Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2018 m. sausio 17 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 7.Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)
 8.Diskusija su Airijos Ministru Pirmininku Leo Ericu Varadkaru Europos ateities tema (diskusijos)
 9.Oficialus pasveikinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (balsavimas)
  10.2.Audito Rūmų narės skyrimas: Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  10.3.Audito Rūmų nario skyrimas: Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  10.4.Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (A8-0392/2017 - José Blanco López) (balsavimas)
  10.5.Energijos vartojimo efektyvumas (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (balsavimas)
  10.6.Energetikos sąjungos valdymas (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energijos vartojimo efektyvumas (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Energetikos sąjungos valdymas (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 15.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas) (žr. protokola)
 16.Rusija – propagandos įtaka ES šalims (diskusija aktualia tema)
 17.Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (diskusijos)
 18.Sprendimas dėl strategijos dėl plastiko (diskusijos)
 19.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) (diskusijos)
 20.Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos vardu (diskusijos)
 21.Kova su prekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais (diskusijos)
 22.2018 m. – Europos kultūros paveldo metai (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 24.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (996 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4684 kb)
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika