Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2073(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0401/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0401/2017

Keskustelut :

PV 18/01/2018 - 3
CRE 18/01/2018 - 3

Äänestykset :

PV 18/01/2018 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0019

Puheenvuorot
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen versio

7.4. Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
Puheenvuorot videotiedostoina
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, am adoptat astăzi Directiva privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale în Uniunea Europeană. Avem nevoie de această reformă pentru că progresul științific și tehnologic are un impact permanent, puternic asupra serviciilor, asupra profesiilor. Practic, trebuie să învățăm să facem lucrurile altfel în fiecare zi sau să facem lucruri noi, pe care până acum nu le-am mai făcut. Toate astea aduc oportunități profesioniștilor – sigur, celor care vor să învețe lucrurile noi – și provocări pe piața muncii și în domeniul ocupării forței de muncă.

De asemenea, calitatea serviciilor este afectată în bine sau în rău în funcție de progresul pe care, personal, fiecare specialist îl face. Statele membre trebuie să facă o analiză de piață pentru a asigura că furnizorii de servicii se adaptează la necesitățile pieței și trebuie să elaboreze politici care să facă serviciile profesionale din Uniune competitive la nivel mondial.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, the EU needs a clear legal framework to guarantee fair and effective regulation of professionals. If we want to achieve common European social standards, we need to make sure that workers belonging to the same profession enjoy the same benefits across the EU. Common standards for specific professions would also enhance labour mobility inside the EU and consequently improve our competitiveness.

It has to be said that there is still is a huge divide in qualification standards, salaries and working conditions in the EU, but we need to tackle these imperatives and make our citizens feel European, because being European also means having equal labour rights. We have chosen the goal of achieving the social pillar, not because it is an easy task but because it is essential for transmitting EU values into the everyday life of every citizen in the European Union.

I voted in favour of this report and I would like to thank my colleague, Nicola Danti, for this work, but I hope that the EU will be able to deliver more concrete results concerning professions. Professional life is a crucial element of human dignity, and we need to make sure.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Já bych chtěl poděkovat za tuto zprávu a chtěl bych poděkovat Komisi, že se tímto problémem zabývá. Máme tady na galerii mladé lidi a můžou vidět, že EU je dynamická a reaguje na některé problémy, které spatřujeme nejenom jako poslanci, ale dříve jako ředitelé firem, kdy jsme často viděli, že dva členské státy, které si byly poměrně dost příbuzné v jazyku, třeba Německo a Rakousko, nebyly schopny některé kvalifikace lidí, kteří jsou vyškoleni podobným systémem, uznat. Proto si myslím, že tato směrnice o uznání odborných kvalifikací a nutnosti reformy odborných služeb je krok dobrým směrem. Je potřeba v této reformě neustále pokračovat, protože jen tak zajistíme to, že nebudeme vydávat zbytečné peníze na nezaměstnanost mladých lidí.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já jsem také podpořil tuto zprávu. Myslím si, že je to přesně úkol EU a tato zpráva je přesně příkladem, kde můžeme lidem vysvětlovat, co pro ně EU dělá. Odbourávání bariér při výkonu určitých povolání mezi jednotlivými členskými státy je podle mého názoru mimořádně důležitá agenda. Nemělo by se skončit pouze u zprávy, která v zásadě nemá normativní charakter, ale měli bychom být odvážní, zvláště Komise, a předložit další legislativní opatření, která povedou k tomu, že občané mající určité vzdělání, vykonávající určitou profesi, budou moci tuto profesi vykonávat v jiném státě EU a nebudou narážet na tamní právní předpisy, tamní právní úpravu. Myslím si, že určitý posun přinese směrnice o testu přiměřenosti v regulovaných povoláních, kterou jsme projednávali na výboru IMCO, nicméně byl bych ještě odvážnější a do budoucna bude třeba více zasáhnout do národní legislativy v zájmu volného pohybu osob a práce.

 
  
MPphoto
 

  Lucy Anderson (S&D). – Mr President, regulated professions represent a very significant proportion of the labour force within the European economy. Ensuring their correct regulation is essential for the smooth running of public-interest services such as health care, legal aid and education. Therefore, I supported this report and the positive amendments to it, including those emphasising the need to improve transparency and consultation of professional workers and consumers.

In the light of the planned exit of the UK from the EU, it is also important that regulations protecting standards in professional services and training for workers are maintained in my country. This point should be properly and explicitly addressed in the negotiations around the withdrawal agreement.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Vážený pán predsedajúci, privítala som túto správu, ktorá hodnotí smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií. Pre Európu aj pre Slovensko je voľný pohyb odborníkov len na prospech. Je preto dôležité, aby existovali pravidlá, ktoré tento pohyb zjednodušia. To platí aj o regulovaných povolaniach. Samozrejme, z pohľadu Slovenska to zároveň znamená vytvoriť také podmienky, že odborníci budú prichádzať k nám, nie od nás odchádzať. Táto hodnotiaca správa Parlamentu konštatuje, že členské štáty majú stále nedostatky v rozhodovaní o primeranosti regulácií. Niektoré si dokonca dodnes nesplnili povinnosť oznámiť do európskej databázy tie povolania, ktoré regulujú. Správa upozorňuje aj na to, že sa musia prijať ďalšie opatrenia, aby sa zlepšila porovnateľnosť regulovaných povolaní medzi jednotlivými štátmi. Túto správu som podporila.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Soweit die Stimmerklärungen zum Bericht des Herrn Kollegen Danti.

Mein besonderer Dank gilt den Kollegen Wałęsa und Nagy, die den Stimmerklärungen gefolgt sind, obwohl sie selber keine eigenen Stimmerklärungen hatten. Ansonsten danke ich allen Kollegen, die bis jetzt noch hier waren, sowie den beteiligten Diensten.

 
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö