Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 17. jaanuar 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 7.Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria eesistumisaja prioriteetide tutvustus (arutelu)
 8.Arutelu Iirimaa peaministri Leo Varadkariga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 9.Tervitus
 10.Hääletused
  10.1.Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (hääletus)
  10.2.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (hääletus)
  10.3.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (hääletus)
  10.4.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (A8-0392/2017 - José Blanco López) (hääletus)
  10.5.Energiatõhusus (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (hääletus)
  10.6.Energialiidu juhtimine (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energiatõhusus (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Energialiidu juhtimine (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 16.Venemaa – propaganda mõju ELi riikidele (temaatiline arutelu)
 17.Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (arutelu)
 18.Otsus plastistrateegia kohta (arutelu)
 19.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid (arutelu)
 20.Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele (arutelu)
 21.Naiste ja tütarlaste seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil ELis toimuva kaubitsemise vastane võitlus (arutelu)
 22.Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (996 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4684 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika