Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Muistosanat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 8.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 (keskustelu)
 19.Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit (keskustelu)
 20.Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen (keskustelu)
 21.Päätös oikeudenmukaista verotusta koskevista toisesta ja kolmannesta paketista (keskustelu)
 22.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit (keskustelu)
 23.Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen (keskustelu)
 24.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio
Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö