Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 18 ianuarie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președinției
 3.Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (dezbatere)
 4.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  4.1.Nigeria
  4.2.Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi
  4.3.Republica Democratică Congo
 5.Reluarea şedinţei
 6.Votare
  6.1.Nigeria (RC-B8-0045/2018, B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018) (vot)
  6.2.Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (RC-B8-0043/2018, B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018) (vot)
  6.3.Republica Democratică Congo (RC-B8-0054/2018, B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018) (vot)
  6.4.Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0400/2017 - Max Andersson) (vot)
  6.5.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  6.6.Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0406/2017 - Romana Tomc) (vot)
  6.7.Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (A8-0401/2017 - Nicola Danti) (vot)
 7.Explicații privind votul
  7.1.Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0400/2017 - Max Andersson)
  7.2.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  7.3.Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0406/2017 - Romana Tomc)
  7.4.Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 9.Reluarea şedinţei
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Interpelări majore (dezbatere)
  11.1.Litigiul dintre UE și Norvegia privind pescuitul de Chionoecetes opilio în Svalbard
 12.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 13.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 14.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (481 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2449 kb)
Ultima actualizare: 15 mai 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate