Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 17. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 7.Iepazīstināšana ar Padomes Bulgārijas prezidentūras pasākumu programmu (debates)
 8.Debates ar Īrijas premjerministru (Taoiseach) Leo Varadkar par Eiropas nākotni (debates)
 9.Oficiāla sveikšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Savienības režīma izveide divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (balsošana)
  10.2.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (balsošana)
  10.3.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (balsošana)
  10.4.Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) (A8-0392/2017 - José Blanco López) (balsošana)
  10.5.Energoefektivitāte (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (balsošana)
  10.6.Enerģētikas savienības pārvaldība (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energoefektivitāte (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Enerģētikas savienības pārvaldība (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (sk. protokolu)
 16.Krievija: propagandas ietekme uz ES valstīm (debates par aktuāliem jautājumiem)
 17.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalībvalstīs (debates)
 18.Lēmums par stratēģiju attiecībā uz plastmasu (debates)
 19.Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) (debates)
 20.Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, noslēgšana Eiropas Savienības vārdā (debates)
 21.Cīņa pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību seksuālas izmantošanas un darbaspēka ekspluatācijas nolūkā ES (debates)
 22.Eiropas Kultūras mantojuma gads - 2018 (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (996 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4684 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika