Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 17 januari 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Presentation av det bulgariska rådsordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 8.Diskussion med Irlands premiärminister Leo Varadkar om Europas framtid (debatt)
 9.Välkomsthälsning
 10.Omröstning
  10.1.Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (omröstning)
  10.2.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (omröstning)
  10.3.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (omröstning)
  10.4.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (A8-0392/2017 - José Blanco López) (omröstning)
  10.5.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (omröstning)
  10.6.Styrningen av energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Energieffektivitet (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Styrningen av energiunionen (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
 16.Ryssland - inflytandet från propagande på EU-medlemsstaterna (debatt om en aktuell fråga)
 17.Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (debatt)
 18.Beslut om plaststrategin (debatt)
 19.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn (debatt)
 20.Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (debatt)
 21.Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (debatt)
 22.Europaåret för kulturarv 2018 (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (996 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4684 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy