Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 17. januára 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (rozprava)
 8.Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (rozprava)
 9.Oficiálne privítanie
 10.Hlasovanie
  10.1.Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (hlasovanie)
  10.2.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  10.3.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  10.4.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (A8-0392/2017 - José Blanco López) (hlasovanie)
  10.5.Energetická efektívnosť (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (hlasovanie)
  10.6.Riadenie energetickej únie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energetická efektívnosť (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Riadenie energetickej únie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (tematická rozprava)
 17.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava)
 18.Rozhodnutie o stratégii týkajúcej sa plastov (rozprava)
 19.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (rozprava)
 20.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (rozprava)
 21.Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (rozprava)
 22.Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (996 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4684 kb)
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia