Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.In memoriam
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 12.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Tööplaan
 18.Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (arutelu)
 19.Teadusuuringutega manipuleerimine hargmaiste ettevõtjate poolt pärast seda, kui Saksamaa autotööstus tegi heitkoguste katseid ahvide ja inimeste peal (arutelu)
 20.Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel (arutelu)
 21.Õiglase maksustamise paketi II ja III kohta tehtud otsus (arutelu)
 22.Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud (arutelu)
 23.Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (arutelu)
 24.Vastuväide rakendusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Viimane päevakajastamine: 28. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika