Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 18. januar 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Nigeria
  4.2.Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi
  4.3.Den Demokratiske Republik Congo
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  6.1.Nigeria (RC-B8-0045/2018, B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018) (afstemning)
  6.2.Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (RC-B8-0043/2018, B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018) (afstemning)
  6.3.Den Demokratiske Republik Congo (RC-B8-0054/2018, B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018) (afstemning)
  6.4.Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (A8-0400/2017 - Max Andersson) (afstemning)
  6.5.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  6.6.Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (A8-0406/2017 - Romana Tomc) (afstemning)
  6.7.Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (A8-0401/2017 - Nicola Danti) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (A8-0400/2017 - Max Andersson)
  7.2.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  7.3.Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (A8-0406/2017 - Romana Tomc)
  7.4.Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Større forespørgsler (forhandling)
  11.1.Tvist mellem EU og Norge om fiskeriet af arktiske krabber ved Svalbard
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Andragender (jf. protokollen)
 15.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 16.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (481 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2449 kb)
Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik