Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 7.Bulgarian puheenjohtajakauden painopisteiden esittely (keskustelu)
 8.Keskustelu Irlannin pääministerin Leo Varadkarin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 9.Tervetulotoivotukset
 10.Äänestykset
  10.1.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskeva valvonta (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (äänestys)
  10.2.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (äänestys)
  10.3.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (äänestys)
  10.4.Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (A8-0392/2017 - José Blanco López) (äänestys)
  10.5.Energiatehokkuus (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (äänestys)
  10.6.Energiaunionin hallinto (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energiatehokkuus (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Energiaunionin hallinto (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 16.Venäjä – propagandan vaikutus EU-maihin (ajankohtainen keskustelu)
 17.Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa (keskustelu)
 18.Päätös muovistrategiasta (keskustelu)
 19.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus (keskustelu)
 20.Marrakeshin sopimus: julkaistujen teosten saatavuuden helpottaminen sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (keskustelu)
 21.Naisten ja tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä varten EU:ssa tapahtuvan ihmiskaupan torjunta (keskustelu)
 22.Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (996 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4684 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö