Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 17 januari 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 7.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Bulgaarse voorzitterschap (debat)
 8.Debat met de Ierse premier Leo Varadkar over de toekomst van Europa (debat)
 9.Welkomstwoord
 10.Stemmingen
  10.1.Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (stemming)
  10.2.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (stemming)
  10.3.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (stemming)
  10.4.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (A8-0392/2017 - José Blanco López) (stemming)
  10.5.Energie-efficiëntie (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (stemming)
  10.6.Governance van de energie-unie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energie-efficiëntie (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Governance van de energie-unie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
 16.Rusland - De invloed van propaganda op EU-landen (actualiteitendebat)
 17.De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (debat)
 18.Besluit over de strategie inzake kunststoffen (debat)
 19.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (debat)
 20.Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (debat)
 21.Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU (debat)
 22.Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (996 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4684 kb)
Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid