Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Нигерия
  4.2.Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Се Ян, Таши Ванчук и тибетския монах Чоки
  4.3.Демократична република Конго
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Нигерия (RC-B8-0045/2018, B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018) (гласуване)
  6.2.Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Се Ян, Таши Ванчук и тибетския монах Чоки (RC-B8-0043/2018, B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018) (гласуване)
  6.3.Демократична република Конго (RC-B8-0054/2018, B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018) (гласуване)
  6.4.Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (A8-0400/2017 - Max Andersson) (гласуване)
  6.5.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  6.6.Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (A8-0406/2017 - Romana Tomc) (гласуване)
  6.7.Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (A8-0401/2017 - Nicola Danti) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (A8-0400/2017 - Max Andersson)
  7.2.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  7.3.Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (A8-0406/2017 - Romana Tomc)
  7.4.Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  11.1.Спор между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Петиции: вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (481 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2449 kb)
Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност