Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 7.Prezentarea programului de activitate al Președinției bulgare a Consiliului (dezbatere)
 8.Dezbatere cu primul-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, privind viitorul Europei (dezbatere)
 9.Urări de bun venit
 10.Votare
  10.1.Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (vot)
  10.2.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (vot)
  10.3.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (vot)
  10.4.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (A8-0392/2017 - José Blanco López) (vot)
  10.5.Eficiența energetică (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (vot)
  10.6.Guvernanța uniunii energetice (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Eficiența energetică (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Guvernanța uniunii energetice (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Reluarea şedinţei
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 16.Rusia - influența propagandei asupra statelor din UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 17.Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 18.Decizia privind Strategia referitoare la materialele plastice (dezbatere)
 19.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (dezbatere)
 20.Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (dezbatere)
 21.Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE (dezbatere)
 22.Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (996 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4684 kb)
Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate