Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 5. februar 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Meddelelse fra formandskabet
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Anmodning om beskyttelse af immunitet: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 12.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument): se protokollen
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Arbejdsplan
 18.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (forhandling)
 19.Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker (forhandling)
 20.Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked (forhandling)
 21.Afgørelse truffet om fair beskatningspakke II og III (forhandling)
 22.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (forhandling)
 23.Hurtigere innovation inden for ren energi (forhandling)
 24.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Seneste opdatering: 28. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik