Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Съобщение на председателството
 6.Състав на Парламента: вж. протоколи
 7.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 8.Искане за защита на имунитет: вж. протокола
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 10.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 12.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 15.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 16.Внасяне на документи: вж. протокола
 17.Ред на работа
 18.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (разискване)
 19.Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора (разискване)
 20.Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите (разискване)
 21.Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III) (разискване)
 22.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (разискване)
 23.Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (разискване)
 24.Възражение срещу акт за изпълнение: Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Последно осъвременяване: 28 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност