Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 18 januari 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och behovet av reform inom yrkesmässiga tjänster (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Nigeria
  4.2.Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi
  4.3.Demokratiska republiken Kongo
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  6.1.Nigeria (RC-B8-0045/2018, B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018) (omröstning)
  6.2.Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (RC-B8-0043/2018, B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018) (omröstning)
  6.3.Demokratiska republiken Kongo (RC-B8-0054/2018, B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018) (omröstning)
  6.4.Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (A8-0400/2017 - Max Andersson) (omröstning)
  6.5.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  6.6.Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (A8-0406/2017 - Romana Tomc) (omröstning)
  6.7.Genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och behovet av reform inom yrkesmässiga tjänster (A8-0401/2017 - Nicola Danti) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (A8-0400/2017 - Max Andersson)
  7.2.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  7.3.Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (A8-0406/2017 - Romana Tomc)
  7.4.Genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och behovet av reform inom yrkesmässiga tjänster (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Större interpellationer (debatt)
  11.1.Tvisten mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba vid Svalbard
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Framställningar: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (481 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2449 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy