Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 17 януари 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Представяне на програмата на Българското председателство на Съвета (разискване)
 8.Разискване с министър-председателя на Ирландия Лио Варадкар относно бъдещето на Европа (разискване)
 9.Приветствие с добре дошли
 10.Време за гласуване
  10.1.Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (гласуване)
  10.2.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Ева Линдстрьом (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (гласуване)
  10.3.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Тони Джеймс Мърфи (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (гласуване)
  10.4.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (A8-0392/2017 - José Blanco López) (гласуване)
  10.5.Енергийна ефективност (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (гласуване)
  10.6.Управление на енергийния съюз (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Енергийна ефективност (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Управление на енергийния съюз (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Русия - влиянието на пропагандата върху държавите от ЕС (разискване по актуални въпроси)
 17.Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (разискване)
 18.Стратегия относно пластмасите (разискване)
 19.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (разискване)
 20.Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (разискване)
 21.Борба с трафика на жени и момичета с цел сексуална и трудова експлоатация в ЕС (разискване)
 22.2018 г. – Европейска година на културното наследство (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (996 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4684 kb)
Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност