Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2017/2039(INI)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A8-0406/2017

Eingereichte Texte :

A8-0406/2017

Aussprachen :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Abstimmungen :

PV 18/01/2018 - 6.6
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P8_TA(2018)0018

Ausführliche Sitzungsberichte
Mittwoch, 17. Januar 2018 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

17. Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen in den Mitgliedstaaten (Aussprache)
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Romana Tomc, au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales, sur la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans les États membres (2017/2039(INI)) (A8-0406/2017).

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc, Poročevalka. – Seveda bi se najprej rada zahvalila vsem poročevalcem v senci in vsem kolegom, ki ste prispevali h končni verziji poročila, ki ga imamo danes pred sabo in o katerem bomo jutri glasovali. Zahvalila se bom tudi seveda vsem strokovnim sodelavcem, ki so s svojim delom res prispevali k temu, da je poročilo dobro.

Pred letom dni smo imeli prve sestanke in zato, da bi videli kakšne so izkušnje tudi na terenu, smo izvedli tudi poizvedovalno misijo v Slovenijo in na Hrvaško. Na poročilo je bilo vloženih 224 amandmajev in mislim, da smo v njih in v poročilu samem zajeli vse glavne ugotovitve in opozorili na izzive, s katerimi se bomo morali soočati v prihodnosti, ko bomo nadaljevali s pobudo za zaposlovanje mladih.

Kaj sploh je pobuda za zaposlovanje mladih? Gre za finančni program, ki podpira projekt, ki ga je lansirala Evropska komisija leta 2012. Takrat je bila dana zaveza, da bomo mladim Evropejcem v štirih mesecih po tem, ko izgubijo zaposlitev ali končajo izobraževanje, zagotovili kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.

S pobudo za zaposlovanje mladih, s tem programom, ki ima na razpolago 7,6 milijarde evrov, bomo ta cilj lažje dosegli. Ampak pomembno pri tem seveda je, da je denar učinkovito porabljen in da zajame najbolj ranljive skupine mladih. Vendar, razpoložljivi podatki na žalost kažejo, da je bil zajet le manjši delež tistih, ki so neaktivni. Kljub nekaterim pomanjkljivostim, ki se nanašajo predvsem na ciljne skupine in na merjenje ter spremljanje rezultatov, pa so se končni rezultati izvajanja pobude pokazali kot zelo pozitivni.

Najpomembnejše vprašanje, ki ostaja izziv za prihodnost tega programa, pa je vprašanje stroškovne učinkovitosti. Torej, kako se porablja denar, učinkovito ali ne, in na to je opozorilo tudi Računsko sodišče. Ena izmed ugotovitev je tudi ta, da države članice sredstva iz pobude namesto kot dodatni vir uporabljajo kot osnovni vir, in pravzaprav jih nadomeščajo s tistimi nacionalnimi viri, ki bi jih morale sicer same prispevati.

Zelo zahteven in žal nepoenoten je tudi postopek spremljanja in vrednotenja, zato danes ne razpolagamo z zelo eksaktnimi dokazi, ali gre za dobro ali za malo manj dobro učinkovitost, in na to sem seveda v poročilu tudi posebej opozorila.

Eno izmed ključnih vprašanj tega poročila in tudi sicer naše debate je bilo vprašanje kakovosti ponudb delovnih mest. Te ponudbe so namreč ponavadi oziroma pogosto zelo vprašljive, posebej danes, ko prevladujejo atipične oblike zaposlovanja, je to težava. Zato sem vesela, da smo tudi okoli tega, kaj pomeni kakovostna ponudba, dosegli ustrezen kompromis.

Moram na koncu dodati še to, da so ukrepi pobude podprli več kot 1,6 milijona mladih v Evropski uniji. Zato potrebujemo sigurno strategijo, s katero bi pobudo preoblikovali v bolj stabilen in bolj trajen instrument financiranja tudi po letu 2020. Takrat se bomo namreč najbrž soočali z drugačnimi izzivi na trgu dela, ampak vedno, zares vedno, bo potrebno na trgu dela poskrbeti za tiste, ki so naša prihodnost, to se pravi za naše mlade.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank Ms Tomc for her report, which stresses that youth employment is, and remains, a top priority at Union level. Your report, Ms Tomc, comes at the right moment to take stock, four years into the launch of the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative. As you know, there are two sides of the coin: the policy and the financial support dedicated to young people not in employment, education or training, the so-called NEETs.

Setting up the Youth Guarantee required commitment and political support from Member States, building new partnerships, as well as significant reforms of the labour market, education and training policies. Back in 2014, only a few Member States had fully set up their implementation structures and launched measures to benefit from this dedicated funding. Given their budgetary constraints, many Member States were struggling to ensure sufficient financial liquidity so that measures could take off. Therefore, my first action as a Commissioner was to address this shortage by proposing to release 30% of the Youth Employment Initiative resources directly as advance payments to the Member States.

These efforts are now bearing fruit. Since the launch of the Youth Guarantee, around 11 million young people have received an offer. The Youth Employment Initiative has directly helped at least 1.7 million young people to receive job training or a further education opportunity.

In parallel, we observe a strong decrease in the youth employment rate, from a peak of 24% in January 2013 to 16.2% last November. There are now two million fewer young unemployed in the Union and one million fewer young people who are not in employment, education or training. I believe that the combination of the Youth Guarantee, the Youth Employment Initiative and the European Social Fund (ESF) has contributed to this remarkable improvement. Together, they have created new opportunities for young people and acted as a powerful driver for structural reforms in all Member States.

However, I agree with you that our work should not stop here. Youth unemployment is still far too high in many Member States, and the figures diverge, from 5% in the Czech Republic or 6.6% in Germany to around, yes, 39% in Greece, and also, still, more than 30% in Italy and Spain. Inactivity among young people, as well as untapped potential, remains a reality across the Union and, as your report and also the report of the Court of Auditors highlight, not all young people have benefited equally from these initiatives.

Let me stress a few aspects that we will further concentrate on. We need to step up efforts to reach out and to support the low-skilled and those with fewer opportunities. We know that young people with disabilities, those with a migration background and young parents with caring responsibilities remain much more at risk of becoming NEETs.

I agree with you that we have to expand the pool of good-quality offers. We need to ensure that they really help young people to get a solid foothold in the labour market. For the second phase of the Youth Employment Initiative’s implementation, until of the end of the current financial framework, we will pay close attention to this quality aspect.

The Commission is already helping Member States to improve the quality of their job and training offers and to design outreach measures. This is the case for the ‘find-bind-mind’ outreach method that certain Member States already use successfully to ensure that the most disadvantaged and vulnerable young people are given special attention and receive the personalised assistance they need. And let us not forget that the ESF can also be used. It can be used as an additional support for an integrated approach to these young people. It can also invest in the reform of services and the setting up of the so-called one-stop-shop approach, offering young people a single contact point for all formalities and assistance provided by several services – social, employment or education.

In order to offer policy guidance to Member States and stakeholders, we adopted a proposal for a European framework for quality and effective apprenticeships. We are also working to increase the supply, quality and image of apprenticeships through the European Alliance for Apprenticeships, and we will continue our efforts with the social partners on promoting the implementation of the quality framework for traineeships.

As regards monitoring the Youth Employment Initiative progress, we continue providing guidance on a regular basis and requesting Member States’ feedback on data collection and monitoring. In 2019, we will report to you and to the Council on the main findings of the Member States’ evaluations of the Youth Employment Initiative, which they are currently carrying out.

The Commission will also continue to support mutual learning and dissemination of good practices among Member States. Last October, for instance, we organised a Youth Guarantee learning forum that brought together Youth Guarantee policy coordinators from Member States and Youth Employment Initiative managing authorities. The aim was to disseminate good practices, take stock of the lessons learned so far and come up with proposals for the future.

Your draft report confirms that the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative are, and will remain, important instruments for fighting youth unemployment in Europe. As the Court of Auditors pointed out, we need to reach out further to the NEETs far away from the education and labour market, and ensure the quality of the offers provided. The Commission and the Member States are committed to improve further the outcome of these schemes.

Finally, let me thank Parliament once again for supporting the increase in the Youth Employment Initiative resources until 2020. This additional EUR 1.2 billion will allow Member States to support around one million more young people until 2020, in the Member States and regions most affected by youth unemployment.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Novakov, rapporteur for the opinion of the Committee on Budgets. – Madam President, I am happy that this debate is coming just a few hours after the presentation of the Bulgarian Presidency and its priorities. One of those priorities is youngsters, and it is good to have youngsters as a priority because we have to fight for each and every one of them. They deserve it. No matter what crisis is going to hit us post-2020, no matter how hard it will be, no matter how impossible it looks, we have to find enough resources to provide ourselves with the tools to fight youth unemployment.

And it is not just empty talk. It is obvious that our Youth Employment Initiative is working well and delivering results. For example, in my own country, the country I know best, the youth unemployment rate dropped almost 5% in just few years, and this is how we are going to proceed. So we are obliged!

Youngsters deserve our support and the next Multiannual Financial Framework should find enough resources, no matter which country decides to leave this Union, to provide those resources.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, rapporteur for the opinion of the Committee on Budgetary Control. – Madam President, despite the initial delays in implementing the initiative the youth employment scheme, we believe, has been a huge success. However the Budgetary Control Committee would like to make a few suggestions for the future.

We believe that labour market demands and skills training should be better linked together. We also believe there should be a quality offer made to all young people and that there should be a definition of quality; we believe the definition so far is good but it could be improved upon.

We also believe there should be more of a focus on the results of the programme. So far example, better indicators and monitoring of permanent contracts given to all young people who are on the programme. In other words we need to make sure that although we are spending this money and we are spending it on good things, we need to make sure this programme in particular is seen as effective.

So in short President, we would say the programme has been a huge success but of course there is room for improvement.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков, докладчик по становището на комисията по култура и образование. – Г-жо Председател, г-жо Тайсен, достъпът до схемата „Гаранция за младежта“ е селективен. Това показва оценката за изпълнението на инициативата за младежка заетост от държавите членки. Данните сочат, че от програмата се възползват предимно образовани и висококвалифицирани млади хора. Хората с увреждания, по-ниско образованите и трайно безработните остават извън тази статистика.

В моята страна България ситуацията е сходна. От схемата се възползват почти изцяло млади хора със средно и висше образование за сметка на нискоквалифицираните. Младите хора, които имат регистрация в бюрата по труда, са по-скоро рядко явление. Затова трябва да мислим за алтернативни решения.

Едно от предложенията ми като докладчик от комисията по образование и култура е създаването на единни информационни гишета. Там младите хора ще могат да получават информация за различни възможности за обучение, стаж или работа на едно място.

Всеки млад човек, независимо от икономическата и социална ситуация, в която се намира, трябва да има информация и достъп до подобен тип програми. Именно осигуряването на равен достъп ще бъде крайъгълният камък за успеха на инициативата.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonės referentė. – FEMM komitetas pripažįsta Jaunimo iniciatyvos indėlį mažinant jaunimo nedarbą, užtikrinant lyčių lygybę, nes šios iniciatyvos suteikiamomis galimybėmis pasinaudojo apytiksliai apie 48 proc. vyrų ir 52 proc. moterų. Bet kartu vistiek matome, kad trūksta pagal lytį suskirstytų statistinių duomenų, todėl, siekiant tikslesnio vaizdo, kaip ši iniciatyva prisideda sprendžiant jaunų moterų ir vyrų nedarbo problemas ir kas dar papildomai galėtų ir turėtų būti daroma, svarbu, kad valstybės narės rinktų tikslesnius duomenis, o Komisija atliktų atitinkamą poveikio įvertinimą. Taip pat raginu valstybes nares parengti naujus novatoriškus ir labiau asmeniniams poreikiams pritaikytus metodus, kurie būtų ir kokybiški, ir tvarūs ir kurie pagerintų jaunų moterų galimybes sugrįžti į darbo rinką ar mokymąsi, pavyzdžiui, per vaikų priežiūros ir suaugusiųjų priežiūros paslaugų užtikrinimą. Nemažiau, žinoma, svarbu ir remti mergaičių ir moterų įtraukimą į visus ekonomikos sektorius ir vis tiktai, nepaisant esamos pažangos Jaunimo užimtumo iniciatyvoje, būtina ir toliau tęsti šią iniciatyvą su papildomu finansavimu.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, f’isem il-grupp PPE. – Qed nitkellmu dwar li l-informazzjoni u l-istatistika li għandna qiegħda turina li r-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ qiegħda tinżel però, naturalment, mhux b’rata konsistenti madwar l-Ewropa kollha. Għalhekk huwa importanti li nkomplu naħdmu biex nilħqu l-miri tagħna fuq dan is-suġġett u ninsab kuntent ħafna anke jien li l-Presidenza Bulgara qiegħda tagħmel dan is-suġġett bħala wieħed mill-prijoritajiet tagħha.

Dan ir-rapport jesponi ċertu nuqqasijiet dwar l-implimentazzjoni, kif nafu, tal-Youth Unemployment Initiative, u forsi ġiet implimentata wkoll b’mod mgħaġġel għalkemm b’riżultati pożittivi. Irridu nammettu li forsi ma rfinajniex din l-inizjattiva biex inżidu iżjed stejjer ta’ suċċess u hemm bżonn li nerġgħu nibnu, kif qalet il-Kummissarju, u ntejbu din l-inizjattiva biex niżguraw li tkompli trendi fit-tul u mhux biss għall-futur immedjat.

Jiena nemmen illi m’għandniex inħarsu lejn din il-problema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ mill-aspett ekonomiku biss. Ir-rwol tagħna hu li nifhmu u nindirizzaw x’inhuma verament il-problemi. Ejjew nagħrfu li hemm konsegwenzi oħra fuq iż-żgħażagħ li jkunu jinsabu mingħajr impjieg. Allura dan irridu nkunu nafu x’inhuma dawn il-problemi, x’inhuma dawn il-konsegwenzi u naturalment nindirizzawhom.

Irid ikun hemm iżjed commitment allura min-naħa tagħhna kif ukoll mill-Istati Membri biex din l-inizjattiva tkun suċċess. Dan ifisser illi jrid isir iżjed xogħol biex iż-żgħażagħ li mhumiex jaħdmu, li mhumiex jistudjaw jew li mhumiex imħarrġa, jkunu jistgħu jagħrfu li din l-inizjattiva tista’ tgħinhom u li jista’ jkollhom suċċess permezz tagħha.

L-effetti tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u n-nies li huma l-futur, fl-aħħar mill-aħħar, tal-Unjoni Ewropea huma kbar u l-konsegwenzi jinħassu fit-tul. U għalhekk huwa importanti iżjed minn qatt qabel illi nilħqu l-għanijiet tagħhna flimkien u naslu għal din l-inizjattiva b’suċċess.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, i miei più sinceri ringraziamenti alla relatrice Tomc per il suo lavoro svolto su questo fascicolo.

Credo che anche grazie al contributo dei colleghi relatori dei gruppi abbiamo di fronte, alla fine, un testo ambizioso, che presenta una fotografia puntuale dell'attuazione di questo fondamentale programma europeo di contrasto alla disoccupazione e alla inattività giovanile, non soltanto perché se ne analizzano nei dettagli i dati disponibili e l'impatto delle risorse messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi di Garanzia giovani, ma anche perché se ne valutano con attenzione gli elementi che richiedono invece una considerazione più critica, proponendo raccomandazioni specifiche su come affrontarli.

Sono fortemente convinto, infatti, che oggi sia necessaria una riforma di Garanzia giovani e del suo strumento finanziario, l'Iniziativa per l'occupazione giovanile, che sappia fare tesoro dell'esperienza accumulata in questi ultimi anni. L'obiettivo di tale riforma deve concentrarsi soprattutto su tre fronti: in primo luogo potenziare il suo raggio d'azione, dimostrando di coinvolgere meglio proprio coloro che più ne hanno bisogno, ovvero i "NEET", quei giovani inattivi che non studiano e non lavorano, che si trovano ai margini del mercato del lavoro.

In secondo luogo, bisogna semplificare i meccanismi burocratici, permettendo un maggior coinvolgimento delle imprese e delle organizzazioni giovanili e sindacali, e potenziare l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego.

Infine, serve lavorare sulla qualità delle offerte, partendo dall'elaborazione di una definizione a livello europeo di offerta di qualità. Mi sono battuto, anche in dissenso da alcuni colleghi, affinché la definizione contenesse principi chiari e molto netti, tra cui l'obbligatorietà della remunerazione dei tirocini, l'accesso completo ai servizi sociali per i tirocinanti e il rispetto dei diritti e delle norme sul lavoro in maniera completa.

L'obiettivo finale delle misure finanziate dall'Iniziativa per l'occupazione giovanile deve essere l'integrazione di lungo periodo nel mercato del lavoro e non può limitarsi al finanziamento di tirocini di breve durata che ad esempio, nel mio paese, sono stati preponderanti in alcune regioni.

È dunque oggi necessario dotarsi di strumenti per prevenire ogni possibile abuso, come il ritardo dei pagamenti o la violazione delle condizioni contrattuali e dei diritti dei partecipanti, che danneggia non soltanto il processo formativo e professionale dei tanti giovani beneficiari ma anche la reputazione dell'Unione europea nella sua azione di contrasto alla disoccupazione giovanile.

Per questa ragione ho proposto che venga istituita una linea diretta dell'Unione europea contro la violazione dei diritti dei giovani, che consenta loro di comunicare direttamente alla Commissione un'eventuale esperienza negativa nel corso della loro partecipazione al programma, consentendo l'indagine delle eventuali pratiche abusive nell'utilizzo delle politiche finanziate dall'UE.

Un elemento fondamentale nella discussione riguarda i fondi da assegnare nel dopo 2020. Io credo fortemente che da strumento straordinario anticrisi l'Iniziativa per l'occupazione giovanile debba diventare un meccanismo permanente, che finanzi la Garanzia giovani negli anni a venire. Si aprono a breve le discussioni sul nuovo quadro finanziario pluriennale: il Parlamento europeo dovrà battersi affinché questo programma rimanga una priorità assoluta dell'azione dell'Unione. Il futuro dei giovani è il futuro dell'Europa, non dobbiamo dimenticarlo.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, za skupinu ECR. – Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi stručne vysvetliť moju pozíciu k dnešnej správe. V prvom rade by som rada vyzdvihla prácu spravodajkyne, pani poslankyne Tomc. Naša spolupráca od začiatku zahŕňala dôsledné konzultácie a otvorený prístup. Takisto ďakujem aj všetkým ostatným kolegom, ktorí spolupracovali na tejto téme.

Súhlasím s mnohými návrhmi v texte správy. Súhlasím, že potrebujeme lepšiu výmenu porovnateľných údajov a aktívnejší prístup k zraniteľnejším mladým ľuďom alebo mladým ľuďom mimo väčších miest. Je pre mňa dôležité, že správa varuje pred rizikom, že finančné prostriedky Európskej únie môžu – a občas aj majú tendenciu – nahrádzať vnútroštátne finančné prostriedky. Iniciatíva však má byť motorom reforiem. Nesmie nahrádzať vlastné politiky a nápady členských štátov. Preto som veľmi opatrná pri súhlase s budúcim záväzkom v podobe návrhu iniciatívy ako dlhodobého nástroja Európskej únie pred tým, než jasne vyvrátime všetky nedostatky fungovania, na ktoré poukázal napríklad aj Dvor audítorov.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, za skupinu ALDE. – Děkuji především paní zpravodajce Tomcové za úsilí a čas, který této zprávě věnovala. Velmi si její snahy vážím. Můžeme o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých mluvit mnoha krásnými slovy a argumentovat čísly a statistikami. Pro mne je ale hlavní cíl zcela jednoduchý, musíme naučit mladé lidi pracovat. Pracovat je normální. To je můj vzkaz absolventům škol, kterým je iniciativa určena. I když programy financované z této iniciativy nenahrazují pracovní úvazky, mají velký smysl. Vítám snahy o přeměnu iniciativy na trvalejší finanční nástroj k řešení nezaměstnanosti v období po roce 2020. Projednávání v rámci víceletého finančního rámce zajistí programu potřebnou kontinuitu.

Členské státy by měly naplno využít nejen možností iniciativy, ale také samy investovat do podpory pracovní mobility, jejíž potenciál zůstává stále nevyužit. Pracovní sílu EU tvoří asi 243 milionů osob, ale jen 8,5 milionu z nich pracuje v rámci Evropy v zahraničí. Přitom mladí lidé jsou ti, kteří mají největší ochotu se za prací stěhovat. Podporujme je! Vždyť už z pohádek dobře víme, že úspěch a štěstí čekalo jen na toho Honzu, který se vydal do světa na zkušenou. Problém vidím také v tom, že se naše firmy nemohou opřít o fungující systém vzdělávání, který by vybavil mladé absolventy dovednostmi odpovídajícími potřebám trhu práce. Propojujme tedy úspěšné firmy a vzdělávací instituce s mladými lidmi, kteří se aktivně starají o svoji budoucnost. Jedině tak můžeme napomoci k řešení mezery dovedností, která je jednou z hlavních příčin vysokých čísel nezaměstnanosti mladých.

Spojme své síly ve vlastních zemích, komunikujme s národními orgány, které mohou pro lepší využívání iniciativy udělat nejvíce. Podanou ruku bychom neměli ignorovat, ale pevně stisknout. Naučme tedy mladé lidi, že chodit do práce, sbírat zkušenosti a učit se nové věci je skvělé. Odměnou nám možná nebude princezna a půl království, ale fungující ekonomika také není k zahození.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, las cifras que este informe revela sobre la implementación de la Iniciativa de Empleo Juvenil suponen un tirón de orejas para la Comisión Europea, porque lo que en un principio parecía una buena idea para combatir el desempleo juvenil, ha terminado poniendo de relieve graves problemas en su diseño, en su financiación y en su implementación.

Como los problemas a la hora de movilizar los fondos, porque no llegaban a los países precisamente que más los necesitaban, los problemas en los diseños de los propios programas y, como colofón, el hecho de que los pocos datos que tenemos nos dicen que esta política no está siendo efectiva. Y hay que decir que es una vergüenza que España, habiendo recibido 1 000 millones de euros, no aporte apenas datos de dónde ha aplicado los fondos.

La Iniciativa de Empleo Juvenil debería servir para que los jóvenes pudieran hacer una correcta transición al mercado de trabajo y, sin embargo, hemos visto cómo bajo esta Iniciativa proliferan casos de explotación, reemplazo de trabajadores fijos, eventualidad y precariedad. Señorías, el problema de los jóvenes no es la falta de empleabilidad, y quienes hablan de ninis hoy en esta Cámara creo que no han entendido esto y que, de hecho, no entienden cuáles son las soluciones para el futuro de nuestra sociedad.

Creemos que si este informe se aprueba obligará a la Comisión y a los Estados miembros a reaccionar para cumplir los objetivos sociales para 2020, porque, de momento, la Garantía Juvenil en países como el mío tiene un rotundo suspenso.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, young people in Europe count on us, and it is true what some of the colleagues have mentioned: that the numbers have slightly decreased. But we cannot deny that youth unemployment is still a massive problem within the European Union, and we cannot let one more day pass in which we do not put all our efforts into fighting against this, because it is one of the crucial questions about whether we have a future in a united Europe or not.

Yes, the Youth Employment Initiative has been presented as the answer, or at least partly the solution to this big problem of youth unemployment, and young people all over Europe have put their hopes into this initiative. It is true that some of them have been satisfied; their expectations have been met. But we must also say that many young people have been disappointed, and that there is a big gap in implementation and the success of implementation in different Member States.

We have Member States where the numbers have gone down and we have Member States where the numbers have not gone down, and where I believe the wrong proposals have been made in order to fight against youth unemployment.

One of the crucial questions is whether Member States have actually provided high-quality sustainable offers to young people, because the Youth Employment Initiative is not about giving something to do to young people who don’t know what to do with their time. It is about giving perspectives to young people; quality and sustainable offers so that they can enter the labour market.

I believe that if we want these quality offers to be meaningful, they should, for example, also be remunerated. That is why it is important for the report to very clearly state that we need quality offers and why we should have a definition at European level as to what these quality offers mean.

Lastly, I think as the European Parliament we can take a very concrete measure in order to show how sincere and how clear we are in our demands to fight youth unemployment, and that is to finally implement fair internships and to treat the interns here in this House fairly and to remunerate the internships that are being done in this House.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, decidere cosa fare dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile significa scegliere se essere un paese all'altezza dei problemi che ha o continuare a vivere in balia di una politica nazionale e locale vittima di se stessa, vittima di una malagestione imprigionata da logiche clientelari, piccoli interessi da difendere e nutrire come si può.

Garanzia giovani non è la soluzione alla disoccupazione giovanile, non è la panacea per arginare la fuga dei cervelli dal nostro paese verso luoghi che ne riconoscono e apprezzano il potenziale, ma può essere un supporto a una nuova politica di valorizzazione delle nostre ricchezze, perché i giovani sono la ricchezza del nostro paese.

Il nostro lavoro su questo documento è stato propositivo, perché serve un monitoraggio assiduo e costante sull'utilizzo delle risorse, serve un lavoro capillare nei territori per comprendere le necessità del tessuto produttivo, diventando capaci di dare soluzioni concrete ed efficaci. La formazione deve essere specifica per le figure professionali, non può venire a mancare il rispetto delle condizioni di lavoro e deve essere contrastato con ogni mezzo l'abuso di questo strumento a vantaggio dell'occupazione sommersa.

Servono visione, trasparenza e coerenza, serve strategia e serve essere all'altezza dei bisogni dei cittadini per utilizzare al meglio ogni minima risorsa. Ogni singolo euro sprecato correndo dietro a logiche clientelari dimostrerà che non si è all'altezza del ruolo che, come colegislatori, abbiamo.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, tout dispositif destiné à venir au secours de l’emploi, sauf dans des cas très particuliers, est la preuve d’un échec des politiques nationales et, en l’occurrence, européennes en la matière. Cela est d’autant plus vrai que la dernière crise économique a eu lieu il y a maintenant plus de dix ans.

Il s’agit donc d’un assistanat sur des fonds publics destiné aussi à pallier les difficultés des entrepreneurs privés dans leur recherche de collaborateurs qualifiés.

Dans ce cas précis, le dispositif de l’initiative pour l’emploi des jeunes mérite pourtant d’être examiné de plus près. En effet, si sur le plan financier et budgétaire, il faut être très circonspect, comme le recommande le rapport de la Cour des comptes, et si son abord sous des angles doctrinaux de type égalité hommes-femmes peut sembler excessif, sa mise en application nous permet de conclure à la nécessité de poursuivre plus avant.

Notre groupe et moi-même avons pu le vérifier sur le terrain, aussi bien en France qu’à l’étranger, grâce à la rapporteure Mme Tomc. Les conditions nécessaires à sa mise en application sont des financements mieux contrôlés et mieux gérés qui ne se substituent pas aux fonds nationaux et qui bénéficient d’une évaluation régulière de qualité. Ce dispositif ne doit surtout pas devenir définitif. Pour l’aspect positif, il doit utiliser utilement les fonds européens de soutien à nos jeunes les plus précaires dans leur apprentissage et dans l’emploi, et il peut éviter la fuite de talents de leur pays.

Très attentifs et positivement critiques, nous soutiendrons ce rapport de mise en application.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Πόσες φορές ακόμη θα πρέπει να συζητήσουμε σ αυτήν εδώ την αίθουσα για την ανεργία των νέων χωρίς να έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την κατάσταση έστω και κατ’ ελάχιστο; Η ίδια η έκθεση παραδέχεται πως τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα κράτη μέλη είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση ανεργίας των νέων. Αυτό που δεν παραδέχεται η έκθεση είναι πως η δράση που ανέλαβε η Ένωση με σκοπό τη μείωση της ανεργίας είχαν μηδενικό αποτέλεσμα. Η σχετική μείωση της ανεργίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η εκ περιτροπής εργασία, που έχουν γίνει κανόνας στα περισσότερα κράτη μέλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή προσωρινές θέσεις εργασίας αμειβόμενες με μισθούς πείνας και ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Ας μην ξεχνάμε πως η Επιτροπή, μέσω της τρόικα, επέβαλε στην Ελλάδα να θεσπίσει, ως δημοσιονομική μεταρρύθμιση, ξεχωριστό χαμηλότερο βασικό μισθό για τους νέους εργαζόμενους. Και μετά μιλάμε για προστασία των νέων, ενώ οι περισσότεροι εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό. Απαίτησή μας: σταθερές θέσεις απασχόλησης αξιοπρεπώς αμειβόμενες, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, commissaris, collega's, we weten het allemaal. Het is de jeugd, mijn generatie, die de hoogste prijs betaald heeft voor de crisis. Zij was en is terecht een topprioriteit van deze legislatuur. Europa heeft echt geprobeerd om van de jeugdgarantie en het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief een succes te maken en dat leverde resultaat op. Ook in mijn land. Zo daalde de jeugdwerkloosheid in Brussel voor de 55e keer op rij. Maar toch blijft de jeugdwerkloosheid met 24 % veel te hoog. Hoe komt dat?

De economie gaat richting kruissnelheid. Werkgevers zijn op zoek naar de gepaste talenten en ook mijn overheid goochelt met cijfers over de geweldige jobcreatie. Het probleem ligt hem echter bij de mismatch. Hoe goed onze bedoelingen ook zijn, de echte doelgroep – de werkloze jongeren die geen opleiding volgen – wordt nog te weinig bereikt. Daarom steun ik de oproep aan de lidstaten voor meer gegevens en meer resultaatgericht werk. Toon ons waar het geld naartoe gaat en lever ook kwaliteit. Elke -24-jarige verdient de kans op een echte, fatsoenlijke baan en ik ben blij dat de Commissie daar straks ook op wil gaan toezien.

Collega's, het debat over de meerjarenbegroting voor de periode na 2020 gaat nu al over besparingen. Wel ik zeg u duidelijk: laat jongeren geen besparingspost zijn. Integendeel, meer middelen zullen nodig zijn, bijvoorbeeld voor jeugdwerkgelegenheid, Erasmus+ en andere programma's. Met de Europese sociale pijler hebben we een kompas in handen. Laten we dat kompas goed gebruiken richting de toekomst, richting de jeugd. Dank u.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Madam President, some years ago a number of adults – or should I say people pretending to be adults – created a global financial crisis because of their greed and immaturity. The crisis turned into an economic crisis which affected millions of young people. They had no part in causing it, yet the effects will affect their lives profoundly. This is why I think it is no more than normal that the EU Member States have together committed themselves to protecting young people through the Youth Guarantee. It is not an issue of charity, but one of decency.

Luckily unemployment is decreasing now – and I am very glad that it is – but youth unemployment in Member States, such as Greece, Spain and Italy, which have already been mentioned by the Commissioner, are still shocking, so we are not there yet. We owe it to young people to keep assisting them. Firstly, we have to insist that jobs and traineeships made possible throughout our initiative hit the spot. This initiative should not only guarantee the development of skills among young people and ensure their integration on the labour market, because it is not only for jobs – the initiative is for life. I want to remind Member States that it is not about lip service, but the future of their young people.

Secondly, I think the Youth Employment Initiative needs to be transformed from an anti—crisis instrument into a more stable financing instrument for tackling youth unemployment. We need not only to maintain the initiative after 2020, but we need to increase the funding. May I remind you that the ILO fund, which guarantees young people a job or training, costs EUR 45 million, whereas the current initiative has only EUR 9 million to spend.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Natürlich ist es wichtig, insbesondere junge Menschen in Arbeit zu bringen. Aber ist die Beschäftigungsinitiative der richtige Weg? Ich fürchte: nein. Das Programm hat nicht für eine Trendwende insbesondere in Südeuropa gesorgt.

Zum Beispiel Spanien: Hier wurde das meiste Geld, nämlich 943 Millionen, für diese Initiative bereitgestellt. Spanien hat nach wie vor eine Jugendarbeitslosigkeit von 40 %. Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in Spanien aber eher ein positives Beispiel. Spaniens gesamte Arbeitslosigkeit hat nämlich deutlich abgenommen. Zusammengefasst: Obwohl Spanien insgesamt sehr erfolgreich ist und das meiste Geld für die Jugendinitiative bekommt, ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen besonders niedrig. Dieses sehr schlechte Ergebnis für Spanien wird auch durch die Analyse der Kommission selbst bestätigt.

Fazit: Das Programm funktioniert nicht. Auch der Europäische Rechnungshof bestätigt, dass die Effizienz der eingesetzten Mittel höchst fraglich ist. Deshalb sollte hier nicht weiter erhöht werden.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, le chômage des jeunes en Europe est un scandale et c’est pour tenter de répondre à ce mal, à ce fléau, que nos chefs d’État ou de gouvernement en 2013 ont imaginé le programme Youth Employment Initiative, laissant aux États membres le soin de mettre en œuvre les dispositions appropriées.

Si de réels progrès ont pu être constatés, convenons que l’évaluation s’avère délicate. Dans de nombreux cas, il s’agit de parer au plus pressé, selon l’urgence des situations locales.

Madame la Commissaire, nous avons besoin de mesures structurelles et je me permets d’insister sur la formation professionnelle, qui est un vrai investissement d’avenir.

Prenons l’exemple de pays qui ont une tradition d’apprentissage: l’Allemagne, les Pays—Bas, l’Autriche, ou encore le Danemark. Ces pays n’ont pratiquement pas de chômage des jeunes, et donc je souhaite que l’on puisse, s’inspirant de ces bonnes pratiques, développer, Madame la Commissaire, un programme spécifique pour la formation professionnelle et l’apprentissage.

Je rends hommage à votre initiative, puisqu’au début du mois d’octobre, vous avez mis sur la table, à l’attention des gouvernements et du Conseil, un cadre unique de ce qui pourrait être, en Europe, un apprentissage efficace et de qualité.

Je souhaite donc qu’il y ait un programme de formation professionnelle et d’apprentissage et ce, dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel.

J’aspire aussi à ce que, pour plus d’efficacité, il y ait une véritable mission de formation professionnelle et d’apprentissage au sein des services de la Commission de sorte à mieux coordonner les interventions de votre direction générale, mais également de la direction culture et éducation, pour les bourses Erasmus, et aussi de la direction générale REGIO, puisqu’il s’agit de mobiliser des Fonds de développement régional et le Fonds social européen.

Je pense que, s’engageant dans cette voie, l’Union européenne parlera aux Européens; c’est évidemment une voie d’avenir.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL). – Επιτρέψτε μου κατ’ αρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο που επιτέλεσαν σε αυτή την έκθεση. Περιέχει, κατά την άποψή μας, θετικά στοιχεία όπως, κατ’ αρχάς, την παραδοχή πως τα μέτρα λιτότητας που προωθούνται από τις πολιτικές της Ένωσης αυξάνουν κατακόρυφα τη νεανική ανεργία, την κριτική που ασκείται στα κράτη μέλη τα οποία δεν προώθησαν την απασχόληση των νέων και, βεβαίως, είναι σημαντικό, την εισαγωγή του ορισμού της αξιοπρεπούς απασχόλησης της ΔΟΕ. Ως ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων, αφού απουσιάζουν συγκεκριμένα βήματα για την επίλυση των δομικών προβλημάτων της ανεργίας. Χρειάζεται να σταματήσει άμεσα η προώθηση της μετανάστευσης των νέων, καθώς και οι πρακτικές ασκήσεις ως μέσον εισδοχής των νέων στην εργασία. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται η Ένωση είναι δημόσιες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με διασφαλισμένα όλα τα εργασιακά δικαιώματα για τους νέους κι όσους μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Χρειάζονται ακριβώς δημόσιες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, señora comisaria, la Iniciativa de Empleo Juvenil europea es un instrumento muy importante, pero tenemos un problema de aplicación en muchos Estados miembros. Particularmente sangrante, por ejemplo, es el caso español, siendo como es España en este momento el segundo país con más paro juvenil de la Unión Europea, un 37 %, que es más del doble del paro juvenil de la media de la Unión.

En este caso, por ejemplo, no es aceptable que se destine la mayoría de los recursos de la garantía juvenil a un sistema de bonificaciones que solo supone aligerar las cuotas de la seguridad social para los empresarios. No hay programas ni para crear empleo ni para reducir la precariedad en el mercado de trabajo, las necesidades más importantes que tienen las personas jóvenes cuando quieren trabajar. Los resultados están funcionando peor que en el resto de la Unión Europea, ya que la tasa de empleo juvenil crece mucho menos en España.

En la práctica, la Garantía Juvenil se está utilizando, en este caso, para programas que pagan menos salarios o no reconocen la relación laboral como tal. Únicamente el 30 % de las ofertas del programa son de empleo, frente al 70 % en la UE-28, por lo que, lejos de ser un programa que ayude a tener trabajo de calidad, en este caso se convierte en una mera subvención a los empresarios, que encima precarizan.

Por eso, también pedimos que el resto de la Cámara apoye la enmienda presentada por nuestro grupo y el S&D, que pide mejorar la definición de lo que es oferta de calidad, para que responda a las necesidades de las personas jóvenes que estén en este programa.

Por lo tanto, señora comisaria, es muy importante seguir adelante con el programa, pero, sobre todo, es muy importante que ustedes vigilen que su aplicación se haga de forma correcta.

 
  
MPphoto
 

  Nathan Gill (EFDD). – Madam President, we have heard in this debate that youth unemployment in the EU ranges from 5% in the north to almost 40% in Greece. I also heard claims that this initiative has been – and I am going to quote – ‘hugely successful’.

If using billions of taxpayers’ euros to train youth was hugely successful, why do we still see youth unemployment rates of 40% in Greece? If this scheme is so great, use it to eradicate unemployment in southern Europe.

Funding training is admirable, but it does not help skilled youth find worthy employment when there are no jobs. High taxation, red tape and restrictive employment laws are a barrier to small and medium—sized businesses taking on more staff. If you want to help our youth, promote freedom for our SMEs to run their businesses the way that they see fit with access to funds for investment and growth. Surely the goal must be job creation.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ENF). – Madame la Présidente, les faits sont connus: le taux de chômage est élevé dans beaucoup de pays d’Europe et les jeunes sont considérablement touchés. Les causes aussi sont connues: la crise de 2008, à laquelle s’ajoutent les politiques d’austérité et la raréfaction des emplois nécessitant peu de qualifications, qui rendent le phénomène durable.

En 2013, l’Union européenne a finalement pris conscience de la nécessité d’agir. L’initiative pour l’emploi des jeunes ayant été peu efficace jusqu’à présent, il s’avère donc nécessaire de la prolonger jusqu’en 2020, ainsi que de l’élargir aux 25-30 ans puisque ceux qui sont entrés sur le marché du travail sans trouver d’emploi pérenne en 2008 sont désormais dans cette tranche d’âge.

À raison, le rapport se préoccupe particulièrement des jeunes qui ne sont ni en activité, ni en parcours d’études. Il est nécessaire de favoriser leur insertion par l’apprentissage, l’alternance ou la formation. Il y a désormais urgence, puisque nous risquons d’hypothéquer l’avenir de ceux que les sociologues appellent déjà «des générations sacrifiées».

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Η εκτόξευση της ανεργίας των νέων, παροξυσμός της γενικής αύξησής της, σας ανησυχεί. Όχι για να λύσετε το πρόβλημα: ούτε θέλετε, ούτε μπορείτε, αλλά για να κάμψετε την αγανάκτηση εκατομμυρίων νέων, την απόρριψή τους στο σύστημά σας, αλλά και εκβιασμένους από την ανεργία να τους παραδώσετε δούλους στο κεφάλαιο, σε όποια δουλειά, κλάδο, ή χώρα τους χρειάζεται. Το λέτε εργασιακή κινητικότητα, ενώ είναι μετανάστευση και ξεριζωμός που τρώει και την Ελλάδα. Η τζάμπα επιδοτούμενη από ευρωπαϊκά προγράμματα προσωρινή, ευέλικτη, κακοπληρωμένη απασχόληση ωφελεί μόνο τις επιχειρήσεις. Μετατρέπει τους νέους σε δια βίου καταρτιζόμενους, μαθητευόμενους κακοπληρωμένους κάτω από τον βασικό μισθό, λίγο ή περισσότερο άνεργους. Ακόμα και την εκπαίδευση στρατεύετε σε αυτό. Οι επενδύσεις που επικαλείστε σαν λύση αυτό απαιτούν. Πάμφθηνο προσωπικό, εκβιασμένο από ανεργία και ανασφάλεια. Αυτό είναι το όραμά σας για το μέλλον της εργασίας, ο ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας! Είναι εφιάλτης και βαρβαρότητα. Ο καπιταλισμός μόνο αυτό έχει να προσφέρει. Οι νέοι πρέπει να παλέψουν για την ανατροπή του, για προοπτική και μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). – Señora presidenta, señora comisaria, primero querría recordar que la Iniciativa de Empleo Juvenil nació como un instrumento de emergencia ante una situación crítica que afectaba a millones de jóvenes en toda la Unión Europea y gracias al cual se han beneficiado 1,6 millones de las regiones más afectadas. Concretamente en mi país, en España, ha bajado el paro juvenil en más del 20 % en los últimos cuatro años. La tasa de empleabilidad —también en mi país— de los jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil es del 41 %.

Creo que esos datos son positivos y estamos avanzando en la buena dirección. Indudablemente, queda un largo camino por recorrer y, sobre todo, para incorporar a los jóvenes con más dificultades en el mercado laboral, como son los ninis, los jóvenes desempleados de larga duración, los jóvenes con discapacidad y los pertenecientes a minorías étnicas. Por eso, y para apoyar el empleo juvenil de forma decidida, tenemos que convertir esta Iniciativa en un instrumento de carácter estable.

Y con respecto a su aplicación y para valorar su efectividad, tenemos que tener en cuenta varios temas. Primero, que los ninis son un grupo muy diverso, con distintas necesidades y niveles de formación y que necesitan un enfoque personalizado, y luego, también, que la Garantía Juvenil ha servido para abordar profundas reformas estructurales en los Estados miembros, reformas realizadas en un contexto económico adverso, especialmente en los países beneficiarios, ya que partían de un desempleo juvenil más elevado.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). – Fru talman, fru kommissionär! Syftet med detta initiativ är att nå de ungdomar som står allra längst från arbetsmarknaden: unga som varken har jobb eller utbildning. Vi börjar nu se att detta initiativ har fått positiva resultat. Det är också anledningen till att det under förra året fick en budgetökning. Men den ökningen gäller ju bara fram till 2020, och det är också anledningen till att vi för den här debatten i dag. Vi måste alltså fatta beslut om vägval.

Min bestämda uppfattning är att vi i första hand måste se till att medlemsländerna satsar mer än de gör i dag på att få unga i arbete. De måste göra prioriteringarna. Enligt både ILO och Eurofound så krävs det mellan 45 miljarder och 50 miljarder euro per år för att nå målet med programmet. Det kan jämföras med att det i EU-budgeten finns bara 8,8 miljarder, om jag minns rätt, för programmet mellan 2014 och 2020. Medlemsländerna måste alltså också upp med pengarna på bordet.

Det finns stora skillnader mellan medlemsländerna, det vet vi mycket väl. Vi vet att stödet från sysselsättningsinitiativet har varit helt nödvändigt för att de ska kunna utveckla egna ungdomsgarantier. Vi ska naturligtvis fortsätta att finnas där, men det måste vara så att medlemsstaterna också gör de prioriteringar som är nödvändiga för att de ska ha kvar några unga i sina medlemsländer och för att de ska ha unga som klarar svåra uppgifter och som är beredda att ge sig in i det.

Den ekonomiska krisen har också inneburit en förlorad tid för många unga, så därför är det viktigt att ungdomsgarantierna är kvalitativa, att de inte innebär ännu en tidsförlust. För att nå detta måste de unga själva vara involverade i utformningen och utvärderingen av ungdomsgarantin.

Det går inte längre att smita undan, för det är faktiskt vad vissa medlemsländer gör, så alle man ombord! Det är vad som krävs.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). – Pani Przewodnicząca! Bezrobocie ludzi młodych to bardzo poważny, wielowymiarowy problem. Z jednej strony – zagrożenie izolacją, alienacją społeczną, a nawet patologizacją tej młodzieży, z drugiej zaś strony – niewykorzystany potencjał młodego kapitału ludzkiego. I co ważne: aktualne pokolenie musi sobie zdawać sprawę, że dzisiejsi potencjalni młodzi pracownicy staną w obliczu podwójnego obciążenia, wynikającego ze zmian demograficznych oraz konieczności zapewnienia stabilności systemów emerytalnych. Zatem praca dla ludzi młodych to warunek pokoleniowej lepszej przyszłości.

Do sprawozdania jednak mamy wiele uwag. Po pierwsze, potrzeba pozostawienia większej elastyczności dla państw członkowskich w zarządzaniu alokacją. Należy uprościć i zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i ujednolicić zasady monitorowania, wprowadzić obowiązek raportowania rzeczywistych wskaźników efektów – jak podjęcie pracy, nauki lub uzyskanie kwalifikacji, a nie jedynie otrzymanie oferty pracy czy szkolenia – prowadzić autentyczne wsparcie dla młodzieży NEET, koniecznie premiować udział osób młodych z niepełnosprawnościami i przeciwdziałać ich dyskryminacji, prowadzić konkretną współpracę z organizacjami młodzieżowymi.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora presidenta, según el Eurobarómetro, la mitad de los jóvenes europeos se sienten excluidos y marginados de toda participación significativa en la vida social y económica. Y esto no se corrige solo con aportaciones económicas de la Unión Europea a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil o la Garantía Juvenil, y más cuando los Estados miembros han malutilizado estos fondos, como ha denunciado el propio Tribunal de Cuentas. Pagar las cotizaciones sociales de las empresas, como en España, solo ha servido para aumentar la precariedad en el escaso empleo generado.

O aprovechamos estos recursos económicos para hacer cambios estructurales que generen de verdad empleos de calidad, que apuesten por otro modelo productivo, que garanticen políticas activas de empleo con itinerarios formativos; o terminamos de una vez por todas con esas becas que solo sirven para generar mayor precariedad; o garantizamos, en resumen, ese empleo estable y servicios públicos de empleo o, si no, el próximo año estaremos aquí nuevamente con grandes cifras y titulares y con una mayor desafección de nuestros jóvenes.

 
  
MPphoto
 

  André Elissen (ENF). – Vandaag bespreken wij de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. De Europese Unie heeft de lidstaten de verplichting opgelegd om binnen een termijn van vier maanden een baan, voortgezette scholing, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aan te bieden. Een onrealistische ambitie, waarbij iedereen van tevoren al weet dat zoiets niet haalbaar is.

De bemoeizucht en geldverspilling vanuit de EU kent wederom geen grenzen. Opnieuw zijn de effecten van de miljardeninvesteringen niet te meten. De doelstellingen worden niet gehaald en men dekt zich op voorhand in. En wat is de oplossing van de wereldvreemde Europese elite? Nog meer geld erbij, natuurlijk. De belastingbetaler draait op voor deze absurde, niet uitvoerbare plannen. Het verslag komt niet verder dan het intrappen van open deuren en het opsommen van vage algemeenheden.

De enige manier om jeugdwerkloosheid echt aan te pakken is maatwerk op nationaal niveau. Kortom, soevereiniteit en macht terug naar de lidstaten.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhora Presidente, a Iniciativa para o Emprego dos Jovens assenta num tripé constituído pela oferta de emprego, pela formação e pelos estágios. E na minha região, assim como em muitos Estados-Membros, este tripé está desequilibrado, porque nós estamos a investir muito mais na formação e nos estágios do que estamos a investir na oferta de emprego. E, portanto, não estamos a contribuir para o combate à precariedade.

Temos um segundo problema com um dos pés do tripé, que é precisamente o da formação. Os nossos jovens estão a ser atirados para ciclos de formação contínuos, de formação completamente desadequada, de formação que é completamente inconsequente, quando nós temos que garantir o contrário. Nós temos que garantir que os nossos jovens têm um apoio individualizado, em equipas multidisciplinares, constituídas por técnicos, por psicólogos, por sociólogos especializados, para garantirem que a oferta de formação é adequada quer às características do estagiário, quer às necessidades das empresas.

Por último, os estágios não podem mascarar contratos de trabalho nem podem substituir contratos de trabalho. E, portanto, é preciso garantir uma definição adequada do conteúdo funcional e da responsabilidade do estagiário que deve ser acompanhado por um monitor que o apoie e que lhe dê formação. É preciso mais fiscalização, com meios de inspeção adequados. É preciso mais transparência e uma avaliação qualitativa do programa quanto aos resultados.

Para terminar, a Iniciativa para o Emprego dos Jovens tem que ser consequente. Isso implica uma maior mobilidade social e que reduzamos as desigualdades sociais na União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). – Señora presidenta, la crisis acabó por robar expectativas y esperanzas de toda una generación en Europa y acabó por romper también uno de esos pactos invisibles sobre los que se sustenta y vertebra nuestra sociedad: el pacto entre generaciones. Por todo ello, hace ya cuatro años que iniciamos nuestro trabajo desde el ámbito europeo con la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Cuatro años que nos dan también para poder valorar y reivindicar lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Reivindicar que es necesario que la Unión Europea continúe trabajando, que haga de este programa un programa permanente, que miremos el horizonte de 2020 y nuestras perspectivas financieras con clara vocación de continuar trabajando en este sentido.

Pero a la vez con la voluntad de reformar, porque es necesario que este dinero vaya destinado a cambios estructurales en nuestras políticas activas de empleo, a programas integrales de integración laboral, con puestos de trabajo de calidad y formación de calidad, y que no escondamos nuestros problemas laborales bajo la alfombra de la precariedad o la temporalidad.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). – Ik wil de rapporteur danken voor dit evenwichtige verslag. Het is echter geen goed idee om van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief een permanent EU-financieringsinstrument te maken. De oorzaken voor jeugdwerkloosheid lopen immers sterk uiteen in de verschillende lidstaten. Een uniforme aanpak is dus onmogelijk.

Het is verstandiger om de lidstaten en de regio's te motiveren tot structureel beleid op maat van de eigen arbeidsmarkt. Maar dit initiatief bereikt net het tegenovergestelde. Het neemt voor de betrokken regio's de prikkels weg om het roer om te gooien. De grootschalige EU-financiering verbergt immers de structurele problemen die aan de jeugdwerkloosheid ten grondslag liggen. Ik zie hiervan trouwens een duidelijk voorbeeld in België. Wallonië en het Brussels Gewest ontvangen fondsen vanuit het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Vervolgens verdwijnen deze jongeren in opleidingstrajecten en uit de werkloosheidsstatistieken en kunnen deze regio's een goednieuwsshow brengen.

Ik betreur het dat deze regio's op die manier niet verplicht worden om de broodnodige structurele hervormingen door te voeren. Zo is het jongereninitiatief slechts een duur doekje voor het bloeden. Zonde van het geld!

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL). – Madam President, given the disproportionate impact of austerity and recession on youth, it is essential that this Youth Employment Initiative is properly implemented. I welcome that this report highlights both the positive and the negative aspects of the implementation of the scheme so far. While much is to be said for the positive impact of the initiative – helping to fight against social exclusion, poverty and emigration among the youngest sectors of society – there are significant concerns that the full potential of the scheme is not being realised.

Inappropriate usage of funds and Member States using it to replace funding from national governments has resulted in the waste of possibly life-changing funds for young men and women throughout the EU. Some Member States including my own, Ireland, excluded single parents and young people with disabilities from the initiative.

We must also ensure that there is proper engagement with trade unions to ensure that young people are not being exploited in the jobs and the training that they are being offered and that those internships are not just displacing real jobs.

 
  
MPphoto
 

  Laurenţiu Rebega (ENF). – Doamnă președintă, lumea a trecut de la epoca industrială la epoca post-industrială. Din ce în ce mai mult, oferta locurilor de muncă se dezvoltă în sfera serviciilor, în timp ce, în sferele clasice ale industriei sau ale agriculturii, oferta de locuri de muncă scade dramatic.

Apreciez acest raport care discută inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în Uniunea Europeană. Avem nevoie de un segment puternic și dinamic care înseamnă, de fapt, viitorul nostru, viitorul Uniunii Europene. Cred cu tărie că Uniunea în ansamblu nu va putea concura cu Statele Unite sau cu China dacă nu va putea oferi tinerilor condițiile în care să își poată împlini energia și creativitatea. Tineretul Europei este înconjurat de elemente ale unei culturi multimilenare. Aceste elemente sunt un fundal cultural, dar și un îndemn la dezvoltarea unor patternuri specifice. Mi-aș dori, în acest context, ca inițiativele privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să fie cât mai mult legate de elementele culturii și tradiției. Acest lucru este posibil cu atât mai mult cu cât intrăm într-o epocă a industriilor creative. Europa este unitate, dar este și diversitate. Această idee trebuie dusă mai departe de tinerii noștri.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). – Frau Präsidentin! Vor fünf Jahren einigte sich der Rat – maßgeblich beeinflusst von Angela Merkel – auf die Jugendbeschäftigungsinitiative. Wir haben uns im Europäischen Parlament stark gemacht für die ausreichende Finanzierung der Jugendgarantie, für Arbeitsstellen, Weiterbildung, Ausbildung und Praktika. Das Programm funktioniert! Die Jugendarbeitslosigkeit ist in der EU-28 auf durchschnittlich 16,2 % statt 24 % stark gesunken – Marianne Thyssen hat darauf hingewiesen. Endlich geht sie sogar in Griechenland, Spanien und Italien zurück – wenn auch noch zu gering, das wissen wir alle. Wir haben die Mittel um 2,4 Milliarden Euro auf 8,8 Milliarden Euro bis 2020 erhöht – konkrete Worte, ja, aber vor allem konkrete Taten.

Dennoch gibt es Bedenken in einigen Teilen des Berichts. Die Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, hochwertige Praktika anzubieten. Ich bin für Aufforderung aber nicht für Zwang, das ist kein Instrument der sozialen Marktwirtschaft. Oder runde Tische mit sämtlichen Akteuren, um die Umsetzung der Strategien vor Ort zu beurteilen – das ist doch schwer zu realisieren. Eine Hotline für die Verletzung von Rechten Jugendlicher ist sehr populistisch, da müssen wir nochmal nachlegen. Ich setze auf die Wirksamkeit von Maßnahmen und habe meiner EVP-Fraktion empfohlen, dem insgesamt sehr guten Bericht von Romana Tomc zuzustimmen. Wir müssen alles dafür tun, dass Jugendliche, die guten Willens sind, auch bei der Beschäftigung nicht alleingelassen werden.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). – Madam President, paragraphs 34 and 43 of this report rightly treat the need to support apprenticeships in tackling youth unemployment. Yet this week in the UK we see 1 400 apprentices thrown into absolute turmoil by the collapse under the Tory government of the Carillion construction firm. Nobody is telling them anything or giving them any support whatsoever about whether they will have apprenticeships next week or the week after or will be joining the back of the queue, despite their best efforts to get on.

One bricklaying apprentice in Birmingham said: ‘yesterday we saw people leaving, the man in charge of stock just left, he was the first to go. Then, we saw people high up in the office with their bags packed leaving. I saw another man going, and more people just with their bags packed going’.

That is not support for apprenticeships, that is a disgrace and this Tory government needs to look to itself and start looking after people.

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Vážená pani predsedajúca, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých opäť raz potvrdzuje, že nič nie je trvácnejšie ako dočasné vládne opatrenie. Presne ako dočasný euroval či dočasný výkup dlhopisov, aj táto iniciatíva mala byť len dočasná. No ako vidieť, je úplná ilúzia si myslieť, že európski byrokrati sa vzdajú prerozdeľovania peňazí. Nezamestnanosť mladých je bezpochyby vo viacerých členských krajinách veľký problém, avšak tento problém si musia riešiť členské krajiny. Je to klasická agenda spadajúca do ich kompetencií. Tu nepotrebujeme európsku koordináciu, práve naopak. Potrebujeme súťaž najlepších konceptov. Navyše problém nezamestnanosti mladých nevyriešime dotáciami. Skutočné a poctivé riešenie je odstraňovanie bariér v podnikaní, zníženie zaťaženia práce a menej byrokracie. Ďalšími miliardovými dotáciami len znižujeme tlak na členské krajiny, aby sa pustili do odvážnych reforiem, a existujúci stav v konečnom dôsledku konzervujeme.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim gratuluję Romanie Tomc tego bardzo dobrego, ważnego sprawozdania. Mówimy w nim o Inicjatywie dla Młodych, unijnym instrumencie finansowym skierowanym do tych państw i regionów, w których bezrobocie młodych przekracza 25%. W szczególności rozmawiamy o kierowaniu działań do młodzieży NEET: młodych ludzi, który nie pracują, nie uczą się, nie szkolą, nie uczestniczą w żadnych praktykach. Mamy ich w Europie 7,5 mln. Część z nich ma status bezrobotnych (poszukują pracy), ale ok. 40% jest ekonomicznie nieaktywna. Nie podejmują żadnej aktywności w celu zmiany swojego statusu, a więc możemy się spodziewać, że jutro, pojutrze czy za rok ich sytuacja będzie podobna. Jak bardzo destrukcyjne jest takie doświadczenie dla indywidualnego człowieka i dla całego społeczeństwa, nie trzeba w tej Izbie tłumaczyć. Dlatego powinniśmy skupić się na rozwiązaniach i zauważyć fakt, że większość NEET stanowią kobiety. Ryzyko, że kobiety trafią do grupy NEET, rośnie z wiekiem. Największa przewaga kobiet jest w grupie wiekowej 30-34 lata, a więc wtedy, gdy unijne programy skierowane do młodzieży już nie mogą im pomóc.

Pani Komisarz! Należy lepiej zaadresować unijne programy w związku z przewagą kobiet wśród najbardziej zagrożonej młodzieży. Należy programować i oceniać konkretne projekty realizowane w państwach członkowskich z uwzględnieniem płci. Wymaga to nie tylko gromadzenia i analizowania statystyk z rozbiciem na płeć, ale wyraźnej zmiany w celach i treściach programów finansowanych przez Inicjatywę dla Młodzieży.

 
  
MPphoto
 

  Emilian Pavel (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisar, lucrez în domeniul politicilor de tineret de când mă știu și, de aceea, sunt un mare susținător al Garanției pentru tineret și al Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În urma unei misiuni în Slovenia și Croația, dar și din alte numeroase exemple de bună practică din Uniunea Europeană, aș dori să încurajez toate statele membre, Comisia Europeană, dar și colegii din Parlament să se lupte pentru următoarele lucruri:

În primul rând, definirea clară a ceea ce înseamnă o ofertă de calitate pentru acești tineri, care să includă: programe customizate de învățare, condiții de muncă, protecție socială și remunerație de calitate.

În al doilea rând, inițiativa este menită să completeze alte măsuri luate la nivelul statelor membre, așadar, încurajez statele membre să își ia un angajament mai ambițios, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al dezvoltării de programe de calitate și, mai ales, sustenabile.

Sper, de asemenea, ca această inițiativă să beneficieze de o finanțare pe măsură în cadrul financiar multianual post-2020. Europa nu își poate permite să piardă această generație tânără și cu atât de mult potențial.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, après trois années d’activité, il est temps d’offrir à l’initiative pour l’emploi des jeunes un bilan de santé. Force est de constater que ce fonds se porte bien et a fait du chemin depuis le coup de boost que lui a offert notre assemblée en débloquant un milliard d’euros supplémentaires pour aider les jeunes des régions les plus défavorisées.

Des fonds européens, il est aujourd’hui le meilleur élève. Pour autant, l’heure n’est pas à la béatitude. Oui, le taux de chômage des jeunes a diminué, mais il est encore trop important et un certain nombre d’États sont à la traîne dans l’utilisation des fonds.

L’heure étant aux bonnes résolutions de la nouvelle année, j’aimerais ici en formuler trois. Elles sont indispensables pour décupler la force de frappe de l’initiative pour l’emploi des jeunes.

Cette aide doit d’abord aller à ceux qui en ont le plus besoin, à ces jeunes isolés parce qu’ils ne sont pas inscrits auprès des services pour l’emploi, parce qu’ils sont peu ou pas qualifiés ou parce qu’ils sont éloignés des grands centres urbains.

Cette aide doit ensuite drainer des offres de qualité. Elles doivent être une plus-value sur un CV et un passeport pour décrocher un emploi dans la foulée. En ce sens, il faut mettre davantage l’accent sur les expériences d’apprentissage qui forment directement à un métier et sur les expériences à l’étranger.

Enfin, cette aide européenne, il faut la sanctuariser; elle doit à tout prix faire partie des priorités de la prochaine programmation budgétaire.

 
  
MPphoto
 

  Michael Detjen (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Europa kann und muss sich mehr aktive Arbeitsmarktpolitik leisten. Die Beschäftigungsinitiative war ein guter Anfang, die Jugendgarantie muss weiter ausgebaut werden. Die Arbeitsmarktzahlen zeigen in die richtige Richtung: Die Arbeitslosigkeit sinkt. Doch die Zahlen sagen nicht die ganze Wahrheit. Es verbergen sich Kernprobleme, die nicht gelöst sind: die weiterhin schlechte Lohnentwicklung und eine nahezu explodierende Beschäftigung im atypischen Bereich. Darum ist es wichtig, dass die Jugendgarantie den Schwerpunkt auf qualitative, hochwertige Ausbildung und Arbeit legt. Das wollen wir in drei Schritten erreichen. Erstens: Von der EU geförderte Programme wie die Jugendgarantie müssen Qualitätsstandards erfüllen – dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, soziale Absicherung und angemessene Entlohnung. Diese Punkte müssen noch klarer definiert werden. Wir sehen, dass dort, wo Sozialpartner eingebunden sind, die Qualität auch meistens stimmt.

Wir fordern zweitens eine stärkere Einbindung der Sozialpartner in die regionalen Projekte. Junge Menschen werden zu oft als billige Hilfskräfte ausgenutzt und missbraucht. Wir brauchen drittens ein europaweites Verbot der unbezahlten Praktika. Wir wollen, dass junge Menschen, wenn sie an ihren Berufsstart denken, Europa in guter Erinnerung haben.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Het eerste debat dat ik als lid van het Parlement in juli 2014 mocht voeren, ging over ditzelfde onderwerp. We hebben toen aan het begin van deze zittingsperiode opgeroepen om van de jeugdwerkloosheid een absolute prioriteit te maken. Terugkijkend op de afgelopen drieënhalf jaar, denk ik dat we daar ook in geslaagd zijn, met name dankzij de sterke samenwerking tussen het Parlement en commissaris Thyssen.

In de lidstaten zijn 132 maatregelen goedgekeurd, 1,6 miljoen jongeren hebben er gebruik van gemaakt en de jeugdwerkloosheid in de EU is sterk gedaald. En toch heb ik er een beetje een tweeslachtig gevoel bij. Want het is fijn dat we zoveel jonge mensen hebben kunnen helpen. Maar tegelijk blijft het triest dat dit nodig was en nog steeds is. Want we zien nog steeds in veel Europese landen een schrikbarend hoge jeugdwerkloosheid.

Er moet dus méér gebeuren, in de eerste plaats in de lidstaten zélf. Structurele hervormingen, betere besteding van beschikbare fondsen en een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn absoluut noodzakelijk en kunnen ook vanuit Europa aangemoedigd worden. Veel zaken daarbij zijn al benoemd, maar laat me nog één specifiek thema vermelden: als we de jeugd een toekomst willen geven in Europa, moeten we niet alleen over grenzen willen, maar ook kunnen kijken.

Ik denk dat één van de belangrijke zaken daarbij is: aandacht voor buurtaalonderwijs. Lidstaten moeten er vanaf een hele jonge leeftijd op aandringen dat scholieren de taal van hun buurlanden leren. Wij gaan daar morgen in de resolutie aandacht aan besteden en ik vraag de Commissie om dat ook te volgen.

In een mooie grensprovincie als mijn eigen Limburg, ingesloten tussen Duitsland en België, is dat absoluut cruciaal.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria, la Garantía Juvenil ha ofrecido una oportunidad de integración a miles de jóvenes en toda Europa a los que la crisis económica expulsó o excluyó del mercado laboral. Y, en este sentido, tenemos que insistir en que tenemos que continuar decididamente con este programa y, sobre todo, proporcionarle mayores recursos presupuestarios para poder atender a todos los jóvenes. Pero no podemos caer en la autocomplacencia y, desde luego, mi país no tiene motivos para ello. Y tenemos que intentar mejorar el programa.

En este informe señalamos muchos problemas de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y me gustaría destacar fundamentalmente dos. Primero, necesitamos que llegue a más jóvenes, sobre todo de edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, porque son los que tienen mayor urgencia de emancipación y, por lo tanto, los que más urgente necesitan un trabajo con condiciones dignas y salarios suficientes. Y también necesitamos que esas ofertas de trabajo y formación que están financiadas con esta Garantía Juvenil sean útiles y de calidad. Porque es precisamente este el punto más débil, y por eso hemos presentado una enmienda.

Seamos claros. Ofrecer a los jóvenes una formación no adecuada y de baja calidad solo provoca que el joven pierda su tiempo y que nosotros malgastemos el dinero público. Ofrecerles un trabajo de poca o muy poca cualificación para el que muchas veces están sobrecualificados les aleja aún más de una posibilidad cierta de conseguir un trabajo decente. Así que sigamos trabajando por mejorar este programa y ofrecer un futuro a nuestra juventud.

 
  
MPphoto
 

  Marek Plura (PPE). – Pani Komisarz! Serdecznie gratuluję Romanie Tomc wnikliwego sprawozdania i przemyślanych zaleceń. Uważam, że konieczne jest zniesienie barier w dostępie młodych niepełnosprawnych do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz Gwarancji dla młodzieży. Chodzi zarówno o zapewnienie dostępności szkoleń i staży przez racjonalne dostosowanie miejsc pracy, nauki, materiałów dydaktycznych itp. do rodzaju niepełnosprawności, jak i o upowszechnianie informacji o tych inicjatywach w formatach dostępnych np. dla osób niewidomych czy niesłyszących.

Ponadto państwa członkowskie powinny zrewidować systemy orzecznictwa i świadczeń. Warto ograniczyć orzekanie o niezdolności do pracy w systemie, który uniemożliwia jednocześnie rejestrację w urzędach pracy, a tym samym uniemożliwia uczestnictwo w Inicjatywie na rzecz zatrudnienia młodzieży. Ograniczmy także sytuacje, w których podjęcie stażu czy rozpoczęcie pracy wiąże się z ryzykiem natychmiastowej utraty świadczeń.

Podjęcie pracy ma kolosalne znaczenie dla każdego młodego człowieka. Dla osoby niepełnosprawnej zatrudnienie jest dodatkowo przepustką do normalności. Europa potrzebuje swojej młodzieży, jej zaangażowania i talentów, potrzebuje także talentów i zaangażowania młodych niepełnosprawnych.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, emme turhaan nostaneet Euroopan agendalle nuorisotyöttömyyttä. Toivotaan että pahin on ohi. Viidessä vuodessa nuorisotyöttömyys on pudonnut 24 prosentista 16 prosenttiin. EU:n työkaluista nuorisotakuu, nuorisotyöllisyysaloite sekä Euroopan sosiaalirahasto ovat yhdessä olleet auttamassa nuorisotyöttömyyden kitkemisessä.

Omassa maassani Suomessakin sosiaalirahasto on ollut rahoittamassa nuorille kohdistettua yhden luukun palvelua, Ohjaamo-toimintaa. Tulevalle ohjelmakaudelle tarvitsemme edelleen toimia nuorten työttömyyden kitkemiseksi. Erityisesti toimia tarvitsevat vammaiset, koulupudokkaat, maahanmuuttajat tai muuten haavoittuvammassa asemassa olevat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Haluaisin jättää kolme terveistä, kun menemme kehittämään tulevaa. Varojen käytön on oltava tehokasta, harjoittelun, työn tai koulutuksen on oltava laadukasta ja työstä on saatava palkka. Se laadukkuus tarkoittaa sitä, että nämä toimet johtavat jatko-opintoihin tai pysyvään työpaikkaan. Lisäksi kolmanneksi informaation ja ohjauksen saaminen on erittäin tärkeässä osassa. Nuoria itseään kannattaa kuunnella jo suunnitteluvaiheessa.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Již tady bylo zmíněno, že statistiky dnes ukazují pokles nezaměstnanosti, a to včetně mladých. Já jsem přesvědčena o tom, že Youth guarantee mladým lidem v kritických situacích v určitých oblastech skutečně pomohla. Byly to ty roky 2013, 2014, 2015. To, že v některých zemích nepomohly dostatečně, tyto evropské peníze, to je hodně věc těch národních států, které možná nebyly dostatečně aktivní a nevytvořily potřebné podmínky. Proto je potřeba vidět kriticky to, jak je program implementován. My potřebujeme nutně data, abychom uměli dobře vyhodnotit, kde jsou silné a slabé stránky. Tady nám také musí pomoci členské státy. Shromažďování dat ale není jediná věc, kde je určitá slabina. My potřebujeme zlepšit systém registrace, zlepšit také informovanost mladých lidí, aby tento program šel skutečně tam, do těch regionů, mezi ty mladé lidi, kteří jej nejvíce potřebují.

Souhlasím s návrhem, aby se více přizpůsobil tento program pro zdravotně postižené a také mladé rodiče. To je myslím výborný a důležitý návrh. Naopak nesouhlasím se zvýšenou byrokracií, kterou by např. představovala nabídka, resp. definice kvalitní nabídky. Totiž jednotné provádění ještě nemusí vůbec znamenat efektivnější provádění. Rozhodující je přece individuální přístup úřadu k potřebným mladým lidem, zohlednění národních a regionálních specifik. Čili tento program potřebuje zásadní reformu.

 
  
MPphoto
 

  Εύα Καϊλή (S&D). – Το “Youth employment Initiative”, αυτή η πρωτοβουλία μαθητείας και δημιουργίας απασχόλησης, αποτελεί εξαιρετική προσπάθεια και ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα. Είναι μάλιστα μια απόδειξη για το πού κοιτάζει Ευρώπη. Υπήρξε όμως και μια δυσάρεστη έκπληξη, που διαπιστώσαμε ειδικά στην Ελλάδα, πως αντί για αξιοποίησή του σε άνοιγμα ευκαιριών με προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης στη συνέχεια, το πρόγραμμα φάνηκε ότι εφαρμόζεται κυρίως στον δημόσιο τομέα, δηλαδή σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν ελπίδα ή προοπτική συνέχισης της απασχόλησης.

Σε απάντηση της Επιτροπής, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για το πού μαθητεύουν οι νέοι μας, άρα δεν υπάρχει ενημέρωση για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, ούτε λοιπόν και για τον αριθμό των συμμετεχόντων στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Ευελπιστούμε ότι το ποσό που παρέχεται, ειδικά σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και κυρίως στους νέους, θα αυξηθεί, αλλά είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί και να καταστεί πιο φιλόδοξο και στοχευμένο, με καλύτερη δηλαδή αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς, ζήτησης και δεξιοτήτων ώστε να αισθανθούν οι νέοι μας ότι μένοντας στην Ευρώπη το μέλλον τους είναι σε καλά χέρια.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Uważam, że zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży powinno nadal stanowić jeden z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej i państw członkowskich, dlatego też od początku popierałem Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako nowy instrument dedykowany temu – niestety wciąż utrzymującemu się – problemowi. Cieszę się, że Komisja zdecydowała się zwiększyć budżet Inicjatywy, i mam nadzieję, że środki na ten cel będą dostępne – jeśli tylko będzie taka potrzeba – także w przyszłej perspektywie finansowej.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że aby instrument zwiększył swoją efektywność, należy większą wagę przykładać do dopasowania oferty do kwalifikacji bezrobotnej młodzieży w taki sposób, aby wziąć także pod uwagę potrzeby pracodawców i wypełnić nieobsadzone wakaty. Już ponad jedna trzecia pracodawców sygnalizuje brak rąk do pracy. To właśnie nierównowaga między popytem i podażą umiejętności w większym stopniu niż konsekwencje kryzysu finansowego coraz częściej odpowiada za utrzymujące się bezrobocie wśród młodzieży. Oferta odpowiednich kursów doszkalających i staży zawodowych między innymi może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Ponadto większy nacisk powinien być położony na monitorowanie i komunikowanie efektów, aby państwa członkowskie mogły wzajemnie korzystać z wymiany dobrych praktyk i systematycznie ulepszać swoją ofertę.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Madam President, as stated in the report, although we came a long way from the alarming height of 24% youth unemployment in 2013, at present only a handful of Member States have this rate at less than 11 %. Youth unemployment ‒ with its lasting effects both on economic productivity and growth as well as on individuals ‒ remains a strong concern and needs particular attention.

 

With support provided to more than 1.6 million young people and operations amounting to more than EUR 4 billion, the Youth Employment Initiative has had a considerable impact on employment in recent years; although its success depended to a large extent on national factors such as implementation capacity.

 

However, the report rightly points out that the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative are no substitutes for macroeconomic and other national policies to promote employment in general and youth employment in particular. There are Member States which have not yet implemented much needed educational, economic and social structural reforms to address the challenges they are faced with.

 

Seeing several positive results achieved until now, I hope that an updated Youth Employment Initiative can be a better driver for policy reform in the fields of education, public employment services and improved synergies with employers in order to provide a better future for our youth.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, a juventude tem de ser a prioridade da União Europeia. Isso tem consequências, desde logo, orçamentais, e, desde logo também nos orçamentos nacionais, já que a competência na área do emprego é uma competência nacional.

A União Europeia tem feito a sua parte. Os Estados-Membros devem utilizar os vários fundos que têm para a promoção do emprego. Só na política de coesão são 350 mil milhões de euros. O Fundo Social Europeu, o elemento mais importante para a formação adequada, para o emprego, para a educação, tem cerca de oitenta mil milhões de euros, e os Estados-Membros devem utilizá-lo para este objetivo.

A União Europeia tem feito a sua parte e reforçou, por exemplo, na conciliação para o orçamento deste ano a Iniciativa Emprego Jovem em 116 milhões de euros. A Iniciativa Emprego Jovem é um instrumento que demonstra a solidariedade da União Europeia. Ajuda os Estados-Membros e as regiões mais pobres, aquelas que têm mais desemprego jovem para melhorarem a sua inclusão. Reforça, desta forma, a coesão social e a coesão territorial.

Temos de reforçar, de melhorar a Iniciativa Emprego Jovem. Temos de continuar com esta iniciativa. A União Europeia precisa de inclusão, precisa de coesão territorial e, volto da forma que comecei: a juventude tem de ser a prioridade da União Europeia e os jovens têm de ser envolvidos na execução dos programas, na construção das políticas que lhes dizem respeito.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Jeszcze 5 lat temu w części państw członkowskich bezrobocie wśród osób młodych wynosiło ponad 40 %. Dzisiaj sytuacja znacznie się poprawiła, choć są kraje, gdzie nadal jest wiele do zrobienia. Nierównomierne wdrażanie Inicjatywy w państwach członkowskich powoduje, że proces jej monitorowania i oceny stanowi poważne wyzwanie. Brakuje przejrzystości w sprawdzaniu osiągniętych efektów, nie ma też jednolitego rozumienia kluczowego pojęcia „dobrej jakości staży” czy „dobrej jakości miejsca pracy”.

Państwa członkowskie mają także trudności przy określaniu populacji docelowej. Trybunał Obrachunkowy zauważył, że państwa członkowskie stosują zbyt ogólne i powierzchowne kryteria. Skutkiem tego jest m.in. problem z identyfikacją populacji młodzieży NEET, tzw. biernej młodzieży. Żadne państwo członkowskie nie potrafiło na przykład wypracować metod dotarcia do tej grupy. Tym samym osoby najbardziej potrzebujące wsparcia otrzymują je w najmniejszym stopniu. Istotne jest, aby państwa członkowskie włożyły więcej wysiłku w znalezienie sposobów identyfikowania biernej i wykluczonej młodzieży NEET oraz ustanowienie odpowiednich dla nich strategii.

Głównym założeniem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest uzupełnienie finansowania krajowego, nie zaś jego zastępowanie. Niestety dostępne dane pokazują, że w części państw członkowskich finansowanie ze środków Inicjatywy zastąpiło finansowanie krajowe. Tym samym program nie wnosi aż tak istotnej wartości dodanej, jaką planowano w momencie jego ustanowienia, a koszty ponoszą ludzie młodzi.

Podsumowując, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zaczyna generować wiele pozytywnych efektów w obszarze walki z bezrobociem wśród młodzieży, niemniej jednak zdefiniowane mankamenty należy usunąć, wprowadzić elementy, o których mówił m.in. Marek Plura, by z programu korzystali faktycznie potrzebujący.

Chciałabym także podziękować Romanie Tomc za bardzo dobre, rzetelne sprawozdanie.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Najprej iskrene čestitke kolegici Romani Tomc za odlično poročilo, čestitke in zahvala tudi vam, spoštovana komisarka Thyssenova, za vaše delo, ki ga opravljate pri odpravljanju brezposelnosti med mladimi, ki vemo, da so bili največje žrtve gospodarske krize.

Poročilo je spodbudno, hkrati pa je pri vašem delu ugotovljeno, da je velika povezava med šolskimi sistemi v državah na eni strani in na drugi strani brezposelnostjo.

Države, ki imajo vajeništvo, ki imajo pripravništvo, kjer se povezujeta gospodarstvo in šolstvo, so države z najnižjimi stopnjami brezposelnosti in mislim, da to mora biti tudi na nek način nauk za tiste države, ki so zdaj deležne tega jamstva za mlade, in da tudi poskušamo reformirati šolske sisteme.

Pozorni moramo biti pa tudi na to, da se nam dogaja to, da je danes problem v Evropi, da se množično mladi selijo iz manj razvitih držav v bolj razvite države, iz manj razvitih regij v bolj razvite države. Zato je potrebno biti pri tej pobudi pozoren tudi na ta problem, ki bo problem prihodnjih let.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la disoccupazione giovanile resta la grande sfida nell'Unione europea, in particolare in alcuni paesi tra cui sicuramente la Spagna, la Grecia e l'Italia.

Vanno attivati meccanismi in grado di assicurare una maggiore trasparenza su come sono spesi i fondi per i giovani disoccupati e gli Stati membri vanno obbligati a fornire i dati di monitoraggio in loro possesso. Troppo poco sappiamo dei risultati e degli effetti conseguiti con l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e quel poco che sappiamo non è rassicurante.

Dai dati disponibili emergono risultati non entusiasmanti circa la qualità dell'offerta di lavoro. L'Iniziativa andrebbe maggiormente focalizzata sulla disoccupazione giovanile a lungo termine, aiutando concretamente a individuare i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, i cosiddetti "NEET", e quindi a predisporre strategie mirate ed adeguate per risolvere questo vero e proprio dramma sociale.

La questione giovanile va affrontata in modo olistico, integrando gli strumenti locali, regionali e nazionali, per fare una cosa semplice ma fondamentale: formare i giovani e insegnare loro a lavorare bene. Non servono palliativi.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι είναι μια σημαντική ενέργεια. Όμως, όπως έχω πει επανειλημμένα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, υπάρχουν περιορισμένοι πόροι και επομένως το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η αύξηση των πόρων. Το δεύτερο είναι να εξηγήσουμε τα στοιχεία διότι εμφανίζεται μία μείωση στην ανεργία των νέων. Αυτή όμως οφείλεται κυρίως στο ότι υπάρχουν ευέλικτες μορφές απασχόλησης, υπάρχει η μερική απασχόληση υπάρχει το «part time».

Το επόμενο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Στην Ελλάδα, 500.000 νέοι έχουν φύγει και έχουν πάει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι νέοι απασχολούνται παίρνουν μισθούς πείνας, μέχρι 450 ευρώ. Πολλοί από αυτούς μένουν απλήρωτοι. Επίσης, δεν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς προχώρησε αυτή η πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Τέλος, η χρηματοδότηση από πλευράς κρατών μελών περιορίζεται διότι, σε διαφορετική περίπτωση, αυξάνεται το έλλειμμα.

 
  
MPphoto
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE). – Madam President, I also wish to congratulate the rapporteur for all the work she has done on this file. Youth employment training and empowerment have always been among ALDE’s priorities, and I am pleased that the Youth Employment Initiative has so far helped 1.4 million young people who were not in employment, education or training to get a job placement, an apprenticeship or a traineeship.

While acknowledging this achievement, I also need to underline that there is much more to be done in order to enhance and improve the implementation of the programme and ensure that it successfully complements the national youth employment initiatives, in particular by reaching out to those at risk of exclusion. The assessment clearly shows that the pace of implementation of the Youth Employment Initiative does not correspond to the one initially foreseen, taking into account the various options for implementation. On the basis of results obtained, specific measures should be undertaken in order to better respond to the specific needs and issues in each Member State.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, os elevados níveis de desemprego, que permanecem sistemicamente na União Europeia, não estão desligados das suas políticas neoliberais e de promoção do emprego precário e de baixos salários. Tais políticas têm particular impacto nos jovens, razão pela qual, em países como Portugal, se verifica um nível de desemprego jovem que atinge os 25%. A IEJ é um paliativo, que a prática demonstra não dar resposta aos objetivos a que se propõe. O próprio relatório reconhece que seriam necessários cerca de 45 mil milhões de euros para que o programa tivesse o impacto visível. Ora, no período 2014-2020 os senhores orçamentaram apenas 6,4 mil milhões, muito abaixo do necessário.

De boas intenções está o Inferno cheio. Coerentes, temos, sistematicamente, proposto o aumento substantivo das dotações do IEJ, defendendo a criação de postos de trabalho com direitos e contratos permanentes, propostas que a maioria de direita e da social—democracia no Parlamento Europeu têm rejeitado.

Este relatório é, além do mais, omisso em muitas questões, nomeadamente na resposta aos problemas estruturais que estão na origem do desemprego jovem.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Torej, ta politika spodbujanja zaposlovanja mladih in ta shema je izjemno pomembna in pomagali smo mnogim mladim v Evropski uniji, je pa res, da je seveda odgovornost za reševanje tega problema ponavadi potem na državah članicah, kako učinkovito tudi črpa ta sredstva.

Je pa res potrebno spomniti tudi na to, da je na področju trga dela, zlasti pri mladih, vedno več tako imenovanega prekarnega dela, ki postaja pri mladih prevladujoča oblika razmerja. Pojavljajo se seveda tudi tako imenovane digitalne platforme, ki trg dela bistveno spreminjajo in iz delovnega razmerja selijo trg dela na trg storitev.

In to so stvari, na katere moramo biti zelo pozorni, ker lahko dobimo tudi drugačno statistično sliko. In strinjam se s kolegi, ki pravijo, ta denar mora biti namenjen za kvalitetna delovna mesta, ki morajo izpolnjevati določene standarde kakovosti, od socialnih, plačnih, in pomenijo tudi mogoče dobro orodje za stimulativno davčno politiko, odvisno od države, koliko sposobna je.

 
  
MPphoto
 

  Ivica Tolić (PPE). – Gospođo predsjednice, prvo želim pohvaliti kolegicu Tomc i čestitati joj na izvrsnom izvješću i prijedlozima. Zaista je pohvalno lansiranje Inicijative za zapošljavanje mladih, kao i povećanje financijskih sredstava za tu svrhu. Proces bi međutim trebao biti osmišljen i implementiran do kraja, od lansiranja ideje, pa do korištenja sredstava namijenjenih mladima iz skupine NEET kao krajnjim korisnicima.

Moramo osigurati kvalitetne baze podataka da bi se znalo koliko je mladih u toj kategoriji, moralo bi se znati transparentno koliko sredstava i kome treba dodijeliti, morali bi imati povratnu informaciju kako su dodijeljena sredstva utrošena i imati mjerljive rezultate ove Inicijative. Odgovornost za svaku pojedinu stavku procesa mora biti vrlo jasno određena i u svakom se trenutku mora znati u kojoj fazi je proces provedbe Inicijative.

Nezaposlenost mladih uistinu je jedan od ključnih izazova Europske unije i zato ova Inicijativa nikako ne smije ostati samo na tome da su izdvojena određena sredstva, nego je potrebno inzistirati na provedbi konkretnih strategija usklađenih sa sustavima izobrazbe i tržišta rada u regijama i zemljama članicama. Tu usklađenost smatram ključnom.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisar, vreau și eu să vă mulțumesc pentru raport și pentru această temă extrem de importantă. Dacă nu vom rezolva problema scăderii șomajului în rândul tinerilor, vedem cum tinerii pleacă nu dintr-o țară în alta în Europa, ci chiar pe alte continente și alimentăm din bugetele naționale și europene forță de muncă calificată pentru Statele Unite, pentru China, pentru India.

Cred că trebuie să găsim și măsuri complementare. Sigur că susțin această inițiativă, dar, spunea un coleg și spunea bine, trebuie să vedem cum reformăm și educația. Am exemplu concret în țara mea: școlarizăm persoane pentru locuri de muncă care nu se regăsesc în economie și cred că trebuie să existe această legătură între ceea ce școlarizăm, ce locuri de muncă oferă economia și unde investim în pregătire profesională. Trebuie o educație a adulților, pentru că părinții nu mai vor să își dea copiii la școlile de meserii – desființarea școlilor de meserii a adus asemenea efecte. Și eu cred într-un program complet, cu măsuri complementare acestei inițiative, dar trebuie continuat, evident, și cu inițiativa legată de Garanția pentru tineret și Inițiativa pentru tineri.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, nakon osnivanja Garancije za mlade, države članice Unije posvetile su se zajedničkom cilju, osiguravanju toga da mladi ljudi dobiju dobru i kvalitetnu ponudu za posao, kontinuiranu edukaciju ili priliku za stažiranje unutar perioda od četiri mjeseca nakon što završe na zavodu za zapošljavanje ili nakon što im prestane formalno obrazovanje.

Pohvaljujem Izvješće i kvalitetne preporuke koje je izvjestiteljica ponudila u ovome Izvješću, posebice one o prilagodbi mjera lokalnim potrebama te o poboljšanju komunikacije o postojećim programima potpore mladima.

Osim mjera navedenih u Izvješću, držim da je krucijalno mladima kontinuirano naglašavati važnost jačanja poduzetničkih vještina koje se ne mogu razvijati bez pozitivne poslovne klime, što nas ponovno vodi zaključku da su upravo strukturne reforme najbrži put ka kvalitetnom zapošljavanju mladih.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, secondo le più recenti rilevazioni i dati sull'occupazione giovanile sono in lento miglioramento, ma proprio per questo si deve confermare il sostegno agli Stati membri attraverso programmi per l'occupazione giovanile necessari per dare maggiore speranza ai tanti giovani ancora in cerca di lavoro.

A questo scopo, come sottolineato dalla relatrice, è necessario misurare concretamente e con precisione i risultati fin qui ottenuti, cosa non semplice. Quindi è vero, occorre migliorare i sistemi di monitoraggio per ottenere dati più precisi soprattutto riguardo alla fascia dei cosiddetti "NEET".

Ciò che tuttavia è ancor più necessario è intraprendere un ulteriore passo avanti per sviluppare azioni più forti sulle politiche attive di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, piuttosto che continuare a privilegiare strumenti anticrisi o occupazionali temporanei. E occorre uno stanziamento economico adeguato nei programmi post 2020 per far sì che ai giovani siano riconosciute condizioni di lavoro stabili, corrispondenti alle loro qualifiche, alle loro competenze e alle loro capacità professionali.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospođo predsjednice, pozdravljam povjerenicu i posebno čestitam izvjestiteljici, kolegici Romani Tomc, na ovom izvrsnom Izvješću. Ona je zapravo i obilazila države članice, kako bi se uvjerila u kvalitetu provedbe i probleme s kojima se države članice susreću i zato imamo ovako kvalitetno i dobro Izvješće, hvala na tome.

Inicijativa za zapošljavanje mladih daje i jednu važnu poruku mladima, a to je da ih stavljamo na prvo mjesto i da nam je jako važno njihovo zapošljavanje i stjecanje novih znanja i vještina, kako bi se što lakše, bolje i brže mogli zaposliti. Ono što ovo Izvješće jasno pokazuje jest da nedostaju konkretnije mjere i aktivnosti koje se rade u suradnji s mladima i koje bi što bolje i kvalitetnije odgovorile na njihovu potrebu.

Tako smo, recimo, u Republici Hrvatskoj čuli od mladih da bi htjeli više mjera poput inkubatora na fakultetima, koji će ih potaknuti na realizaciju ideja i samozapošljavanje ili, recimo, stručno usavršavanje, ali tijekom studiranja i školovanja, kako bi bili spremni za rad po završetku školovanja, a ne tek tada počeli učiti raditi.

 
  
MPphoto
 

  Wajid Khan (S&D). – Madam President, in the years after the financial crisis almost one in five young people in the UK were not in education, employment or training, ‘NEET’, which is often a phrase I do not like.

My constituency was badly affected, in fact Merseyside was one of the five UK areas granted Youth Employment Initiative funding. What this report touches on reflects my concern. Are our efforts working? In the UK, the number of inactive NEETs has stayed almost static since 2002. Young women remain more likely to struggle than young men. Disabled young people remain far more likely to be locked out of employment or education. Young people in the UK are still three times more likely to be unemployed than the general population.

The longer a young person spends ‘NEET’, the greater the impact is on their employment prospects and even on their longer-term physical and mental health. So our efforts must be targeted better. Those hardest-to-reach groups must be identified more effectively, otherwise for all out efforts we will still be left with a lost generation.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Asszony! Ezt a mai vitát végighallgatva teljesen meg voltam döbbenve, amikor néhányan azt mondták, hogy ezt az ifjúsági kezdeményezést abba kéne hagyni és az idetartozó ügyeket tagországi kezelésbe kéne vonni. Én próbáltam megkérdezni ezeket az embereket, hogy tulajdonképpen mi a csuda akadályozta volna meg a tagországokat, hogy bármit is tegyenek a saját fiataljaik munkanélküliségének az oldása vagy feloldása, enyhítése érdekében? Ezzel együtt én a mai vitából azért azt is leszűrtem, hogy igazából csak a globál számokra próbálunk összpontosítani. Hány százalékos az ifjúsági munkanélküliség? De azt nem vettük tekintetbe, hogy ez még egyes országokon belül földrajzilag is különbözik. Ez az ifjúsági munkanélküliség elsősorban vidéken, a falvakban sújtja az embereket. Úgy gondolom, hogy ezt a kezdeményezést az „okosfalu” mintájára ki kéne terjeszteni kistelepülésekre, a kisfalvakra, ahol a fiataloknak lényegében nulla esélyük van bármire is.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the rapporteur and the honourable Members for their support and for the interesting remarks and comments.

Your report is very timely as we are now in the process of elaborating our proposals for the future funding of youth employment under the next Multiannual Financial Framework. Fighting youth unemployment will continue to be a high priority at European and national levels as long as the rates of young unemployed and of those not in employment, education or training (NEETs) remain excessively high.

The targeted funding and the focus on results which characterise the Youth Employment Initiative should be maintained. We will also address the challenge of simplifying implementation rules and reducing the burden on both managing authorities and beneficiaries.

Many of you stressed the importance of macro-economic policies, and I would like to mention the policy of this Commission to stimulate economic growth, investment and job creation. Let me also refer to our skills agenda, and to underline our attention to quality in terms of offer in the framework of the Youth Employment Initiative. This initiative is well targeted, as you know, targeted at specific regions and groups of young people, and we have specific results indicators that act as an additional driver of quality.

The Commission is also monitoring the quality of employment for all age groups under the European Semester, with particular attention being paid to issues related to labour-market segmentation. We provide guidance on the quality of traineeships and apprenticeships and we promote youth learning and vocational education and training (VET) mobility. We have enhanced the monitoring of the quality of Youth Guarantee offers in the Employment Committee (EMCO) multilateral surveillance process, and, as some of you might know, conclusions are expected soon – early this year.

For the future, the commitment to quality offers for young people has been reinforced in the Pillar of Social Rights. In principle 4b of the pillar we have included the Youth Guarantee.

Honourable Members, I look forward to working with you on the future Multiannual Financial Framework proposals, to securing a prominent place for investing in the future of our young generation. This investment in young people is not only, as some of you said, an expression of solidarity: it is also an essential condition for ensuring the future development of a highly competitive social market economy aiming at full employment and social progress. It is also about an inclusive society and a dynamic society. Thanks for your support. Let us work together in the interest of our younger generation.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc, Poročevalka. – Hvala lepa še enkrat za besedo in hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej zanimivi debati.

Ugotavljam, da imamo pravzaprav enake poglede na reševanje brezposelnosti mladih in da vsi skupaj prepoznavamo ta program YEI kot eno izmed temeljnih in zelo koristnih pobud za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Seveda imamo še veliko dela na tem področju in strinjam se, da moramo v nadaljevanju ta program narediti bolj učinkovit. Tudi Komisija mora dobiti večje pristojnosti, da lahko nadzira države članice, kako porabljajo ta denar.

Vendar, naj še sama za konec opozorim na tisto, kar ste mnogi pred mano že opozarjali. Evropska unija oziroma Komisija daje na voljo veliko denarja, države članice pa so tiste, ki so najbolj odgovorne za to, da ta denar, ki je namenjen mladim, resnično pride do njih.

Še eno pomembno opozorilo: ta program in ta denar ni ne edino ne najpomembnejše sredstvo, ki ga imajo države članice za reševanje svoje zaposlovalske politike. One same so tiste, ki morajo najprej narediti vse potrebne reforme in v tem se zelo razlikujemo, nekateri zelo zaostajajo. Potrebne so reforme na trgu dela, posebej pa reforme na trgu oziroma na področju izobraževanja, namreč ne moremo si privoščiti, da na trg dela prihajajo mladi, ki postanejo brezposelni, vendar imajo recimo visoko izobrazbo. Za to morajo poskrbeti izobraževalni sistemi.

Potrebovali bomo ta program, ne samo danes, jutri, ampak tudi po letu 2020. Ampak, če bomo želeli, da bo ta učinkovit, bomo morali upoštevati tudi razmere, ki bodo na trgu dela veljale čez nekaj let, to se pravi, novi in inovativni programi za mlade. Hvala lepa vsem za sodelovanje še enkrat.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 18.1.2018.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 162 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (S&D), písomne. – Je nepochybne správne, že Európska komisia prijala rôzne opatrenia a že európske inštitúcie sa snažia aktívne bojovať s príčinami vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v Európskej únii najmä v pokrízovom období. Pokrok je vidno. Pokračovanie v ďalšom znižovaní nezamestnanosti mladých však naďalej zostáva dôležitou výzvou. Nezamestnanosť ostáva jednou z hlavných priorít Európskej únie a ani pri mierne zlepšenej situácii netreba byť príliš optimistický a zabúdať na skutočné problémy, pred ktorými spoločne stojíme. Európske podporné schémy musia byť nastavené tak, aby pomáhali všetkým mladým nevynímajúc mladých hendikepovaných ľudí, ktorí si dlhodobo na trhu práce nevedia nájsť uplatnenie. Európske mechanizmy majú dopĺňať, no nemôžu nahrádzať vnútroštátne financovanie podpory mladých. Doposiaľ to, bohužiaľ, často fungovalo tak, že štáty využívali tieto zdroje na financovanie už existujúcich, a nie vytváranie nových opatrení. Európska únia sa musí snažiť o prijímanie politík a nástrojov, ktoré budú pre občanov prospešné aj v časoch, keď sa Európe ekonomicky nedarí a stagnuje.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – Os últimos dados do Eurostat confirmam uma situação de desemprego estrutural elevado na União Europeia e na Zona Euro. Um desemprego sistémico que coexiste com uma outra realidade que os dados estatísticos não iludem: um crescimento anormalmente baixo dos salários, uma compressão do preço da força de trabalho, que aproveita a pressão social exercida pelo exército de reserva de desempregados para aumentar a exploração dos que ainda vão encontrando trabalho. Duas realidades que afetam particularmente os mais jovens e que confirmam que a crise capitalista foi aproveitada para forçar a entrada num novo patamar de exploração. A União Europeia e as suas políticas são um agente ativo na promoção desta corrida ao fundo no plano dos direitos, dos salários, das condições de vida e de trabalho. Em Portugal, o desemprego jovem que atinge os 25%. A Iniciativa Emprego Jovem surge como um paliativo. Mas o que a prática demonstra é o seu impacto quase residual. Por diversas vezes propusemos um aumento dos recursos alocados a este programa e uma clarificação das suas regras, visando impedir a promoção de formas de trabalho precário. Significativamente, estas propostas foram chumbadas pela direita e pela social-democracia neste Parlamento. Que agora aqui vêm chorar lágrimas de crocodilo pelo desemprego jovem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – A 2008-2009-es pénzügyi-gazdasági válság Görögország mellett Magyarországot érintette a legmélyebben az EU-ban - ami többek közt - azzal is járt, hogy drámaian megnőtt a magyar fiatalok munkanélkülisége is. 2012-re a munkanélküli fiatalok aránya a 28%-ot is meghaladta, ami 5%-kal magasabb volt az EU átlagánál. 2017-re ezt számot sikerült 10,5%-ra csökkenteni Magyarországon a hatékony hazai programoknak és az ezekhez igazodó EU-s források hatékony felhasználásának köszönhetően. Eközben ugyanezen EU-s mutató csak 16,4%-ra csökkent 2017 végére, ami jóval kisebb dinamikát jelentett, mint a magyar csökkenés. Így már a jelentéstervezet szerint is egyértelművé vált az, hogy Magyarország azon kevés országok közé tartozik Ausztria, Csehország, Hollandia, Málta és Németország mellett, ahol 11% alatt van a fiatalok munkanélkülisége. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a 2013 és 2016 között a részt vevő fiatalok mindössze 4%-a fejezte be a programot, ami nagyon alacsony hatásfoknak tekinthető, különösen akkor, ha a tagállami programok elsősorban a magasan képzett fiatalokra összpontosítottak. Javasoltam a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban folyó munka kapcsán, hogy a hosszabban gyengén teljesítő tagállamokra fordított forrásokat vizsgálják felül, hiszen az elfogadhatatlan, hogy ha valaki - mint például hazánk - sokkal jobban és gyorsabban javít önnön helyzetén, akkor annak forrásvesztéssel kell számolnia, míg más tagállamok a gyengébb teljesítménnyel is folyamatosan kapnák a támogatásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – La mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) est une problématique épineuse car elle oppose d’une part la volonté tout à fait légitime d’aider, par un financement conséquent, les jeunes particulièrement désocialisés, ce que nous soutenons, et d’autre part, de développer un «système d’emplois aidés», fustigé par la Cour des comptes et contre lequel nous sommes extrêmement critiques. Néanmoins, une grande partie du financement vient du Fonds de Solidarité de l'Union Européenne (FSUE) et certaines de nos régions françaises en bénéficient, ce dont nous nous félicitons. L’argent du contribuable français «retourne», même si ce n’est qu’en partie, aux Français qui en ont le plus besoin. Nous appelons de nos vœux à une meilleure gestion et rappelons surtout que ce n’est pas une solution sur le long terme. Seule une relance économie encadrée par un patriotisme de même nature pourra endiguer le chômage des jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Visoka stopa zaposlenosti mladih jedna je od najbitnijih stavki svakog ,,zdravoga’’ gospodarstva. Financijska kriza 2008. godine značajno je promijenila situaciju na tržištu rada te utjecala na snažan porast stopa nezaposlenosti mladih. Inicijativa za zapošljavanja mladih kreirana je s ciljem brze mobilizacije financijskih sredstava u najpogođenijim zemljama koje se bore s visokim stupnjem nezaposlenosti i neaktivnosti mladih. Program se odnosi na mlade do 24 godine, no države članice imaju pravo povećati tu granicu na 29 godina.

Bitno je naglasiti da se mjerama želi isključivo nadopuniti nacionalne programe zapošljavanja mladih, koji su u nekim zemljama zakazali, a ne ih u potpunosti zamijeniti. Program je financiran 50 % iz Europskog socijalnog fonda te 50 % iz proračuna EU-a i radi se o trenutno najuspješnijem među svim europskim strukturnim i investicijskim fondovima u pogledu provedbe.

Prostora za napredak još ima, stoga treba raditi na boljoj razmjeni i kvaliteti podataka među državama. Isto tako, neke zemlje koriste novac EU-a umjesto državnog novca namijenjenog programima zapošljavanja mladih što treba promijeniti.

Smatram da je Inicijativa vrlo bitna u napretku EU-a, jer je nezaposlenost mladih postao zajednički problem svih država članica te se s njime moramo suočiti zajedno, na razini EU-a. Visokom stopom zaposlenosti mladih stvorit će se uvjeti za održiv i ujedinjen oporavak gospodarstva euro područja.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – O desemprego afeta particularmente os mais jovens. A União Europeia e as suas políticas são um agente ativo na promoção desta corrida ao fundo no plano dos direitos, dos salários, das condições de vida e de trabalho. Em Portugal, o desemprego jovem atinge os 25%. Assim é em muitos outros Estados—Membros.

A Iniciativa Emprego Jovem não resolve os problemas estruturais do desemprego. Pior, torna-se um fator de desvalorização do trabalho, seja no vínculo, na remuneração ou na sua flexibilização. Ou seja, os jovens, onde quer que encontrem trabalho, estágio ou formação, tornam-se pau para toda a colher. Mas ainda assim o seu impacto macroeconómico é quase residual como o demonstram as estatísticas.

Por diversas vezes propusemos um aumento dos recursos alocados a este programa e uma clarificação das suas regras, visando impedir a promoção de formas de trabalho precário. Significativamente, estas propostas foram chumbadas pela direita e pela social-democracia neste Parlamento, que agora aqui vêm chorar lágrimas de crocodilo pelo desemprego jovem.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristina Winberg (EFDD), skriftlig. – Ungdomsgarantin är ännu ett av många EU-program som detta parlament tycker att man ska utvidga trots dess misslyckanden. Dessutom, som fallet i princip alltid är i denna union, betalar Sverige in mer än vad vi får tillbaka. Arbetsmarknadspolitiska satsningar ska i den mån de behövs eller bedöms fungera beslutas om i nationella parlament i min mening.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – Sprawozdanie w sprawie wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyjmuję jedynie z umiarkowaną ulgą. Problem bezrobocia młodzieży na poziomie ogólnounijnym, którego stopa jest wedle doniesień około dwukrotnie wyższa niż średnia ogólna stopa bezrobocia, jest dla nas problemem pierwszorzędnym, a Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest jednym z kluczowych wdrażanych przez nas instrumentów nakierowanych na zwalczanie tego problemu. Zaznaczam jednak, że zarówno gwarancja dla młodzieży, jak i sama Inicjatywa mogą być jedynie pierwszym krokiem w kierunku zintegrowanego podejścia uwzględniającego potrzeby ludzi młodych w zakresie zatrudnienia. Inicjatywę uznaję zwłaszcza za adekwatny bodziec do przeprowadzania szeroko zakrojonych reform oraz stymulowania lepszej koordynacji w obszarze zatrudnienia i kształcenia.

W tym kontekście ze szczególną mocą pragnę podkreślić również potencjał sektora kultury i kreatywnego w zakresie zatrudnienia. Branże kulturalne i kreatywne w Europie zapewniają ponad 12 mln pełnoetatowych miejsc pracy, co stanowi 7,5 % czynnej zawodowo populacji UE. Co więcej, przyczyniają się one znacząco i bardziej niż jakikolwiek inny sektor właśnie do zatrudniania ludzi młodych. W końcu, w kontekście dyskutowanego przez nas dziś wdrażania Inicjatywy, silnie zaznaczam, że dla właściwej oceny implementacji narzędzia kluczowe pozostają dobrze funkcjonujące systemy monitorowania i sprawozdawczości.

 
Letzte Aktualisierung: 15. Mai 2019Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen