Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 17 stycznia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): patrz protokól
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 7.Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
 8.Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Powitanie
 10.Głosowanie
  10.1.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (głosowanie)
  10.2.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  10.3.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  10.4.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (A8-0392/2017 - José Blanco López) (głosowanie)
  10.5.Efektywność energetyczna (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (głosowanie)
  10.6.Zarządzanie unią energetyczną (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Efektywność energetyczna (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Zarządzanie unią energetyczną (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 15.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): patrz protokól
 16.Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)
 17.Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata)
 18.Decyzja w sprawie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych (debata)
 19.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (debata)
 20.Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (debata)
 21.Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (debata)
 22.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 2018 (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (996 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4684 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności