Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2017/2084(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A8-0005/2018

Textos apresentados :

A8-0005/2018

Debates :

PV 05/02/2018 - 23
CRE 05/02/2018 - 23

Votação :

PV 06/02/2018 - 5.7
CRE 06/02/2018 - 5.7
Declarações de voto

Textos aprovados :

P8_TA(2018)0026

Debates
Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2018 - Estrasburgo Edição revista

23. Acelerar o ritmo da inovação no domínio das energias limpas (debate)
Vídeo das intervenções
PV
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Jerzy Buzekinteollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö puhtaan energian innovoinnin nopeuttamisesta (2017/2084(INI)) (A8-0005/2018)

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Kontynuujemy debatę w kwestiach energetycznych. Wiadomo, że energia jest najważniejszą sprawą dla gospodarki. Trudno funkcjonować z nienaładowanym telefonem, samochodem bez benzyny, zimnymi kaloryferami czy niedziałającą aparaturą w fabrykach, urzędach czy szpitalach. Chcemy mieć bezpieczeństwo dostaw – to jest podstawa naszego działania. Chcemy jak najmniej obciążać środowisko – chodzi o klimat, ale chodzi także o wyeliminowanie takich zjawisk jak smog. I wreszcie chcemy, aby ceny za energię nie były zbyt wysokie – chcemy zachować konkurencyjność przemysłu. Mamy przy okazji pakiet czystej energii i sama nazwa tego pakietu mówi, o jaką energię, o jaką przyszłość energetyczną i jaką transformację w Unii Europejskiej chodzi. Jeśli to wszystko weźmiemy razem, to w zasadzie możemy sobie poradzić na dłuższą metę tylko dzięki temu, że będziemy inwestować w nowe technologie energetyczne. Jest to sprawa zasadnicza dla naszej przyszłości i przyszłości transformacji energetycznej. Chcemy na pewno uwolnić inwestycje publiczne, środki prywatne, a także aktywność obywateli w zakresie wspomagania naszych działań na rzecz nowych rozwiązań dotyczących energetyki. Chodzi także o neutralność technologiczną, która została zagwarantowana w porozumieniu paryskim.

Trzy punkty wydają mi się najważniejsze w kwestii inwestowania w nowe technologie w Unii Europejskiej. Przede wszystkim uproszczenie programów i funduszy unijnych. Mówmy o tym od dawna, ale jeśli naprawdę chcemy skorzystać na dłuższą metę z funduszy na rzecz nowych technologii energetycznych, musimy koniecznie tego dokonać. I musimy zwiększyć finansowanie energetyki, nowych technologii energetycznych. W programie ramowym chcielibyśmy, żeby to było co najmniej 120 mld euro, ale chodzi o to, aby fundusze na energetykę procentowo zwiększyć o 50 %. I wreszcie, większe nakłady krajowe są bardzo potrzebne, ale absolutnie niezbędna jest koordynacja wydatków krajowych oraz wydatków europejskich, gdyż często powtarzamy te same badania i nie jesteśmy wystarczająco efektywni. Proszę pamiętać, że mamy nasz europejski instytut czystych technologii, który zajmuje się innowacjami i technologiami, a połowa jego działań służy doskonaleniu technologii energetycznych. Powinniśmy wykorzystać ten instytut. Mamy również Centrum Czystych Technologii Węglowych, które zostało sfinansowane z pieniędzy europejskich. Mamy cyfryzację, mamy problemy w transporcie, w budownictwie, mamy swoją politykę środowiskową, politykę regionalną, mamy połączenia infrastrukturalne – musimy wszystkie te programy połączyć. Tylko takie działanie może nam naprawdę przynieść zmiany w zakresie transformacji technologii energetycznych, bo transformujemy nie tylko nasz rynek energetyczny, ale transformujemy również technologie. Wszystkie te działania powinny wspierać innowacje w zakresie generowania, przesyłania, magazynowania i zużywania energii.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Moedas, Member of the Commission. – Madam President, first of all let me congratulate the honourable Member, Professor Jerzy Buzek, and the respective shadow rapporteurs for the constructive, thorough and positive report on the Communication on accelerating clean energy innovation.

The suggestions proposed confirm and reinforce the Commission’s position and will be instrumental in the ongoing implementation. We have presented the progress made last year in the Communication on the State of the Energy Union, but the coming year will be crucial. To this end, the Commission will continue to focus on the four flagships that we decided on in the Communication: e—mobility, decarbonising buildings, renewables and – last but not least – storage. In doing so, as noted in your report, coherence of EU actions is absolutely necessary. We are focused on building and reinforcing synergies across funding instruments and stakeholders, and on aligning our policies to support innovation and not hamper it.

Your report is clear: public procurement can be a powerful tool to support the market uptake for clean energy innovation. Within the Commission we are looking at ways and mechanisms to incentivise EU public bodies to use demand as a tool to foster innovation.

I am also pleased to see that we are aligned on the need to provide long—term financing certainty to better support and align incentives for innovators and investors. As you know, discussions on the design of FP9 are ongoing, and we take note of your suggestions with regard to the budget. Your assessment that funding for clean energy research and innovation will require a tremendous increase are the same as our conclusions. We agree with you, other international organisations agree with you, and we have to fight for that.

On your point on the EU’s global clean energy leadership: we are the leaders. Europe is the leader and we should shout more about it. How many people are still surprised when we say that 40% of the patents in renewable technologies are European? Our leadership is also clear in the Mission Innovation initiative, gathering together 22 countries and the EU. At the time, I was introduced by the US Secretary of Energy as someone coming from the only country in the world that was able to run for four days straight on renewable energy alone. That is European leadership.

We are also working closely with other global initiatives, such as the Breakthrough Energy Coalition created by Bill Gates, which is now exploring a public—private collaboration with the Commission and four other Mission Innovation members.

Our views also coincide on the citizen’s central role in energy innovation that you referred to. There is a need for a transformation of mindset and the development of new skills. The role of the Commission is to facilitate, but also to take account of more interdisciplinarity and user innovation in future calls. The legislative package you are currently negotiating with the Council reflects the central role given to consumers in all aspects: innovative services, technology, products and integration methodologies. We cannot do it alone, so thank you very much and I hope to keep working together for the future.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. – Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Während Energiearmut rund 54 Millionen EU-Bürger betrifft, verhindern auf der anderen Seite einige unserer Politiken und Maßnahmen, dass wir den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wirklich konsequent folgen. Greifende Maßnahmen in den Bereichen nachhaltige Energie und Klimawandel sind aber dringend erforderlich, das wissen wir alle – abgesehen von unserem Kollegen Korwin-Mikke. Mehr als je zuvor sehen wir uns mit all den negativen Auswirkungen unserer vergangenen Entscheidungen konfrontiert. Aber trotz internationaler Verpflichtungen und trotz des fortschreitenden Klimawandels tun verschiedene Mitgliedstaaten immer noch viel zu wenig für die Energiewende.

Vor diesem Hintergrund möchte ich die Kommission ermutigen, folgende Aufforderung an die Regierungen der Mitgliedstaaten zu richten: Subventionen für fossile Brennstoffe müssen schnellstmöglich abgeschafft werden. Wir brauchen auf nationaler und kommunaler Ebene dringend Projekte für saubere Energie mit strengen Zeitvorgaben. Beim Umbau hin zu erneuerbaren Energien müssen die Beschäftigten aus dem fossilen Sektor öffentliche Garantien erhalten, die einen sozialen Übergang der Energiewende gewährleisten.

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte, relatrice per parere della commissione per i trasporti e il turismo. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea è da anni impegnata contro il cambiamento climatico attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili nel settore dell'industria, dei trasporti e nella costruzione di edifici.

Nei prossimi anni, per continuare ad essere leader mondiali in tali tematiche, sarà importante migliorare l'accesso ai fondi europei per quelle nuove tecnologie che, in completa rottura col passato, si focalizzano su un'economia a basso utilizzo di carbone e carburanti fossili.

Inoltre, l'Europa dovrà cooperare sia con gli Stati membri sia con le piccole e medie imprese per mantenere gli impegni che sono stati assunti con l'accordo sul clima di Parigi. L'Unione europea dovrà concentrare le proprie azioni soprattutto nel settore dei trasporti, che è stato troppo a lungo esonerato dal dare il proprio contributo alla diminuzione di emissioni di carbonio.

Infine, voglio ricordare che puntare sull'efficienza dei trasporti pubblici e sull'energia pulita permetterà di sviluppare il turismo sostenibile.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková, Spravodajkyňa Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. – Pani predsedajúca, kvalita životného prostredia je jeden z najdôležitejších faktorov pre všetkých občanov Európskej únie. Preto aj investície do čistej energie sú investíciami do kvality životného prostredia. Hovorím za výbor REGI, preto chcem pripomenúť, že európske investičné a štrukturálne fondy ponúkajú významné možnosti na inovácie v oblasti energetiky a na ich zavádzanie na trh. Ale súčasne nie sú všeliekom. Preto vítame zámer Komisie zaviesť cielené finančné nástroje v záujme dosiahnutia primeranej rovnováhy medzi grantmi a inými finančnými nástrojmi. Verejno-súkromné partnerstvá a spoločné podniky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií by mohli podnietiť investície súkromného sektora do oblasti čistej energie. Pritom nesmieme zabudnúť na kľúčovú úlohu regiónov, miest a obcí, pretože práve ony spolurozhodujú a nesú zodpovednosť pri prechode na iné zdroje energie. Sú oprávnenými žiadateľmi finančných zdrojov z európskych fondov a sú zdrojom informovanosti občanov o cieľoch a možnostiach zapojenia sa do prechodu na zdroje čistej energie.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Tässä vaiheessa minun on valitettavasti ilmoitettava, että ilta on edennyt niin pitkälle, että en voi myöntää catch-the-eye-puheenvuoroja.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, on behalf of the PPE Group. – Madam President, I welcome this report by my very good colleague Jerzy Buzek. I think that it sends an important signal that we, as a Parliament, want to see more support for energy innovation and that we recognise the vital need for this to happen if we are to meet our 2030 targets.

We have traditionally been at the forefront, as Commissioner Moedas has pointed out, but we need to do more because other areas of the world are catching up. For instance, China spent USD 44 billion on investment in clean energy projects in 2017, up from USD 32 billion in 2016. So, while we can be happy with ourselves, the rest of the world is probably moving quicker. Therefore, I really agree with Mr Buzek when he calls for an increased budget for FP9. Horizon 2020 did not make enough funds available.

We also need to look at ensuring that those funds are easily available. As Jerzy Buzek pointed out, we have too many financial instruments and in some of the seminars, etc., that I have held in my own constituency, the point was made to me several times that applying for funds is too complicated. There are too many streams and they need to be coordinated and simplified. I think if we do that in terms of renewable energy, for which I was rapporteur for the EPP, we can reach, and maybe surpass, our 35% target.

 
  
MPphoto
 

  Петър Курумбашев, от името на групата S&D. – Г-жо Председател, бюджетът на Европейския съюз ще намалее през следващите седем години и в този смисъл е изключително важно, че докладът за ускоряване на иновациите се приема точно в този момент. Бих казал – точно навреме.

Има изкушение, когато бюджетът намалява, да се намаляват точно средствата за иновации за наука и се надявам, че този доклад ще даде силен сигнал да не се намаляват средствата в тази област.

Трябва да обърнем особено внимание на географските различия, особено за разпределението на тези фондове в държавите от Централна и Източна Европа. Трябва да продължи финансирането на проекти в сферата на електрическата мобилност и на водородната мобилност, както на леки коли, така и на автобуси, така и за индустриални нужди.

Позволете ми също да обърна внимание, че трябва да дадем възможност за по-добро менажиране на тези средства на регионално и на местно ниво, а не само на европейско и на национално ниво.

И накрая, позволете ми да благодаря на докладчика г-н Бузек. За мен беше чест да работя с един от представителите на тежката артилерия в този Парламент – г-н Йежи Бузек.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst einmal gerade bei unserem Berichterstatter Jerzy Buzek für die gute Zusammenarbeit an diesem Bericht bedanken. Das ist schon ein großer Bericht. Er ist sehr übergreifend, weil es hier um die Energie der Zukunft geht und um Innovationen, die wir dafür brauchen. Jerzy Buzek hat klargemacht: Energie wird für alles auch in Zukunft notwendig sein. Und ich behaupte mal, die saubere Energie, die wir im Zusammenhang mit dem Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ wollen, ist vielleicht in vielen Punkten noch gar nicht ausgereift, vielleicht manchmal auch noch gar nicht so bekannt.

Darum, Herr Kommissar Moedas, ist auch Forschung so wichtig, um hier weiterzukommen. Ich denke zum Beispiel – weil ich mich viel mit maritimen Dingen beschäftige – an Energie aus dem Meer. Wir kennen schon Offshore-Anlagen für Windenergie zum Beispiel. Es wird aber geforscht an Wellenenergie, an Tide-Energie, und viele sagen, der Treibstoff der Zukunft für ein Flugzeug kann eventuell aus Algen produziert worden sein, und dann auch eben sehr umweltfreundlich, sogar eben CO2-neutral. Viele Sachen können wir da noch erreichen.

Wir brauchen Technologieneutralität, wir brauchen viel Forschung. Wir müssen auch sehen, dass die Forschung klar ist, dass auch kleinere Unternehmen und kleinere Forschungseinrichtungen genau wissen, wo sie etwas beantragen können, wenn sie vorankommen möchten, und dass wir auch die Ressourcen in der Forschung möglichst effizient einsetzen. Dann kommen wir auch weiter damit.

Um Innovation wirklich voranzutreiben, brauchen wir auch einen Wettbewerb der verschiedenen Energien. Subventionen zum Anschieben sind gut, aber nicht dauerhaft. Das ist nicht das, was wir brauchen, um in die Zukunft zu schauen.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta. Sabemos que la transición energética es mucho más que un cambio de tecnologías, y que es también un cambio de modelo. La innovación científica y tecnológica tiene sin duda un papel muy importante, pero debe ir acompañada de un cambio profundo del sistema energético y de innovaciones también a nivel social, por ejemplo, que la ciudadanía sea el actor principal y central de esta transición energética.

Y es que este informe nace con un pecado original, a nuestro juicio, que es el concepto de neutralidad tecnológica. Es decir, lo mismo investigamos hoy en combustibles fósiles que en fotovoltaica. Lo que se está haciendo es colorear de verde el carbón; pintarle un molino de viento al gas; o ponerle una aspiradora de humo a una central térmica y llamarlo carbón limpio.

No basta solo con nutrir la ilusión de las falsas soluciones, ni tampoco basta solo con depender del mercado. Para incentivar esta innovación en energías limpias es fundamental fijar objetivos ambiciosos —cosa que no hace esta Cámara ni la propia Unión Europea en su conjunto, pues hay una incoherencia entre las palabras y los hechos—.

El mes pasado, en esta Cámara, los grandes grupos acordaban fijar objetivos de eficiencia energética y de energías renovables de tan solo el 35 %, no vinculantes para los Estados, es decir, poco más de lo que marcan las tendencias del mercado. Los sectores como la innovación en renovables o la eficiencia energética necesitan señales claras de apuesta pública; por eso defendemos que estos estén fuertemente respaldados por el sector público.

 
  
MPphoto
 

  Jakop Dalunde, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! EU har en vision om att vi ska vara världsledande på klimatområdet, och i maj kommer kommissionen att presentera större delen av de kommande 7 årens politik och kommer visa hur budgeten och EU:s kommande forsknings- och innovationspolitik kommer se ut. Då kommer det att avgöras om vi kommer att leda eller om vi ska lämna över stafettpinnen till andra.

Hörnstenen i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation måste vara klimatet, för om vi inte lyckas göra innovation här, ja, då spelar det ingen roll vad som kommer efter det. Vi måste se ökade satsningar på forskning i EU, men också i medlemsstaternas budgetar. I dessa kollektiva satsningar bör en allt större del satsas på att ta fram morgondagens lösningar för grön omställning. Vi ska se till att ha bra, hållbara transporter och förnybar energi som faktiskt levererar det vi lovade varandra i Paris. Klimatet kan inte vänta.

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dall'energia derivano la società, il tipo di relazioni, di morale, di leggi e di merci che è possibile produrre. Per accumulare risorse e quindi energia, quante guerre, trattati, annessioni, leggi e classi sociali si sono succeduti nel corso della storia dell'uomo.

L'innovazione tecnologica, invece, è sempre stata lo strumento del cambiamento, anche sociale, da quando l'uomo ha cominciato a usare l'aratro per produrre la prima forma di energia stoccata in maniera organizzata, il cibo.

Come decisori politici dovremmo impegnarci di più a difendere il futuro dalle zavorre del passato, e invece vedo spesso che molti di noi, purtroppo, sono impegnati a difendere il passato dal futuro.

Ringrazio il collega Buzek per aver preso in considerazione i nostri suggerimenti nella relazione. Produrre, consumare, stoccare e scambiare energia tra pari, magari con la blockchain, è fondamentale per una svolta decisa verso un modello produttivo più orizzontale, più uguale. La capillare diffusione di piccoli impianti messi in rete può dare un grande impulso alla transizione energetica. Facciamo affinché l'Unione dell'energia, con i cittadini al centro, non rimanga chiusa in un cassetto.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar Moedas! Forschung, Entwicklung und Innovation sind gerade im Bereich der sauberen Energie von besonderer Bedeutung, denn nur dadurch kann die industrielle Vorreiterrolle und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gesichert und ein nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung geschaffen werden.

Die Europäische Union ist heute weltführend bei hochwertigen emissionsarmen Energieinnovationen, Innovationen bei der Energieeffizienz, bei erneuerbaren Energieträgern, intelligenten Netzen, Speichern und der Entwicklung sauberer Technologien.

Um auch in Zukunft am globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Innovation im Bereich sauberer Energie jedoch beschleunigt werden. Das Optimierungsspektrum ist dabei weitreichend – von der Vereinfachung beim Zugang zu Forschungsmitteln über PPP-Projekte bis zur Umsetzung von Wissen in wirtschaftlich rentable Produkte. Und: Wir brauchen einen Regulierungs- und Finanzierungsrahmen, der mit dem Energiefahrplan 2050 und dem Pariser Abkommen im Einklang steht.

Als wichtigste Punkte sind dabei zu berücksichtigen – Herr Buzek hat das in seinem Bericht auch getan: die Kohärenz der Maßnahmen auf EU-Ebene, die Finanzierungssicherheit, die Absicherung der weltweiten Führungsrolle und die Mitwirkung der Bürger. Damit Europa weiterhin top bleibt, brauchen wir mehr Mittel, schnellere und bessere F&E für die saubere Energie.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). – Señora presidenta, la innovación en energía limpia debe ser un motor para cumplir con nuestros objetivos climáticos y energéticos, y también para aprovechar las oportunidades competitivas que presenta una energía limpia y asequible, asegurando así el liderazgo europeo en energía renovable. Para ello es fundamental eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, orientando esos recursos a la descarbonización eficiente del sistema. Es necesario el establecimiento de marcos regulatorios estables, así como la coordinación de los distintos instrumentos que fomenten energías y eviten duplicidades. No debemos olvidar que esta innovación debe llegar a todos los ciudadanos y especialmente a aquellos afectados por la pobreza energética.

Por último, esta innovación en transición energética debe ser compartida y exportada a terceros países, facilitando el acceso a la energía limpia. Esto también debe ser parte del liderazgo europeo en el mundo.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Bullock (EFDD). – Madam President, first of all I would like to thank Mr Buzek for the work he has put into the drafting of this report. I understand his point of view that modern economies are undergoing a profound transition in the way they produce, transmit, store and use energy. However, my party and I cannot ignore the fact that the report agrees with the foolish concept of decarbonising Europe’s economy and achieving climate targets as stated in the Paris Agreement.

We cannot deny the importance of fossil fuel energy. First of all, human activity contributes only 3% to the global carbon cycle. Secondly, coal use is on the increase globally and nothing we in Europe can do will stop it. We hear a lot about China’s increase of, say, solar power but not so much about their increasing coal—fired generation. Furthermore, the emissions savings achieved by renewables have been exaggerated. Wind is intermittent and it requires conventional backup. That means that backup is run intermittently and inefficiently, which means more fuel and more emissions. Things need to be done differently.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhora Presidente, no mundo global em que hoje vivemos, uma potência económica como a União Europeia tem que estar na fronteira tecnológica em todos os sectores e nalguns deles tem que assumir, de forma consistente, a liderança.

Face à sua dependência de abastecimento externo nos combustíveis fósseis e ao compromisso de digitalização e descarbonização, a transição energética tem que ser um dos setores em que essa liderança se tem que afirmar e para ela têm de ser canalizados recursos, talentos e determinação política, até porque ela convoca os saberes primordiais, como a matemática, a física, a química, a biologia, as ciências sociais, e promove a integração entre a digitalização e a descarbonização.

Saúdo, por isso, este relatório, pela sua oportunidade e pela riqueza do seu conteúdo. A União Europeia partiu à frente, mas tem estado, infelizmente, a perder vantagem na transição energética. Na mobilidade limpa já foi mesmo ultrapassada por outras potências industriais. Façamos, por isso, Sr. Comissário, Caros Colegas, deste relatório um impulso mobilizador ao serviço dos cidadãos e das gerações futuras.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Moedas, Member of the Commission. – Madam President, the Commission and this House are already working together very closely, but any achievements would require many other partners – the Member States, private investors, industry and the citizens. It is through the engagement of all that we can do it, because today we cannot do it alone.

Looking ahead to the next framework programme, we will continue to invest. We will continue to increase the investment in clean energy, but we have to do more than that. We have to do more in terms of the way we look at innovation. Firstly, we have to simplify; as Mr Buzek rightly said, we have to be simpler. We have to create our own brand of innovation that everybody knows.

That is why we are looking at the idea of the European Innovation Council, the idea that we have to grasp innovation that comes from different sides, from the intersection of disciplines, as Mr Zorrinho rightly said, from the intersection of the physical and the digital worlds, through this idea of creating innovation that comes and solves our problems in ways and in many different places that we cannot even imagine.

Secondly, we have to link with the citizens: link with the citizens with mission-driven science, with ideas that people understand, with ideas that people can link to Europe, and that is also part of our project. Clean energy is a mission and that mission is the mission of Europe; we have to put it in words that people want to understand.

The other day in the Committee on Industry, Research and Energy one of the honourable Members, Claude Turmes, gave great examples of that. He said: ‘Let’s achieve a zero-carbon city. Let’s achieve a zero-carbon chemical industry. Let’s achieve a zero-carbon boat’. So let’s work on it.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu, chciałbym Panu podziękować za przygotowanie komunikatu Komisji Europejskiej w tak bardzo ważnej kwestii jak innowacje w dziedzinie energetyki. Cały czas mówimy o pakiecie czystej energii, mówimy o ubóstwie energetycznym, mówimy o bezpieczeństwie dostaw. Nie poradzimy sobie bez tego rodzaju innowacji, o których tu mówimy.

Przede wszystkim musimy zmienić świadomość naszych obywateli. To już nie będzie tylko kwestia zmiany dostawcy energii czy kupna sprzętu o odpowiedniej klasie energetycznej. Ja jestem przekonany, że dzięki aplikacji mobilnej już wkrótce kupimy potrzebny prąd od małej spółdzielni na przykład w Lizbonie, posiadającej panele słoneczne na dachach okolicznych kamienic, albo po zakupach nasza lodówka wyliczy zapotrzebowanie na prąd, połączy się z portalem energetycznym i wylicytuje potrzebną moc od właściciela elektrowni geotermicznej w słowackim Popradzie, albo nasz samochód elektryczny naładowany w nocnej taryfie odsprzeda część energii po dziennych stawkach, czekając na parkingu w pracy. Okna w naszym domu będą utrzymywać ciepło, ale również dzięki odpowiednim zainstalowanym urządzeniom wtopionym w szybach będą produkowały energię elektryczną, a więc to jest zupełnie nowa, atrakcyjna przyszłość. Jeśli nie przekonamy naszych obywateli, że o to warto walczyć, że to da nam również oszczędności energetyczne, oszczędności w naszych portfelach, to nie wygramy. Dlatego dziękujemy za akcję, Panie Komisarzu.

Ja chciałbym podziękować wszystkim kontrsprawozdawcom, pracowaliśmy rzeczywiście bardzo zgodnie. Zaczynaliśmy z nieco różnych punktów widzenia, ale udało nam się wykonać zadanie w taki sposób, że komisja przegłosowała sprawozdanie zdecydowaną większością. Bardzo wszystkim koleżankom i kolegom dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 6. helmikuuta 2018.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 162 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. – Tisztelt képviselőtársaim, a tiszta energiák terén igen éles verseny alakult ki az európai és más globális gazdasági hatalmak között, a párizsi klímacélok eléréséhez szükséges további lépéseket tenni, ezért kiemelten fontos a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatások és fejlesztések támogatása. Az innovációk legnagyobb százalékát a kis- és középvállalkozások fejlesztik ki, viszont az új technológiák kutatása és fejlesztése igen magas anyagi befektetést is igényel és egyben nagy kockázatot is jelent, ezért az EU egyik feladata e kockázati szint csökkentése.

Nem szabad elfeledkeznünk a kevésbé fejlett régiókról sem. Köztudott, hogy a technológia fejlesztések nagy része az EU legfejeltebb régióiban koncentrálódik, és a többi régió késéssel importálja az új fejlesztéseket. Ezért, második fontos feladatnak tartom, hogy biztosítva legyen a lehető leggyorsabb technológiai tranzíció, így hozzájárulva a területi kohézióhoz is. Sajnos nem tudok egyetérteni a jelentés azon részével, amely az energiatámogatások kivezetésével kapcsolatos, Magyarország és magyar néppárti delegáció számára a rezsicsökkentés kiemelt nemzeti érdek. Köszönöm, hogy meghallgattak!

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – O sentido da mudança tecnológica – seus pressupostos e consequências - não é dissociável do contexto económico e social em que essa mudança se opera. Se quisermos, da formação socioeconómica vigente. Num sector energético liberalizado (e por isso mesmo tendencialmente concentrado), dominado desde a produção à distribuição e consumo pelos interesses de grandes grupos, atuando em regime de oligopólio, os pressupostos, os volumes, as opções e os resultados dos investimentos na inovação serão seguramente distintos dos que se poderão obter num quadro, que defendemos, de controlo público, democrático, sobre este sector estratégico. Será neste quadro que os desafios da sustentabilidade e da inovação poderão ser melhor abordados, assegurando a prevalência do interesse público e salvaguardando o futuro do planeta e dos seus recursos. Despejar milhões de um qualquer futuro Programa-Quadro de Investigação nas multinacionais do sector, a pretexto do apoio à investigação e desenvolvimento (como de certa forma já sucede com o Horizonte 2020), não nos aproximará de tal desiderato, bem pelo contrário.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. – Gli assi di movimento fondamentale della transizione energetica dell'UE sono confluite nella strategia "Europa 2020" nonché nel quadro 2030 per il clima e l'energia e nella strategia energetica 2050 che ci siamo prefissati come Unione. In linea con questi ultimi, la competitività e la sostenibilità della politica energetica europea saranno garantite solamente con un incessante stimolo all'innovazione nel settore dell'energia pulita. La Comunicazione della Commissione che discutiamo quest'oggi riafferma quest'indispensabile passaggio, coerentemente con le tre relazioni votate a gennaio del cosiddetto pacchetto Energia, avviato dalla Commissione europea nel novembre 2016: una direttiva riveduta sull'efficienza energetica, una proposta di rifusione della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e un nuovo regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. Sarà quindi essenziale avere una visione coerente a livello dell'UE e degli Stati membri, sebbene nel rispetto dei diversi mercati nazionali del settore. In questo senso, non dovranno mancare nel medio e lungo periodo adeguati investimenti, tanto nei finanziamenti quanto nel capitale umano, rappresentato in questo settore non solo dal capitale per la ricerca ma anche dal diretto coinvolgimento dei cittadini europei, prosumatori del nostro mercato energetico e innovatori in questa lunga transizione verso un'appropriazione sociale dell'energia europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Obywatele są kluczem do udanego wprowadzania niskoemisyjnych innowacyjnych rozwiązań – od inteligentnych liczników w swoich domach po duże farmy wiatrowe. Decydujące znaczenia ma znajdowanie nowych, lepszych sposobów angażowania obywateli Europy w przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz dopuszczenie do głosu istniejącego dużego poparcia publicznego. Bardziej zaangażowani obywatele ponoszą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne własne i UE oraz pomagają opracować nowe i oryginalne modele biznesowe. By pomóc obywatelom Europy zmienić nastawienie oraz zrozumieć, w jaki sposób mogą oni wprowadzić innowacje i wykorzystywać narzędzia cyfrowe do produkcji, konsumpcji i zachowania bardziej zrównoważonej i czystej energii, należy wprowadzić systemowe programy edukacji. Konieczne jest także obniżenie bariery wejścia na rynek tak, aby ułatwić obywatelom uczestniczenie w nim, a także zapewnić otwartość, przejrzystość i uczciwą konkurencję. Unia Europejska musi stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji energetycznych. Musi ponadto uprościć unijne programy i fundusze, aby inwestorzy i naukowcy mogli wykorzystywać je w sposób bardziej skuteczny. Przyspieszenie przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną jest zarówno pilną koniecznością, jak i ogromną szansą dla Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. – Accelerarea tranziției către o economie competitivă cu emisii reduse de carbon reprezintă atât o necesitate urgentă, cât și o oportunitate extraordinară pentru Europa, iar inovația este cheia. Raportul din proprie inițiativă „Accelerarea inovării în domeniul energiei curate” solicită o politică de inovare privind energia coerentă cu acordurile de la Paris și obiectivele UE privind energia și schimbările climatice.

Cum obiectivul comunicării Comisiei este de a stabili o strategie pentru pârghiile de politică pe care UE le poate desfășura, pentru a stimula investițiile private în inovarea în domeniul energiei curate, prezentul raport invită Comisia să considere dimensiunea energetică o parte orizontală a politicii industriale a UE și să introducă eficiența energetică ca prioritate orizontală transversală, aplicată tuturor sectoarelor de activitate.

Stimularea inovării în domeniul energiei este posibilă prin centrarea sistemului energetic pe utilizator, prin luarea în considerare a aspectelor sociale relevante pentru inovația energetică, prin cooperarea tuturor părților implicate în acest proces și printr-o creștere substanțială a resurselor financiare pentru dezvoltarea și adoptarea de soluții inovatoare în domeniul energiei curate.

 
Última actualização: 28 de Março de 2018Aviso legal - Política de privacidade