalb trifft die Schuld viele. Wir – Herr Tusk und ich selbst – haben gestern noch einmal die Hand ausgestreckt und der britischen Regierung bedeutet, dass, falls das britische Volk, das britische Parlament, die britische Regierung sich einen anderen Weg als den des Brexits wünschen würden, wir dann bereit sind, darüber zu reden. Wir werfen die Briten nicht raus. Wir hätten gerne, dass die Briten bleiben. Und wenn sie das wollen, dann sollten sie das tun.

(Beifall)

Aber ich habe gemerkt, dass man in London fast pikiert auf diesen Vorschlag reagiert hat. Sei’s drum. Aber auch, wenn die Briten einmal ausgetreten sind nach Artikel 50, gibt es auch einen Artikel 49, der den Wiederbeitritt erlaubt. Das hätte ich gerne, und ich hätte gerne, dass wir jetzt vernünftig miteinander umgehen und nicht versuchen, den jeweils anderen ins Abseits zu stellen.

(Beifall)

Herr Henkel hat gefragt, ob ich mir wirklich wünschte, in die Geschichte einzugehen als derjenige, der den Brexit zu verantworten hat. Das verlangt eine doppelte Antwort. Erst mal bin ich froh, dass Herr Henkel – und wir begleiten uns seit vielen Jahren – davon ausgeht, dass ich in die Geschichte eingehe; das wusste ich bislang nicht. Und in Sachen Brexit habe ich gesagt, was zu sagen war.

Ich bin zuversichtlich, dass die bulgarische Präsidentschaft ihre Sache gut machen wird. Premierminister Borissov ist ein ausgewiesener europäischer Demokrat mit einem festen Willen und mit Überzeugungen und Überzeugungskraft.

(Beifall)

Aus Erfahrung wissen wir, dass es nicht auf die Größe des Landes ankommt, sondern auf die Willensstärke, die eine Regierung beseelt. In Sachen Borissov und in Sachen Bulgarien ist alles stimmig, damit dieser Vorsitz zu einem Erfolg werden kann.

Blagodarya! For those who are less fluent in Bulgarian, that means „thank you“.

(Anhaltender Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Ora diamo inizio alla discussione. Normalmente sono flessibile sui tempi, ma vi prego di rispettarli oggi perché la giornata è molto impegnativa. Dopo questo importantissimo dibattito ne avremo un altro molto importante con il Primo ministro irlandese, poi ci saranno le votazioni, poi ci saranno le colazioni di lavoro, quindi non potremo, né io né i Vicepresidenti che mi sostituiranno, essere flessibili per quanto riguarda i tempi. Chiedo anche ai presidenti dei gruppi, ai quali concedo spesso e volentieri qualche secondo in più, di essere oggi un po' più rigorosi.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, Herr Ratspräsident, Herr Premierminister! Willkommen im Europäischen Parlament und willkommen zu einer historischen Stunde: der Übernahme der Ratspräsidentschaft durch Bulgarien. Wenn man das in Bezug setzt mit den letzten 30 Jahren – der Kampf gegen den Kommunismus, der Kampf für die Freiheit und heute die Möglichkeit, dass Bulgarien Europa führt: eine wunderbare Entwicklung, die eingetreten ist.

Die bulgarischen Bürger können darauf stolz sein, weil sie immer proeuropäisch gehandelt haben. Bulgarien als Land kann stolz sein und, Herr Premierminister, ich glaube, Sie dürfen auch stolz sein, weil auch Sie bewiesen haben, dass Sie Bulgarien in diesen Jahren, Jahrzehnten hervorragend führen und viel Vertrauen von Ihren Bürgern bekommen haben.

The first question now we have the Bulgarian Presidency is what can we learn from Bulgaria? I think that is a good starting point, and one of the lessons we can learn is to look to the economy in Bulgaria. The growth rate is double that of neighbouring Serbia, and that shows that being part of Europe means strong economic success.

When you look at Bulgaria, then you can learn that you can count on its values, it has a modernised state that is going forward with European values in the fight against corruption. That is what Bulgaria has been doing in recent years, very successfully. And, finally, we can learn that Bulgaria wants to be a full part of the European Union. It has a clear idea about the next steps ahead: to be part of Schengen and to be part of the euro area. The clear commitments from the Bulgarian Government gives us a clear indication that we should believe in our project.

That is what we can learn from Bulgaria, and now let’s have a look at the tasks which are ahead of us. First, I want to underline what Jean-Claude Juncker also said, that the most important thing will certainly be the debate about finances in the European Union. The debate about the multiannual framework of our budget will start in the first half of 2018, and we as the EPP ask for an ambitious approach. We support Jean—Claude Juncker’s view that first of all we have to define what the priorities for Europe are, and then we have to talk about the necessary funding.

The second task is migration. A kind of final debate in the European Council about the migration challenge for the European Union is planned in June. Prime Minister Borissov underlined his country’s success story in protecting the border. That is one big thing. The second big point in migration management is to practise solidarity inside the European Union. Hopefully we can manage in the next weeks and months to bring these two things together.

On the management of the border, let me finally underline that we are asking for more European engagement, for there not only to be Bulgarian officials standing on the border, but that Frontex should also be more present in the border region. We ask for more Frontex staff.

Finally, dear friends, the Western Balkans is the third task ahead; a really important task. The Western Balkans is part of Europe and has a chance to become a member of the European Union. When we and the Commission look at the Commission proposal on the enlargement process, we are in favour of this perspective for the Western Balkans and we as the EPP want to focus mainly on concrete projects. People must see that it is a benefit, a positive development to be part of the European Union. So let’s focus on infrastructure, on railways, on motorways. That is what people expect from us.

There is a lot to do. We wish the Bulgarian Presidency all the best, and the EPP will support our friend Boyko Borissov.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, en primer lugar, y en nombre de mi grupo, quisiera expresar nuestro profundo respeto por Bulgaria y por los ciudadanos búlgaros, que han demostrado su compromiso con los valores europeos y con la integración europea. Llegan ustedes en un momento de batalla ideológica dura. Una batalla ideológica entre el europeísmo abierto y solidario y los peores fantasmas del nacionalismo populista excluyente.

Verán, señorías, escuchar hoy hablar de la defensa de la raza blanca por parte de un líder europeo produce verdaderos escalofríos. Así que tienen ustedes por delante mucha tarea si quieren impulsar la Unión Europea justamente en el camino de la apertura, la solidaridad y el futuro. Han presentado ustedes un programa muy bien armado, y yo quisiera que destacaran, que dejaran su impronta en alguna de esas políticas que ustedes presentan. Si tuviéramos que elegir los socialistas europeos una marca de la presidencia búlgara, nos gustaría que fuera la justicia. La justicia social. El desarrollo del pilar social que tantos europeos y europeas están esperando. La justicia social, que no será posible sin la justicia fiscal. Necesitamos, señores de la Presidencia búlgara, la armonización fiscal en Europa para que sea posible la convergencia, para que sea posible el desarrollo y la lucha contra la desigualdad.

Compartimos su intención de trabajar duramente para desarrollar el mercado único digital.

Y, si hablamos de migración en serio ―ayer lo hicimos en esta Cámara, en presencia del Consejo y de la Comisión—, les diré que este Parlamento ha hecho su trabajo. La Comisión, también. Estamos esperando las decisiones del Consejo. El Consejo es el que tiene que tomar ahora las decisiones y sabe usted muy bien, señor Borísov ―porque, además, usted es búlgaro y entiende muy bien esta lógica—, que necesitamos un sistema común en Europa de asilo y migración, y que necesitamos reformar el Reglamento de Dublín urgentemente. Contamos con ustedes para eso.

Pero está también el Estado de Derecho, la democracia, la defensa de los valores democráticos —el artículo 7 que ha activado la Comisión con respecto al Gobierno polaco–, la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción. Todo eso forma parte de los valores europeos. También es muy esperada su contribución en los Balcanes Occidentales. Europa es una comunidad —esto no es una frase hecha— que tiene que defender los mismos valores en todas partes y los mismos valores para todos los ciudadanos. Mi grupo no aceptará ninguna discriminación. Bulgaria y Rumanía deben formar parte de Schengen. Nada será fácil, pero pueden contar con este grupo si recorren este camino.

Y una última cosa, señor presidente. Quiero pedirles, en nombre de las mujeres de la Unión Europea, pero también de los amigos de las mujeres de la Unión Europea, que la Unión Europea ratifique, de una vez por todas, el Convenio de Estambul, porque la integridad, la libertad y la dignidad de las mujeres merecen todos los esfuerzos de los demócratas europeos.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to welcome the Prime Minister. Dobre doshli. Whilst the Bulgarian Presidency begins the last full year of this parliamentary term, it will be six months which could set the parameters for the future EU—UK relationship.

Mr Juncker, you should not take responsibility for the UK voting to leave. If responsibility lies anywhere, it is with the political class in Britain who, for the last 40 years, have not been honest about the political dimension of the EU, pretending that the EU was only about trade. Whilst Brexit has dominated the agenda of late, the ECR Group believes that the urgent must not crowd out what is important: the need for reform, fiscal responsibility and doing less, but doing it better. The ECR Group hopes that the Brexit negotiations will not just lead to a new EU-UK relationship, but act as a catalyst for a reformed EU. We hope the Bulgarian Presidency will be vocal and resolute in the face of continued Russian aggression in Ukraine. We hope that you will help Western Balkan countries on their journey of reform and, on the migration crisis, that you will ask EU countries what they can do to help – whether giving resources or taking people – rather than telling them what to do. I look forward to working with you and your team and we wish you every success in the six months ahead. Blagodarya.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente; señor primer ministro, deseamos que afronte con éxito el reto de la implementación efectiva de la reforma —hoy en negociación— de las normas del Sistema Europeo Común de Asilo, para que puedan iniciarse las negociaciones correspondientes lo antes posible. También indicar que no hay inmigración sin integración, y no hay integración sin control de la inmigración. Son dos partes esenciales.

Usted lo ha dicho: Bulgaria conoce directamente la tensión comunal, el enfrentamiento larvado existente en los Balcanes Occidentales. Esta crisis solo tiene un camino: profundizar en los valores europeos de respeto a los derechos humanos, a las libertades democráticas que conforman la Unión Europea. El destino es Europa, y la solución, nuestra casa común. La cumbre Unión Europea-Balcanes del próximo mes de mayo es, por tanto, trascendental para la paz y la estabilidad en la región.

Señor primer ministro, el populismo, el nacionalismo excluyente, la corrupción son los enemigos de Europa. Debe dar atención a esos puntos. Quiero también expresarle la solidaridad del Grupo ALDE a usted y al pueblo búlgaro ante los retrasos inaceptables que impiden a su país integrarse en el espacio Schengen. Han trabajado mucho y bien y la espera debe concluir. El Grupo ALDE, este Parlamento, todos los europeos esperan que su Presidencia sea fructífera. En su empeño, primer ministro, puede contar con nosotros.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Juncker, κύριε Borissov, η Βουλγαρία, δέκα χρόνια μετά την ένταξή της, αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια στιγμή σημαντική και για αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω και προσωπικά τον Βούλγαρο πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Ντομπρέ ντοσάλ Μινίσταρ-πρεντσεντάτελ!» (Καλώς ήρθες Πρωθυπουργέ!). Αρκετές από τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας είναι ιδιαίτερης σημασίας και για την πολιτική μου ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς: η ανεργία των νέων, το «brain drain» που πρέπει να το κάνουμε «brain game», η κοινωνική οικονομία και η ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα, η εκπαίδευση, τα θέματα της μετανάστευσης. Θα ήθελα όμως να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Χαίρομαι γιατί ο Πρόεδρος Juncker επανέλαβε ότι στόχος είναι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά η Βουλγαρική Προεδρία είναι η ιδανική για να κάνουμε βήματα σε αυτά τα θέματα.

Και για να κάνουμε βήματα, πρέπει και τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προοδεύσουν με διάλογο στον σεβασμό του κράτους δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, τα δικαιώματα των εθνικών και κοινωνικών μειονοτήτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, των κοινωνικών ανισοτήτων, της ανεργίας, της φτώχειας. Το τελευταίο διάστημα έχουν αναληφθεί μεγάλες πρωτοβουλίες συνεργασίας μέσα στα Βαλκάνια. Η συμφωνία Τσίπρα - Borissov για κοινές επενδύσεις στις υποδομές, ο διάλογος που ξεκινά σήμερα ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Αθήνας και των Σκοπίων για μια λύση στο χρονίζον πρόβλημα του ονόματος – που πιστεύω να οδηγήσει σε μία λύση που θα είναι καλή και για την Ελλάδα και για τη FΥRΟΜ και για τα Δυτικά Βαλκάνια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση – είναι ο δρόμος που μπορεί να μετατρέψει τα Βαλκάνια από πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης σε γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή. Η Βουλγαρική Προεδρία τους επόμενους έξι μήνες είναι μία ιδανική ευκαιρία να κάνουμε θετικά βήματα από τα οποία θα κερδίσουν όλοι.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would like to welcome the Prime Minister to our plenary. A presidency is always, of course, a very good time for a country to shine in the European Union, but it is also always a great time to shine a light on the country specifically and to have a look at what is happening there. I think we can see a lot of things happening there right now: looking, for example, at the mobilisation of thousands of people on the streets, protesting for the preservation of a unique centuries—old forest – the Pirin National Park – which you are, of course, familiar with. They are protesting against corruption and a very dodgy decision to permit a skiing resort and also commercial logging in this precious natural heritage site, which is also protected by European Union law. Thereby, it is not just an environmental issue, which of course is important, but it is also an issue of how we respect European Union laws and rules. There, I think, as a presidency, you should really lead by good example, and that is one area where I think you can make a big difference.

(Applause)

Eleven years have passed since the accession, but we have also had 11 anti-corruption reports by the European Commission. Bulgaria is still listed as the country with the most corruption in the European Union. That is a great pity. Also, looking at the anti—corruption measures that have been taken in Bulgaria, many of them can be seen as ineffective and even counterproductive. For example, looking at the most recent anti—corruption law, which will say that whistle-blowers, i.e. people who from inside the administration highlight corruption cases, will face the danger of being persecuted. Citizens may still have to pay bribes for access to public services, and there is still a problem with high influence on public life and media from very obscure circles. The Commission cannot ignore all of those issues. I think the Presidency is a great chance for you to improve not only that image, but also the situation itself, to go deep and really take on the fight against corruption, which will also greatly benefit the citizens of Bulgaria. Let us know how we can also support you in this very important issue.

2018 is a very important year for the European Union, with the elections coming up. Many issues that have been highlighted – the eurozone, finally getting real on climate change, social issues, the rule of law – are very important issues. You have picked a very interesting motto: United we Stand Strong. I think this is very correct and true: we have to be united and we have to be strong in order to address those issues. We also have to be strong as a European Union of values which is fighting for democracy and against racism and xenophobia. I hope all of your ministers could sign that statement. If you are following through on this motto, then we are very much ready to support you all the way through.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, signor Primo ministro, onorevoli colleghi, ho molto apprezzato la scelta delle priorità della Presidenza bulgara.

Negli ultimi anni l'Europa si è ammalata cronicamente di fuga di cervelli e di disoccupazione giovanile. Nonostante la tanto sbandierata ripresa i dati continuano a far paura: la media dei tre fanalini di coda – Grecia, Spagna e Italia – si aggira intorno al 36 %. I giovani, noi giovani, continuiamo a risentire degli effetti della crisi economica e questo mina alla base non solo la crescita e la capacità dell'Europa di innovare ed innovarsi, ma le stesse basi del nostro progetto. È necessario lavorare insieme per trovare soluzioni concrete ed efficaci e implementare al più presto una politica espansiva, anticiclica e keynesiana che dia priorità al lavoro e all'innovazione. Ieri era già tardi.

Quella bulgara è stata poi battezzata anche come "Presidenza balcanica". Anch'io sono convinto sostenitore dell'assoluta necessità di rilanciare il processo di adesione dei Balcani occidentali, la cui stabilità e prosperità sono di fondamentale importanza per tutti noi. Faro ed esempio del processo di integrazione è senz'altro oggi il Montenegro, che è sempre più vicino a raggiungere la nostra grande famiglia europea, e sarà compito nostro assistere tutti i paesi dell'area, applicando il principio del "more for more": premiare chi si impegna maggiormente nel processo di riforme necessarie senza, tuttavia, abbandonare gli altri.

Infine plaudo alla scelta di continuità con la Presidenza estone uscente, imperniata sulla rivoluzione digitale che, con costi inferiori e con una maggiore efficienza, è un pilastro dell'Europa che sogniamo, un'Europa meno vetusta e burocratica, un'Europa digitale, democratica e all'avanguardia.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, lors de nos échanges, il y a quelques semaines à Sofia, dans le cadre de la Conférence des Présidents, vous avez indiqué que la question des frontières extérieures et de leur nécessaire contrôle était sans doute le grand défi pour l’Europe aujourd’hui, et vous l’avez d’ailleurs réaffirmé il y a quelques minutes.

Si beaucoup de chefs d’État ou de gouvernement en Europe occidentale ont fait preuve d’un consternant angélisme et d’un laxisme total en organisant littéralement la submersion migratoire de l’Europe, il existe heureusement des chefs de gouvernement en Europe centrale et en Europe de l’Est qui sont déterminés à mener le combat pour l’identité et la sécurité. C’est le cas de vos voisins hongrois, de la Pologne, de la République tchèque et, désormais, de l’Autriche.

Au commencement de ces six mois de présidence bulgare, vous avez donc un rôle essentiel et une responsabilité. Vous pouvez impulser, en effet, une véritable volonté politique, totalement absente aujourd’hui des institutions européennes, pour dissuader l’immigration, anéantir les filières mafieuses et renforcer les protections.

La Bulgarie détient la frontière terrestre la plus importante avec la Turquie et à l’heure actuelle, votre gouvernement, Monsieur Borissov, a fait preuve d’une fermeté qui a été payante car vous avez obtenu de très bons résultats, ce que vous avez rappelé tout à l’heure.

La Bulgarie compte parmi les anciennes nations de notre continent, c’est un véritable pays depuis 681, qui a traversé l’histoire, les épreuves et les guerres; votre peuple est fort, et l’Europe a besoin de cette force et de cette fermeté pour lutter contre l’immigration, le fondamentalisme et préserver nos valeurs de civilisation.

Enfin, nous avons un grand défi à relever: c’est celui de la concurrence économique. Nous devons nous prémunir de la concurrence déloyale, qu’elle vienne de l’extérieur de l’Union européenne ou de l’intérieur de l’Union européenne, et enfin, Monsieur le Premier Ministre, je me réjouis de votre volonté exprimée clairement tout à l’heure de normaliser les relations avec la Russie. Il faut en effet – vous avez raison – en finir avec l’agressivité absurde des institutions européennes à l’égard de cette grande puissance voisine.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Ковачев (PPE). – Благодаря г-н Председател. Уважаеми г-н Министър-председател, добре дошли! За първи път премиер на България е тук в дома на европейската демокрация. България застава начело на Съвета в нелек за Европейския съюз момент: миграционна криза, Брексит, популизъм, несигурност около нашите външни граници. Убеден съм, че България ще бъде не само добър посредник, но и добър лидер при намирането на решения на настоящите предизвикателства.

Присъединяването на страната ни към ЕС преди 11 години беше най-голямото събитие в най-новата история на България. Ние принадлежим към европейската цивилизация, но комунистическата диктатура ни беше отделила за десетилетия, както нас, така и голяма част от източна Европа от европейското семейство. Пътят, предначертан от нашите възрожденци, които искаха България да бъде равна с другите европейски народи, има много общо с визията за обединена и свободна Европа.

На Балканите историята, особено на 20-и век, отвори дълбоки идеологически рани между народите на нашия регион. Европейската интеграция е най-доброто лекарство за преодоляване на тези исторически и идеологически разделения и заздравяването на отворените рани. Затова приветствам Вашето решение, г-н Премиер, един от основните приоритети на българското председателство да бъде Западните Балкани. Ние трябва да затворим тези рани, и не да се конкурираме кой е по-велик, а да вървим заедно в общия европейски дом. Историята ни учи, че Европа се дестабилизира много лесно чрез Балканите. Само една искра, както казахте, само едно убийство, е възможно да върне нещата с десетилетия назад.

Желая успех на българското председателство и на българската администрация. Благодаря Ви и Вие имате нашата подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani premier, imate izjemno razumevanje za nadaljevanje širitve na Zahodni Balkan. Strinjava se, da je to zelo krhko območje. Včerajšnji umor spoštovanega srbskega politika Oliverja Ivanovića je stresel regijo. Izrekam sožalje njegovim svojcem in pristojne organe pozivam, naj čim prej razsvetlijo okoliščine atentata. To brutalno dejanje je potrdilo, kako dejansko daleč smo od vladavine prava v tej regiji.

Mladi danes množično zapuščajo Balkan in regija potrebuje priložnost, ampak priznajmo, da vladavina prava peša tudi v Uniji in težko bomo Balkan prepričali v varovanje pravne države, če tega ne bomo uspeli v Uniji. Če gre za spoštovanje arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, ki lahko resno ogrozi nadaljnje širitve na Balkan, ali Madžarsko, Poljsko. V primeru Poljske vas pozivam, da ste odločni pri uporabi člena 7 Pogodbe zaradi kršitve vladavine prava. Le tako bomo s spoštovanjem temeljnih vrednot, kot ste dejali, sami skupaj tudi obstali.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). – Първо на добър час на моята родина България! Г-н Премиер, чудесно е, че говорите за перспективата, защото мнозинството от българските граждани не я виждат. Те са губещи от Европейския съюз за сметка на шепа хора. Говорим за бедността, опасната симбиоза с корупцията. В България тази симбиоза е смъртоносна за обществото.

Нека като европейските бюрократи на г-н Юнкер не си заравяме като щрауси главите в пясъка. Действайте с перспектива, но от Вас очакваме и възмездие, г-н Премиер.

Опасното е, че шепа олигарси, ноторно известни у нас и в чужбина, обогатени от европейските фондове и приватизацията, станаха морални ментори на нашето общество от името на Европейския съюз. Приключиха със свободата.

Сега или никога, г-н Борисов! Винаги съм бил откровен с Вас. Все още нямаме вкаран в затвора за корупция политик или олигарх. Бандити като Иво Прокопиев, Огнян Донев, заедно с някои бивши Ваши министри, чакат присъди от съда за стотици милиони обществени кражби. Кога ще ги видим в затвора? Действайте, защото подобни индивиди не могат да бъдат символ на европейските ценности.

Обещахте и перспектива, пожелавам Ви я! Да не остане само красива приказка.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк (ALDE). – Уважаеми г-н Председател, г-н Юнкер, госпожи и господа комисари, колеги. Уважаеми г-н Борисов, и аз на свой ред се присъединявам към пожеланията за успех. Безспорно българското председателство на Съвета на Европейския съюз идва в момент, когато Европа е на кръстопът. В дневния ред на Съюза присъстват важни теми. Наред с това заложените от България приоритети поставят на масата и други важни теми, като продължаването на кохезионната политика като основен инструмент срещу разделението и дезинтеграцията в Съюза и европейската перспектива на Западните Балкани.

Оценявам факта, че темата за Западните Балкани се придвижи на едно по-високо ниво в европейския дневен ред, но самó по себе си това няма да реши проблемите на региона. Шестте държави се нуждаят от системна, политическа и финансова подкрепа. За да постигнат истински напредък, те имат нужда от ясна, разписана пътна карта. Тя може да бъде изготвена по време на българското председателство, като в нея се заложи предложения от Европейската комисия срок до 2025 година.

Европа не трябва да се притеснява от Западните Балкани, а трябва да провежда политика за Западните Балкани. Само с интеграция на региона ние можем да заявим, че сме завършили проекта на Европа като зона, свободна от етнонационализма. Но нека не се заблуждаваме, г-н Борисов. Тези каузи могат да бъдат обречени, ако продължавате да разчитате на крайните националисти в България и да водите Европа с тях.

Изпълнете със съдържание кредита на доверие, който Ви даде г-н Юнкер. Бъдете демократ, освободете се от тях, освободете се от оковите на крайния национализъм! Направете го за България, но и за Европа! Разчитам на Вас.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL). – Κύριε Πρωθυπουργέ, παρατηρούμε με απογοήτευση ότι το πρόγραμμα της Βουλγαρικής Προεδρίας αποτελεί συνέχεια των αδιέξοδων νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας της Ένωσης, οι οποίες ήδη οδήγησαν τους λαούς της σε φτωχοποίηση και τους νέους στην ανεργία και τη μετανάστευση. Στις πολιτικές του ψηφιακού θεματολογίου συνεχίζει τη φιλοσοφία του ανταγωνισμού, με κάθε κοινωνικό και εργασιακό κόστος, ενώ στα θέματα ασφάλειας και ασύλου ακολουθεί πιστά την πορεία περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Βουλγαρικής Προεδρίας για κοινωνική συνοχή και αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο που ανέλαβε για τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ως ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς, επιμένουμε στις θέσεις μας για μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις σε βιομηχανικούς τομείς, που θα δημιουργήσουν νέες ασφαλείς και μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Είμαστε ενάντια στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση, είμαστε υπέρ της ανθρωπιστικής, στη βάση της αλληλεγγύης, διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με τη δημιουργία ενός δίκαιου και δεσμευτικού συστήματος ανακατανομής των προσφύγων.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). – Nagi taip, Estijos pirmininkavime buvo gerų dalykų, pavyzdžiui, dėl pastatų energetinio naudingumo direktyvos, atliekų tvarkymo taisyklių. Tokių pat gerų, tikiu, bus ir pirmininkaujant Bulgarijai. Man patinka jos pasirinktas šūkis „Susijungę mes tapsime stiprūs!“. Ir siekis tapti piliečiams kuo atviresne Sąjunga yra gera nuostata. Tačiau ne pirmą kartą tenka užduoti retorinius klausimus. Kodėl tie gražūs žodžiai dažniausiai netampa darbais? Kodėl vienos ar kitos šalies ambicingi pirmininkavimo tikslai tyliai užgesta biurokratinėje Europos Sąjungos mašinoje? Kodėl, kai mes kuo daugiau kalbame apie skaitmeninę ekonomiką, įprastos ekonomikos priemonėmis vis mažiau sugebame užtikrinti bent minimalias pajamas labiausiai pažeidžiamiems socialiniams sluoksniams? Susidaro įspūdis, kad prioritetai lieka pirmininkaujančioms valstybėms, o reali politika atitenka kitiems.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (ENF). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst die Gelegenheit ergreifen, dem bulgarischen Volk und Staat alles Gute im neuen Jahr zu wünschen und viel Glück für die Ratspräsidentschaft. Wir wissen, dass die Europäische Union seit gut einem Jahr in einem Reformprozess stecken geblieben ist und sich nichts bewegt. Das fing an mit dem Referendum in Großbritannien, wo danach Schockstarre eingekehrt ist, und wir seit über einem Jahr fünf Szenarien auf dem Tisch liegen haben, von weniger Kooperation bis hin zur völligen Zentralisierung, wo doch endlich die Staaten, die Parlamente, die Völker, die Institutionen darüber reden sollten, wohin wir uns in Zukunft entwickeln sollen.

Diese Festlegung vermisse ich, und ich kann nur hoffen, dass nicht das eintritt, was gestern passiert ist, nämlich dass Großbritannien das Angebot erhalten hat, hier zu verbleiben, während es das gar nicht will. Dass nicht noch einmal das eintritt, was passiert ist in Irland mit der Abstimmung über Lissabon, wo ein Ergebnis nicht gefallen hat und man das Ergebnis und die Abstimmung so lange wiederholt, bis es gefällt – das ist nicht der richtige Weg! Ich hoffe, dass Bulgarien ein Reformpartner ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen für Ihr Engagement.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Ihre Ratspräsidentschaft liegt ein Jahr vor der Europawahl, und in diesem bulgarischen Halbjahr können wir gemeinsam beweisen, dass die EU handlungsfähig ist, und wir können gemeinsam Vertrauen bei den Menschen gewinnen.

Wenn wir es erstens schaffen, die Weichen zu stellen, dass die mittelfristige Finanzplanung – gerade auch wegen des Brexits – bis zur Europawahl beschlossen werden kann, wenn wir es zweitens schaffen, auf dem Westbalkan Stabilität und Zukunftsperspektive zu fördern und als Europäische Union deutlich präsenter zu sein, wenn wir es drittens schaffen, die Herausforderung der Migrationsbewegungen über einen noch verlässlicheren Außengrenzschutz, über Solidarität innerhalb Europas bei der Lastenverteilung und wirksame Hilfe bei der Fluchtursachenbekämpfung zu lösen, wenn wir es viertens schaffen, die Währungsunion weiter zu stabilisieren, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Perspektiven für die Jugend Europas zu schaffen, dann können Sie und Ihr Land auf eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft stolz sein, und dann können wir zuversichtlicher in Europas Zukunft schauen. Viel Erfolg und Glückauf!

 
  
MPphoto
 

  Петър Курумбашев (S&D). – За моето поколение присъединяването към европейското демократично семейство беше мечта. Мечтата стана реалност, но някак си неусетно разбрахме, че нито демокрацията, нито членството в Европейския съюз, са застраховка срещу злоупотребата с власт, срещу корупцията.

България през 2005 г. беше на 30-то място в класацията на Репортери без граници за медийна свобода, а днес е на 109-то място. България в началото на прехода беше 9 милиона, а в момента е 7 милиона. Надявам се, че под председателството на България, ние ще имаме своя принос да не говорим за обезлюдяващи се райони, камо ли да говорим за обезлюдяващи се държави. Надявам се, че след шест месеца моите колеги в Европейския парламент ще могат да кажат, че България е бил един достоен и работещ председател на Европейския съюз. На добър час!

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Уважаеми председатели, комисари, колеги, уважаеми г-н Борисов, поздравявам Ви за постижението да сте първи български министър-председател в тази зала! Предстои ни за шест месеца изключително много работа: по промяната на дъблинските регламенти и защитата на нашия интерес там; по промяната в защитата на външните граници и Шенген – това засяга освен нас и Румъния и Хърватска; по присъединяването на братска Македония и Западните Балкани; по постигането на честна сделка с нашите приятели от Обединеното кралство и нашите съмишленици от Полша, по борбата с двойните стандарти в храните, в доходите, в правата на превозвачите и т.н. Тази борба, уважаеми г-н Министър-председател, трябва да се води умно, последователно, упорито и със самочувствие. Самочувствието на хора, които са изградили държавата си преди 1300 години на Балканите и, както я пазиха през 717 година от нашествие при Константинопол, я пазят и днес.

Желая Ви успех, желая упорита работа, която да ни накара след шест месеца да можем спокойно да се погледнем в очите и да се похвалим с постигнати успехи, защото такава е волята на българските граждани. Поздравления и успех!

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Herr Präsident, Herr Premierminister! Über Ihrem Parlament stehen die drei Worte: Einheit macht stark. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese drei Worte jeden Morgen Ihren 27 Kollegen zur Begrüßung des Tages per SMS schicken. Aber ich freue mich besonders darüber, dass Sie eben nicht nur die Staaten der EU gemeint haben, sondern auch die des westlichen Balkans. Hier finden Sie über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg viele Freunde dafür. Nutzen Sie unsere Unterstützung, wir werden sie garantiert unterstützen, hier im Parlament und wichtig für uns alle – auch zu Hause und vor Ort.

Es geht um konkrete Schritte für Serbien und Montenegro, die Aufnahme von Verhandlungen mit Albanien und auch die Würdigung der guten Arbeit Ihrer mazedonischen Nachbarn. Der Weg ist nicht einfach, und deshalb müssen wir den Menschen sagen, dass wir sie auch wirklich wollen. Roaming und andere Maßnahmen wären ein guter Beitrag dazu. Herr Premierminister, Sie haben uns gesagt, Sie möchten auch die Beziehungen zu Russland normalisieren. Meine Unterstützung haben Sie dafür, es wird höchste Zeit.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Kommission. – Herr Präsident! Ich bin wirklich fast überglücklich, dass ich immer wieder das Wort kriege, auch wenn ich eigentlich nicht weiß, was ich dem hinzufügen könnte, was ich Ihnen vor der Debatte gesagt habe. Deshalb möchte ich noch einmal meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass die bulgarische Präsidentschaft ein vollumfänglicher Erfolg wird. Das wird sie werden, und ich möchte mich auch bei allen Kollegen hier im Hause bedanken – die heute morgen etwas zahlreicher sind als gestern –, dass so eine fast interaktive Debatte stattgefunden hat. Glückauf!

 
  
MPphoto
 

  Бойко Борисов, действащ председател на Съвета. – Благодаря, г-н Председател, благодаря, г-н Юнкер за добрите оценки и, разбира се, благодаря на шефовете на всички парламентарни групи и на останалите депутати, които се изказаха. Специално искам да отговоря на Зелените, защото аз самият съм зелен човек.

Опазването на българската природа е, мисля, в огромна степен защитена от нашето правителство. Аз изпитвам голямо уважение към нашите природозащитни организации и само преди десетина дни се срещах с тях. Спирал съм инфраструктурни проекти с години, за да може да се излюпят новите щъркелчета, заради едно щъркелово гнездо. Карал съм министрите да пренасят лично блатни кокичета, за да не остане нито един стрък смачкан от валяк. Всичките ни европейски инфраструктурни проекти са с тунели за мечки, за вълци, за костенурки. Трасета сме променяли и мисля, че те към мен нямат претенции.

Това, което са Ви казали – искам пред Вас да гарантирам, и да им предадете и Вие – става въпрос за втори лифт, един единствен лифт на курорта в десетката на Европа – Банско. Сега има само един лифт и с часове туристите чакат на опашка. Мога да Ви подпиша и да Ви гарантирам тук, че става въпрос само за втори лифт. Защо е нужен? Не само заради туристите. Сега тези хиляди туристи се качват по път с автомобилите си до върха на планината и оттам се спускат. За да поддържаме този път във възможност да вървят автомобилите, ние го осоляваме непрекъснато, както правят и в Страсбург, предполагам. Десетки дървета около него загиват. Аз Ви гарантирам, че не само няма да се допусне незаконна сеч, а – само тук отварям една скоба – през последните години България е първа в Европа по нови гори и единствената, може би, която е разширила горите си от всички европейски държави. За каква незаконна сеч говорим тук? Ние водим такава битка с това, а каква по-голяма гаранция, че когато има втори лифт, и този туризъм кой инвеститор ще даде да му отсекат боровете? Така че имате моята гаранция, че освен втори лифт, една керемида повече няма да сложи там.

Да отговоря на тези колеги, които поставиха въпроса с корупцията. Корупция има навсякъде, ние водим огромна битка. И пак ще я свържа със Зелените. Аз съм избиран 10 или 11 пъти, заедно с моята партия като победители в избори в България. И от опозиция сме тръгвали, и от нулата сме тръгвали. В София имаше безпрецедентна криза с боклука, когато станах кмет. Нямаше завод, нямаше преработка, нямаше нищо. Изхвърляше се в деретата в Суходол. Заехме се и сега София е най-добре организираната, мисля, че след Цюрих, благодарение и на Вашата европейска солидарност, с изцяло компостиране, преработка, със завод за битови отпадъци, с депа – всичко, както пише в европейските книги.

В същото време, ако има такава корупция, за която казвате, ще има ли такъв ръст на икономиката, повече инвестиции и този растеж? Как ще ни избират хората все нас на първо място? А мен като полицай ме избраха за кмет на София заради това, което съм правил в тази сфера. И аз Ви гарантирам, че така, както сме се заели сега, както с боклука на София, до 2-3 години ние ще се справим. И ще се справим добре. И с новото законодателство, и с волята, и с Вашата помощ и усилия. Моля Ви, тези наши приятели, които протестират, те ми бяха и коалиционни партньори. Те се разделиха на изборите на три партии, да имат трима вожда, и не можаха да влязат в парламента само преди шест месеца. Те са нашият най-естествен партньор. Аз не съм им виновен, че се разделиха на три партии, за да имат трима лидери. Не съм виновен, че спечелих изборите и то при правителство на избрания от социалистите президент. Те проведоха изборите и ние победихме. Извинявайте, не съм виновен.

В същото време искам да отговоря за Истанбулската конвенция, която само миналата сряда българското правителство в мое лице прие. Но именно българските социалисти на пленум в неделя взеха решение да не я подкрепят в парламента. Аз ще положа всички усилия да мине в парламента и да я подкрепим, защото насилието над жените и децата е чудовищно не само в България, но и в цяла Европа. Затова можете да разчитате и считам, че и тук Зелените биха ме подкрепили ... надявам се.

На всички бих искал да отговоря. Нарочно исках да се концентрирам там, където е основната критика. На колегата от ДПС искам да кажа, че с Обединените патриоти работим така, ясно сме се разбрали, че етническата толерантност, етническия модел и именно това, което България десетилетия наред, благодарение и на Вас, е постигнала, ние ще го пазим като зеницата на окото си, защото така България е пример за подражание на целите Балкани, със своята етническа толерантност. А с Мишел Барние по Брексит също поемам ангажимент да работя.

Благодаря за всичко. Готов съм да подпиша за Вас, че става въпрос само за втори лифт, за нищо друго.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – La presidenza della Bulgaria giunge in un momento importante per l'Unione europea, quando più urgente è la necessità di produrre risultati riguardo alle tre preoccupazioni principali dei cittadini: immigrazione, sicurezza e creazione di occupazione per i giovani.

A metà dicembre il governo di Sofia ha presentato il suo programma per la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Delle quattro priorità individuate, nessuna tratta dei diritti umani, né ci sono riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene citata spesso la "gestione dell'immigrazione", con l'obiettivo di aumentare l'efficacia delle "politiche sui rimpatri" e della "gestione del controllo delle frontiere", ma nessuna menzione viene fatta della riforma del regolamento di Dublino, né della ridistribuzione dei migranti.

Sono sinceramente preoccupato che il lavoro del Parlamento su questo tema possa avere una brusca battuta d'arresto. Su sicurezza e occupazione i propositi della nuova Presidenza mi sembrano convincenti - crescita economica e coesione sociale devono essere al centro dell'agenda politica, così come la lotta al terrorismo - ma credo sia il caso di ricordare, a tutti noi e alla nuova Presidenza, che sul problema dell'immigrazione è in gioco la tenuta stessa dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. – Örömmel és elégedettséggel állapítottam meg, hogy a bolgár elnökség programjának egyik prioritása a nyugat-balkáni régió európai perspektívája. A 2018-as év az újjáéledés éve lehet az elfáradt bővítési politikának. A térség geostratégiai jelentősége miatt több globális hatalmi központ is igyekszik befolyást szerezni a Nyugat-Balkánon. Az EU-nak ezt nem szabad megengednie. Következetes politikai üzenetekre és kézzelfogható eredményekre van szükség. Ezek megléte pedig nem csak a tagjelölt országok felelőssége, hanem az Európai Unióé is. Magyarország elkötelezett támogatója az EU nyugat-balkáni bővítésének. Bízom abban, hogy a bolgár elnökség és Bulgária, mint a régió egyik országa, új energiát visz a bővítés politikába. Ebben számíthat Magyarország és az Európai Parlament néppárti magyar delegációjának támogatására. Egyúttal kérem az Elnökséget, hogy gyorsítsák fel Szerbia vonatkozásában a fejezetek megnyitásának dinamikáját, mivel a jelenlegi tempó mellett nehezen tartható a Juncker elnök úr által megállapított 2025-ös csatlakozási határidő.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – A legnagyobb kihívás, amivel a bolgár elnökségnek meg kell küzdenie, az a migráció kérdésének kezelése. Az nem vezethet további megosztottsághoz a tagállamok között, a migránsokat nem szabad kötelező betelepítési kvóták szerint szétosztani Európában. Az illegális migráció kapcsán figyelembe kell végre venni egyre több európai polgár akaratát: a külső határainkat meg kell tudnunk védeni. Ez elsődleges felelőségünk. A külső határvédelemre fordított milliók Magyarország részéről is a szolidaritás fogalomkörébe kell tartozzanak. A valódi menekülteket az Unión kívül kell elválasztani a migránsok tízezreitől, segíteni pedig ott kell a világban, ahol a baj van, nem pedig behozni Európába. Az Eurobarometer által közzétett felmérések alapján az Európai Uniónak a megkérdezettek 82%-a szerint határozottabban kell fellépnie a terrorizmus ellen.

A most készülő Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) ezeket az aggályokat fogja orvosolni, valamint nagymértékben hozzá fog járulni a terrorellenes és az illegális migráció ellenes küzdelemhez, ezáltal növelve az európai állampolgárok biztonságát. Örülök, hogy decemberben ideiglenes megállapodás született az észt elnökséggel és remélem, hogy a bolgár elnökség alatt sikerül véglegesen lezárni dossziét.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Örömmel hallom, hogy a bolgár elnökség programjában kiemelt prioritással szerepel az energetikai infrastruktúra továbbfejlesztése, és ezen belül a szükséges gázinfrastruktúra kiépítése. Akik ezzel a témával foglalkoznak, jól tudják azt, hogy hosszú évek óta téma nálunk az energiabiztonság és azt is, hogy még mindig nem készült el az összes olyan projekt, amely garantálni tudná a megfelelő gáz-ellátásbiztonságot. Erre példa Közép-Kelet-Európa, ahol a függőség jelenleg is a legnagyobb, ugyanakkor gázvezeték-összekötők, illetve LNG terminálok építése még hiányzik. Sajnos a szakbizottságomban – az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Szakbizottságban – az utóbbi időben megjelent egy olyan irány, ami megkérdőjelezi azt, hogy szükség van-e fosszilis infrastruktúra projektekre a közös érdekű projektek listáján (PCI lista). Nem elég hangsúlyozni azt, hogy bár lehet, hogy a megújuló energiáé a jövő, de a ma és a holnap kérdéseire nem ad választ a megújuló energia. Gázdiverzifikációra szükség van; egy ország nem tudja egyik napról a másikra átállítani a fűtési módját. Ennek fényében üdvözlöm, hogy a gázinfrastruktúra fejlesztés hangsúlyos az elnökség programjában.

 
  
MPphoto
 
 

  Kati Piri (S&D), schriftelijk. – Naar aanleiding van het debat in het Europees Parlement met de Bulgaarse premier Boyko Borisov roept de PvdA-Eurodelegatie Bulgarije op om zich als EU-voorzitter hard te maken voor een politiek akkoord inzake de verschillende migratiedossiers. Met name inzake het voorstel voor de gereguleerde hervestiging van kwetsbare vluchtelingen, waarvoor Kati Piri schaduwrapporteur is namens de sociaaldemocraten, is een akkoord hard nodig zodat de EU eindelijk op een veilige en legale manier asiel kan bieden aan vluchtelingen die dat het hardst nodig hebben. Daarnaast is het van belang dat Bulgarije meer doet om corruptie in het land aan te pakken, aangezien ook veel andere Europese burgers daar last van hebben.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Das Motto der bulgarischen Ratspräsidentschaft „united we stand strong“ ist ein schönes, um die wichtigen Herausforderungen der nächsten Monate anzupacken, denn nur vereint und gemeinsam können wir es schaffen, Europa stark zu machen. Es wird auch darum gehen müssen, die Rechtsstaatlichkeit in Europa zu verteidigen, die zunehmend in einzelnen Mitgliedstaaten bedroht ist. Schon in 6 Monaten wird Österreich als nächstes die Ratspräsidentschaft übernehmen. Und es stehen große Aufgaben vor uns: Vom Abschluss der Brexit-Verhandlungen, der EU-weiten Steuerharmonisierung bis hin zum dringenden Schmieden von Allianzen für ein soziales Europa. Mit den Vorstellungen eines Minimal-Europas von Schwarz-Blau in Österreich werden wir hier nicht weiterkommen. Das ist ein Schlag in die Gesichter der Europäerinnen und Europäer. Wenn wir die immer größeren Unterschiede bei Wohlstand, Arbeitsrechten oder Aufstiegschancen nicht verkleinern, droht Europa zu zerbrechen. Die „Österreich-Zuerst“-Keule ist der falsche Ansatz für die wichtigen Aufgaben Österreichs, um Europa handlungsfähig zu machen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – The first months of 2018 may crucially affect next year’s elections to the European Parliament. The tone could be set by the outcome of the Italian and Hungarian elections in coming weeks. Moreover, while entering the second year of negotiations, Brexit talks still remain a huge source of uncertainty. In this transitional context, which usually induces a legislative slowdown, the Bulgarian Presidency has presented a strong programme. By prioritising the deepening of regional relations, starting with the Balkans, this Presidency could further raise awareness of the state of peripheral countries, whose full inclusion in policymaking is key to ensuring economic and social cohesion in Europe. I also especially welcome the emphasis on the digital agenda. This issue is crucial, especially regarding SMEs. We should ensure that the development of the digital single market includes the needs of real users, who must adapt as they realise the possibilities afforded by technology. Lastly, tax—related concerns should remain important in this first half of 2018. Parliament has recently questioned the unanimity principle. Strong emphasis should remain on tax transparency and on the necessary tax flexibility for countries at the margin of Europe. Bulgaria is well placed to highlight this crucial issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. – Predseda EÚ Komisie J. P. Junker v rámci uvedenia bulharského predsedníctva vyhlásil: „Pamätám si, že Bulharsko prechádzalo relatívne rýchlymi a intenzívnymi zmenami pred vstupom do EÚ, no etablovalo sa úspešne, preto od neho máme aj teraz vysoké očakávania.“ Pre Bulharsko je to historická premiéra, avšak so zapálením si stanovilo hlavné prioritné témy, ktoré chce v rámci líderstva EÚ riešiť, a tými sú: bezpečnosť Európy, mladí ľudia, stabilita v jednotnej EÚ, perspektíva pre západný Balkán a digitálna ekonomika. Význam týchto okruhov je zároveň spoločným menovateľom vyhlásení predstaviteľov Bulharska, EÚ Rady, Komisie a Parlamentu, kde práve reformy azylového systému a bezpečnostnej politiky Blízkeho východu (čo sa nepodarilo 4 predchádzajúcim predsedníctvam), úspešné sfunkčnenie jednotného digitálneho trhu (spolu s nasledujúcimi 2 predsedníctvami EÚ) či hlbšie prepojenie Balkánu s EÚ v oblastiach energetiky, telekomunikácií a vzdelávania, prispejú k intenzívnejšej a efektívnejšej spolupráci na viacerých úrovniach. Bulharským predsedníctvom sa dá viacero dôležitých vecí do pohybu a prispeje to k lepšiemu fungovaniu ako EÚ, tak aj samotných členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. – Președinția bulgară va avea implicații importante asupra regiunii de sud-est a Europei și va aduce în prim-plan subiecte importante, precum viitorul politicilor de coeziune și securitate. Există, de asemenea, așteptări ca guvernul bulgar să pună presiune pentru extinderea spațiului Schengen pentru Bulgaria și România, dar și în ceea ce privește ridicarea Mecanismului de Verificare și Cooperare asupra celor două țări. Președinția bulgară vine însă și cu un suflu nou în ceea ce privește integrarea europeană și respinge posibilitatea unei Europe cu două viteze. Ca țări aflate la granița Uniunii Europene, Bulgaria și România pot aduce o perspectivă diferită privind viitorul proiectului european, mizând pe ideea de solidaritate. Convingerea mea este că avem nevoie de mai multă cooperare între statele membre, dar în egală măsură și de consolidarea relațiilor cu vecinii Uniunii. Ca membru în Comisia pentru Transporturi și Turism, voi monitoriza de asemenea și poziționarea Președinției bulgare în ceea ce privește obiectivele de conectivitate. Având interese comune privind dezvoltarea infrastructurii, îmi doresc ca Bulgaria și România să prioritizeze realizarea unei strategii dedicate Europei de sud-est, care să identifice problemele de conectivitate și să coreleze politicile de transport cu cele de turism.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – O ano em curso será um ano de grandes desafios para a União Europeia. A preparação das perspetivas financeiras pós 2020 e a conclusão das reformas económicas e financeiras de que a União Europeia necessita são o contexto sob o qual decorre a presidência búlgara. As prioridades definidas, designadamente a mobilização dos jovens, a estabilização dos Balcãs, a aposta nas competências digitais e a promoção do mercado interno, da segurança e da estabilidade num quadro de coesão e convergência, são adequadas para que as diferentes instituições europeias e para que os Estados-Membros possam prosseguir o trabalho que têm que realizar para tornar a União Europeia mais robusta, mais competitiva e mais capaz de responder aos desafios globais que enfrenta. As presidências rotativas do Conselho da União Europeia constituem uma dupla oportunidade. Permitem às presidências aplicarem uma visão global sobre o futuro da União e ao mesmo tempo contribuírem para a estabilização das relações da União com os territórios e povos que lhe são mais próximos. Nas relações com os Balcãs, com a Rússia e com a Turquia, entre outros, a Bulgária poderá dar um contributo fundamental, sendo importante que essa prioridade constitua um dos pilares da sua Presidência.

 
  
 

(La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.38)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
Última actualização: 15 de Maio de 2019Aviso legal - Política de privacidade