Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 17. januar 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 7.Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 8.Drøftelse med Irlands premierminister, Leo Eric Varadkar, om Europas fremtid (forhandling)
 9.Velkomstord
 10.Afstemningstid
  10.1.Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (afstemning)
  10.2.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (afstemning)
  10.3.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (afstemning)
  10.4.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (A8-0392/2017 - José Blanco López) (afstemning)
  10.5.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (afstemning)
  10.6.Forvaltning af energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Forvaltning af energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 16.Rusland - indvirkningen af propaganda på EU-medlemsstaterne (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (forhandling)
 18.Afgørelse om plaststrategien (forhandling)
 19.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser (forhandling)
 20.Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (forhandling)
 21.Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft i EU (forhandling)
 22.Europæisk år for kulturarv 2018 (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (996 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4684 kb)
Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik